Dosje javnega naročila 006047/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Storitve: Prevoz pošiljk na več relacijah za obdobje petih (5) let
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.436.306,90 EUR

JN006047/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN006047/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN006047/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN006047/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN006047/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 28.01.2020
JN006047/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2020
JN006047/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2020
JN006047/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN006047/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN006047/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006047/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 166-407526
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sektor za investicije in nabavo, Irena Klis Presker
irena.klispresker@posta.si
+386 24492308
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12321
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevoz pošiljk na več relacijah za obdobje petih (5) let
Referenčna številka dokumenta: 32/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je prevoz pošiljk na več relacijah za obdobje petih (5) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 1
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PLC Maribor Črna na Koroškem PLC Maribor
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi pošiljk na relaciji PLC Maribor Črna na Koroškem PLC Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PLC Ljubljana Radeče PLC Ljubljana; PLC Ljubljana Zagorje ob Savi Kisovec Izlake - PLC Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi pošiljk na relaciji PLC Ljubljana Radeče PLC Ljubljana; PLC Ljubljana Zagorje ob Savi Kisovec Izlake - PLC Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PLC Ljubljana Kočevje PLC Ljubljana; PLC Ljubljana Ribnica PLC Ljubljana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi pošiljk na relaciji PLC Ljubljana Kočevje PLC Ljubljana; PLC Ljubljana Ribnica PLC Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PLC Ljubljana Rakek Cerknica - Stari trg pri Ložu - Logatec in Logatec Vrhnika Brezovica - PLC Ljubljana ter PLC Ljubljana Nova vas Loški Potok - Cerknica - PLC Ljubljana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi pošiljk na relaciji PLC Ljubljana Rakek Cerknica - Stari trg pri Ložu - Logatec in Logatec Vrhnika Brezovica - PLC Ljubljana ter PLC Ljubljana Nova vas Loški Potok - Cerknica - PLC Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PLC Ljubljana 1275 Šmartno pri Litiji PLC Ljubljana; PLC Ljubljana Kresnice Litija Dol pri Ljubljani PLC Ljubljana
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi pošiljk na relaciji PLC Ljubljana 1275 Šmartno pri Litiji PLC Ljubljana; PLC Ljubljana Kresnice Litija Dol pri Ljubljani PLC Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidni iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
30 dni od prejema računa.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   13:19
ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Zanima nas kako ste prišli do izračuna mesečnih kilometrov pri ponudbeni ceni, saj se kilometri ne ujemajo s podatki. Po našem preračunu verjetno upoštevate za izračun najmanj 22 delovnih dni + sobote oziroma nekje še več kot to. Ve pa se, da je na leto v povprečju samo 21 delovnih dni + sobote.
Tako, da v resnici se vozi mesečno manj kilometrov kot jih navajate. Oziroma podajte vaš faktor, ki ga uporabite za izračun na mesečni ravni.

Odgovor: Podatki o številu kilometrov na mesečni ravni, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, so izračunani na podlagi podatkov o številu kilometrov po dnevih (od ponedeljka do sobote) po internih tipih vozil iz poštnega voznega reda. Pri tem so podatki o številu kilometrov po dnevih preračunani na število kilometrov na teden ter nato na število km na mesečni ravni po formuli: ((število km na teden x 52)/12).

Naročnik na svoji spletni strani objavlja podatke v tabelarični obliki o številu kilometrov in časovnih terminih izvedbe prevozov po dnevih po internih tipih vozil ter preračunano podatke o številu kilometrov na mesečni ravni za sklope od I. do V.

2. Prosim za razlago MERIL za ocenjevanje ponudb oziroma za formulo:
1. Za sklop I., II. in III. nam je izračun M1 in M2 jasen. Prosim za M3, da malo bolj podrobno razložite navedbo: "M3: poleg navedenega se prištejejo še točke vezano na ponudbeno ceno za dodatne prevoze do 70 km/dan (v EUR/h)" - Kako se dobi te točke? Na razpolago jih je 10. Ali jih dobi samo 1 ponudnik ali se tudi razdelijo po kakšnem ključu med ostale ponudnike?

2 . Za sklop IV isto vprašanje za M4 in vašo navedbo "M4: poleg navedenega se prištejejo še točke vezano na ponudbeno ceno za dodatne prevoze do
70 km/dan (v EUR/h)". - - Kako se dobi te točke? Na razpolago jih je 10. Ali jih dobi samo 1 ponudnik ali se tudi razdelijo po kakšnem ključu med ostale ponudnike?

