Dosje javnega naročila 005806/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Izdelava in dobava službenih oblek
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 385.678,60 EUR

JN005806/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN005806/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.08.2019
JN005806/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.09.2019
JN005806/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN005806/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.12.2019
JN005806/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005806/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 157-386946
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za JN, Ida Car Meh
ida.car@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321017/Izdelava_in_dobava_službenih_oblek.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11651
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava in dobava službenih oblek
Referenčna številka dokumenta: 000202/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava in dobava službenih oblek.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 360.670,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava službenih oblek.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2019   09:01
Kraj: Avtomatično v sistemu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.09.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2019   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.
Termin objave javnega naročila je bil ob najbolj neprimernem času saj je večina proizvajalcev na katere smo vezani ponudniki na letnih dopustih.

Za pripravo resne ponudbe in dostavo vzorcev posebno tistih, ki zahtevajo konkretnejšo obdelavo (barvanje tkanin po zahtevanih pantonih) potrebujemo najmanj 20 delovnih dni vendar ne znotraj dopustniškega termina, ker ni možnosti izvajati nobene aktivnosti v zvezi s pripravo ponudbe in vzorcev, in tako je preteklo že polovico predvidenega časa.

Glede na navedeno naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb vsaj za 10 dni (to je 27.09.2019) upamo, da je tudi v naročnikovem interesu pridobiti čim več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Z današnjim dnem je naročnik poslal v objavo Dodatek, s katerim spreminja datum za oddajo ponudb in posledično tudi datum odpiranja ponudb na 27. 9. 2019. Dodatek bo objavljen na Portalu javnih naročil in na TED v roku 5 dni.

VPRAŠANJE
Kdaj so možni ogledi vzorcev?

ODGOVOR
Ogled vzorcev službenih oblek bo omogočen dne 4. 9. 2019 v prostorih DARS d.d., Ljubljana, Grič 54 med 10 in 11 uro ob poprejšnji najavi zainteresiranih ponudnikov na elektronski naslov: david.zagar@dars.si .

VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim za dodatna pojasnila; Kdaj in kje se lahko vidijo vzorci?
Iz vaših prilog/skic je ne mogoče pripraviti kvalitetno ponudbo. V kolikor želite še druge ponudbe vas naprošamo, da organizirate ogled vzorcev, drugače ste postavili dosedanjega dobavitelja v "poseben" položaj.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Glej odgovor zgoraj.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Barva za majice polo je določena po Pantonski lestvici ta se v tekstilni industriji ne uporablja zato bi potrebovali TPX ali TCX številko barve.

ODGOVOR
Naročnik je barve službenih oblačil določil na osnovi CGP DARS d.d., ki je v tem primeru izražena v barvni lestvici PANTONE.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo vas za povratno informacijo, če lahko za izdelavo postavk 1. letna kapa, 4 letne hlače cestninski nadzor, 6. delovni jopič uporabimo tkanino, ki ima po tehničnem listu krčenje +/- 2,5 % po širini in dolžini.
Enako velja tudi za srajce in bluze kratek rokav in dolgi rokav . Vprašanje: ali lahko ponudimo material, ki ima krčenje maximalno 3 % po širini in 3 % dolžini? Hvala za odgovor .

ODGOVOR
1. Ponudnik lahko uporabi tkanino z navedenimi karakteristikami, razvidno iz dodatka: dopolnjena postavka TS št. 1., 4. in 6.,
2. Ponudnik lahko uporabi tkanino z navedenimi karakteristikami, razvidno iz dodatka: dopolnjena postavka TS št. 9., 10., 11. in 12.
Dodatek je poslan v objavo z današnjim dnem in bo objavljen na Portalu javnih naročil in na TED v roku 5 dni.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Z natančno analizo tehničnih zahtev tkanin za srajce dolg in kratek rokav, ki ste jih opredelili v Razpisni dokumentaciji /sestava tkanine, teža, dopustno odstopanje teže, barva/ in primerjavo le-teh s tehničnimi podatki za tkanino, ki smo jo uspeli pridobiti, smo ugotovili, da tkanina, ki smo jo pridobili, ustreza zahtevanim parametrom tkanine za izdelavo srajc dolg rokav kot tudi navedenim zahtevam tkanine za izdelavo srajc kratek rokav.
Ali se srajce dolg in kratek rokav lahko izdelajo iz popolnoma enake tkanine/istega artikla/, če le-ta ustreza zahtevanim parametrom /sestava, teža, dopustno odstopanje teže, barva/? Če ne, prosimo, da natančno navedete, v čem naj se tkanini razlikujeta. Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Srajce/bluze DR oz. srajce/bluze KR, morajo biti izdelane iz različnih tkanin, razvidno iz dodatka: dopolnjena postavka z opisom vezava/tkanje TS št. 9., 10., 11. in 12.
Dodatek je poslan v objavo z današnjim dnem in bo objavljen na Portalu javnih naročil in na TED v roku 5 dni.


Datum objave: 30.08.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika sprašujemo sledeče;
Prosim, da "naročnik" potrdi, da se vzorci izdelajo iz prave tkanine, pletenine ( skladno s teh. dokumentacijo) ampak v "poljubni" barvi.
Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Ne, ponudnik bo moral dostaviti vzorce z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami materialov in barv. Potrjeni vzorci artiklov so za naročnika osnova, ki služi za primerjavo in ugotavljanje kakovosti izdelkov skozi celotno obdobje izvajanja pogodbe.Datum objave: 02.09.2019   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Rok za oddajo ponudbe ste podaljšali do 27.09.
Rok za postavljanje vprašanj naročniku pa je ostal nespremenjen - torej 04.09.2019 do 8. ure.
Glede na to, da je za ogled vzorcev določen termin 04.09.2019 od 10. do 11. ure, vas prosimo, da podaljšate tudi rok za postavljanje vprašanj naročniku vsaj do 05.09.2019.
Po ogledu vzorcev se bo zagotovo pojavilo še kakšno vprašanje oziroma nejasnost, ki bi jo ponudnik pred oddajo ponudbe želel razčistiti.
Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Spoštovani. Naročnik je z današnjim dnem poslal v objavo Dodatek št. 1, s katerim podaljšuje rok za postavljanje vprašanj do 6. 9. 2019 do 8. ure. V kolikor Portal enarocanje ne bo dopuščal postavljanja vprašanj v vmesnem času (Dodatek bo namreč objavljen v 5 dneh od današnjega dne), lahko potencialni ponudniki zastavijo vprašanja na e-naslov: javno.narocanje@dars.si .

Datum objave: 06.09.2019   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Trenutno je onemogočeno postavljanje vprašanj na portalu vezano na JN005806/2019 (rok za postavljanje vprašanj je podaljšan na 06.09.2019 do 8. ure).
13. Usnjeni pas za hlače
V tehnični dokumentaciji je navedeno, da se zahteva usnjen pas širine 40 mm s sistemom enostavnega krajšanja. V prilogi dokumentacije so dodane tudi slike nekaterih artiklov (med njimi je tudi pas). Navedeno pa je, da so slike le simbolične. Naročnika zato prosimo, da bolj natančno opredeli sistem enostavnega krajšanja.
Ali lahko ponudimo tak sistem krajšanja pasu , ki ima pri zaponki za zapenjanje sistem za krajšanje izdelan iz usnja (na notranji strani je vijak , ki se ga odvije, pas skrajša in ponovno vstavi v usnjeni del ter nazaj pritrdi z vijakom) ali mora biti ta sistem iz SVETLEČE KOVINE, enako kot objemka, na kateri je graviran napis DARS?

ODGOVOR
Naročnik pričakuje ponudbe za pas, ki se enostavno krajša s pritrjevanjem vijaka v oz. skozi sistem iz SVETLEČE KOVINE, ki vstavljeni usnjeni del zajame kot objemka. Podrobnosti so razvidne iz fotografij obstoječega originalnega usnjenega pasu na spletni strani naročnika:
https://www.dars.si/Javna_narocila/Aktivna_javna_narocila (Javna naročila, Pregled večjih javnih naročil, 000202/2019; Izdelava in dobava službenih oblek, Fotografija pasu).

VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo vas, da nam omogočite dodaten ogled vzorcev. Z novim terminom ponudbenega roka se je za ponudnike podaljšal tudi čas za pripravo ustrezne in konkurenčne ponudbe, kar pomeni, da bi z dodatnimi informacijami (vzorci) prejeli najmanj eno ustrezno in konkurenčno ponudbo več.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik dodatnega ogleda vzorcev službenih oblek ne bo omogočil. Slednji je bil za vse zainteresirane ponudnike omogočen s poprejšnjo prijavo v obdobju od dne 27.08.2019 (to je od dne, ko je bil objavljen odgovor na po vrsti drugo zastavljeno vprašanje na Portal enarocanje) do vključno dne 04.09.2019, ko je bil ogled dejansko izveden.NAVODILO NAROČNIKA
Naročnik pričakuje, da bo izbrani ponudnik dostavil vzorce službenih oblačil, izdelane v skladu s tehničnimi zahtevami. Izjema so lahko le in izključno artikli, pri katerih je zahteva za določitev barve izražena v »PANTONE« (gre zgolj za zahtevo po barvi, ostale tehnične zahteve morajo biti upoštevane). Izvajalec, ki bo z naročnikom sklenil pogodbo, bo moral predmetne artikle brezplačno nadomestiti z originalnimi vzorci (torej tudi z upoštevanjem določitve barve izražene v »PANTONE«) pred izvedbo prve dobave.