3. Za klop V isto vprašanje za M4 in vašo navedbo "M4: poleg navedenega se prištejejo še točke vezano na ponudbeno ceno za dodatne prevoze do
70 km/dan (v EUR/h)" - Kako se dobi te točke? Na razpolago jih je 10. Ali jih dobi samo 1 ponudnik ali se tudi razdelijo po kakšnem ključu med ostale ponudnike?

In na koncu še prosim za pojasnilo za navedbo: "10 točk najnižja povprečna ponudbena cena za dodatne prevoze do70 km/dan (v EUR/h)"..
Kaj točno mislite z najnižjo POVPREČNO ponudbeno ceno za dodatne prevoze? Pri sklopu I., II. in III. je samo ena cena za dodatni prevoz - tu se verjetno potem gleda samo najnižja cena. Pri sklopu IV. in V. pa sta dve ponudbeni ceni za dodatni prevoz - ali si prav razlagamo, da v tem primeru gledate na povprečje obeh cen? Ali vseh 10 točk dobi samo en ponudnik ali se jih po kakšnem ključu izračuna tudi za ostale?

Odgovor: Naročnik bo za sklope od I. do V. izvedel točkovanje ponudbenih cen za dodatne prevoze na podlagi meril. Merilo se izračuna po naslednji formuli:
za sklop I., II. in III.
Ponudba z najnižjo ponudbeno ceno za dodatni prevoz do 70 km/dan (v EUR/h) prejme 10 točk. Ponudbe, ki bodo odstopale od najnižje ponudbene cene za dodatni prevoz bo število točk izračunano po formuli:

Tc(cena za dodatni prevoz)=Pcmin/Pc(1..x) x 10 (maxšt.točk)

pri čemer je:
Tc(cena za dodatni prevoz) število točk, ki jih prejme ponudnik za ponudbeno ceno za dodatni prevoz do 70 km/dan (v EUR/h)
Pcmin najcenejša ponudbena cena za dodatni prevoz do 70 km/dan (v EUR/h)
Pc(1..x)- vrednost posamezne ponudbene cene za dodatni prevoz do 70 km/dan (v EUR/h)

za sklop IV. in V.
naročnik bo za točkovanje ponudbenih cen za dodatne prevoze do 70 km/dan (v EUR/h) upošteval enako merilo, kot za izračun števila točk vezano na ponudbene cene za dodatne prevoze za sklope I., II. in III z razliko, da bo:
Pcmin - upošteval najnižjo povprečno ponudbeno ceno za dodatni prevoz za prevoze do 70 km/dan s SDV in TV (v EUR/h). Upošteva se torej povprečje obeh ponudbenih cen za SDV in TV (v EUR/h) od najugodnejše ponudbe.
Pc(1..x) upošteval povprečno vrednost posamezne ponudbene cene za dodatni prevoz s SDV in TV . Upošteva se torej povprečje obeh ponudbenih cen za SDV in TV (v EUR/h) za posamezno ponudbo.


Datum objave: 19.09.2019   10:11
Vprašanje:

Ali se lahko dodatni prevoz zavrne? Primer: pri ceni, ki bo jo recimo podali za Kočevje, kjer ni cestnine, nato dobimo dodatni prevoz recimo za Brežice, kjer pride znesek cestnine kar visok.
Menimo, da cena za dodatni prevoz nikakor ne more biti ista kot za redni prevoz, če prihaja do takšnih razlik - preprosto ni ekonomske računice. Edino v primeru, da se lahko dodatno zaračuna
strošek cestnine.


Odgovor:

Naročnik je v razpisni dokumentaciji objavil, da se dodatni prevozi izvajajo s predpisanim vozilom, občasno, ob trenutno ugotovljeni potrebi, zaradi povečane količine tovora na isti relaciji ali njenem delu oziroma na kateri drugi relaciji na območju področnega PLC. Izbrani izvajalec bo po potrebi opravljal tudi dodatne prevoze na relaciji, kjer se prevoz opravlja po avtocesti. Ponudnik mora strošek cestnine za uporabo avtocest vključiti v ponudbeno ceno za redne in dodatne prevoze. Stroški cestnin za uporabo avtocest se posebej (dodatno) ne obračunavajo.

Naročnik in izvajalec se bosta predhodno uskladila glede izvajanja dodatnih prevozov. Pri tem izbrani izvajalec ne more izbirati katere dodatne prevoze bo izvajal za izvajalca in katere dodatne prevoze ne bo izvajal za izvajalca vezano na to ali bo dodatni prevoz opravljal po avtocesti ali ne, saj mora ponudnik, kot že predhodno navedeno, v ponudbeno ceno vključiti tudi strošek cestnine za uporabo avtocest. Izbrani izvajalec sicer lahko zavrne dodatni prevoz, v kolikor ne razpolaga z resursi (vozilom in/ali voznikom).

Glede na to, da mora izbrani izvajalec v ponudbeno ceno vključiti tudi strošek cestnin za uporabo avtocest za redne prevoze in za dodatne prevoze, in sicer za prevoze po avtocestah in regionalnih cestah, po naročnikovem mnenju ponudnikov pomislek, da ni »ekonomske računice«, ne drži.
Datum objave: 20.09.2019   11:46
ODGOVORI NA VPRAŠANJA:

1. Kakšna je sankcija v primeru, da po vaši uradni odločitvi, koga ste izbrali za posamezni sklop, prvouvrščeni sporoči, da ni zmožen opraviti storitev.
Torej, če bi kot prvouvrščeni ugotovili, da nimamo dovolj vozil ali voznikov (problematika s pridobivanjem nove delovne sile), in bi zadnji trenutek (recimo teden dni) pred pričetkom izvajanja storitev sporočili, da odstopamo od pogodbe oziroma jo sploh ne bi podpisali.
Kakšna bi bila sankcija?
Odgovor:

Sankcije naročnika pred sklenitvijo okvirnega sporazuma:

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 1.13. zapisal, da »če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe in da bo naročnik odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Prav tako je naročnik zapisal, da bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe.

Sankcije naročnika za čas po sklenitvi okvirnega sporazuma:

S podpisom (sklenitvijo) okvirnega sporazuma izvajalec zagotovi (zapisano v 2. členu le-tega), da bo v skladu s potrebami naročnika zagotavljal prevoze z zahtevanim vozilom oz. vozili. Naročnik bo sklenil okvirne sporazume s 3 (tremi) ponudniki prvo, drugo in tretjeuvrščenim - v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Praviloma bo naročal storitve pri prvouvrščenem izvajalcu. V primeru nezmožnosti izvajanja storitev prevoza pošiljk, nekvalitetnega izvajanja storitev prevoza pošiljk, neupoštevanja rokov izvedbe prevoza pošiljk (kamor je šteti tudi v vprašanju izpostavljeno eventualno sporočilo izvajalca, da pred pričetkom izvajanja storitev odstopa od pogodbe) ipd. s strani prvo uvrščenega izvajalca prevoza blaga, bo naročnik brez predhodnega obvestila koristil storitev prevoza pošiljk pri drugo oz., če tudi ta ne pristopi, tretje uvrščenem izvajalcu. Gre za naročilo pri drugem ali tretje uvrščenem izvajalcu v primeru dogodkov na strani prvega. In kadar je na strani izvajalca za nezmožnost ali napake podana krivda, je za primer neizvedbe predvidena pogodbena kazen (glej člen 11), ki se bo tudi obračunala v skladu z okvirnim sporazumom.Pogodbena kazen za neizpolnitev se bo obračunala ob neizvedbi oz. odstopu od pogodbe (izvajalca ali naročnika). Če bo škoda naročnika večja kot dogovorjena pogodbena kazen, bo obračunana tudi odškodnina v višini razlike nad pogodbeno kaznijo in celotno škodo (glej člen 6, nezagotovitev vozila ali voznika je posebej določen v 2. odstavku).
Pri tem pa naročnik dodatno izpostavlja še opredelitev, kdaj zamuda šteje za posamezno dnevno neizpolnitev v 11. in 12. členu okvirnega sporazuma v tem primeru naročnik zaradi krivde izvajalca odstopi od posamezne izpolnitve, ne od celotnega sporazuma in obračuna pogodbeno kazen (in eventualno razliko do polne odškodnine) za to posamezno neizpolnitev. Škoda, ki nastane naročniku, je med drugim razlika v ceni med prvo in drugo oz. tretje uvrščenim izvajalcem.


2. Koliko časa ima na razpolago drugovrščeni/tretjeuvrščeni po vašem pozivu, da prične z opravljanjem storitev (v kolikor prvouvrščeni ni zmožen)?

Odgovor:

Drugouvrščeni oz. tretjeuvrščeni prevoznik mora zagotoviti resurse (vozila, ki ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika in voznike) v roku sedem dni od poziva naročnika.