Dosje javnega naročila 005732/2019
Naročnik: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor
Storitve: Izbira izvajalca za izvajanje storitev upravljanja najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005732/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.08.2019
JN005732/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005732/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Erika Kmetec
erika.kmetec@jmss-mb.si
+386 22506330

Internetni naslovi
https://www.jmss-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321066/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11783
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izvajanje storitev upravljanja najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 2010-24/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev upravljanja najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb, za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Mestne občine Maribor, občine Hoče-Slivnica, občine Miklavž na Dravskem polju, občine Starše, občine Rače-Fram in občine Duplek
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev upravljanja najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb, za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok se lahko podaljša v primeru izrednih okoliščin v skladu s pogodbo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2019   16:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali pogoj v kategoriji Ekonomska in finančna zmogljivost v zvezi z zavarovanjem poklicne odgovornosti (točka 4.) pomeni, da mora imeti vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe, sklenjeno zavarovanje pod pogoji, opisanimi v točki 4. Zavarovanje poklicne odgovornosti?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Da, v primeru skupne ponudbe mora imeti vsak izmed partnerjev sklenjeno svoje zavarovanje poklicne odgovornosti, pod zahtevanimi pogoji iz točke 4. Zavarovanje poklicne odgovornosti.
Lep pozdrav.
JMSS Maribor
Datum objave: 21.08.2019   16:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik naj podrobneje pojasni pogoj za sodelovanje, ki je zapisan v navodilih ponudniku pod kategorijo »Ustreznost« in podkategorijo »Vpis v poslovni register«, ki se glasi: »Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti za svoj del posla, ki ga izvaja v okviru izvedbe javnega naročila«. Natančneje naj se pojasni predvsem zapis »za svoj del posla«.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Gospodarski subjekt (ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi ali podizvajalec) mora biti registriran za tisti del posla, ki ga prevzema oziroma ga bo v primeru izbora tudi dejansko izvajal.
Ponudnik ali ponudnik v skupni ponudbi mora biti registriran za dejavnost po SKD 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
Podizvajalec, ki bo morebiti prevzel pravne storitve, mora biti registriran za dejavnost po SKD 69.103 Druge pravne dejavnosti oziroma v primeru odvetnika za dejavnost po SKD 69.101 Odvetništvo.
Lep pozdrav.
JMSS Maribor
Datum objave: 21.08.2019   16:58
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik naj podrobneje pojasni, pogoj za sodelovanje v kategoriji »Tehnična sposobnost«. Zakaj je v prvi alinei navedene kategorije naveden pogoj za sodelovanje, »da je gospodarski subjekt v obdobju od 01.01.2015 do 31.08.2019 upravljal z vsaj 200 najemnimi stanovanji, pri čemer je s posameznim stanovanjem upravljal vsaj eno leto znotraj navedenega obdobja; Posamezno stanovanje se v opredeljenem obdobju upošteva zgolj enkrat.«? Podrobneje naj naročnik pojasni, zakaj je v navedenem pogoju izbrano prav obdobje od 01.01.2015 do 31.08.2019? Zakaj se kot pogoj v navedenem delu postavlja upravljanje z najemnimi stanovanji? Ali navedeni pogoj (najemna stanovanja) ne diskriminira gospodarskih subjektov, ki upravljajo ali so upravljali z večjim številom lastniških stanovanj oziroma večstanovanjskimi in poslovnimi stavbami? Na kakšen način se z navedenim pogojem zagotavlja zmožnost ponudnikov za izvedbo tega javnega naročila?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Skladno z ZJN-3 lahko naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila. Upravljanje z več kot 2000 najemnimi stanovanji je bistveni oziroma sestavni del javnega naročila, zato je naročnik postavil pogoj, ki je povezan z upravljanjem stanovanj (t.j. upravljanje z 200 najemnimi stanovanji v obdobju od 1.1.2015 do 31.8.2019, pri čemer je ponudnik s posameznim stanovanjem upravlja vsaj 1 leto znotraj navedenega obdobja). Storitev upravljanja z najemnimi stanovanji je vsebinsko drugačna različna od upravljanja večstanovanjskih stavb za etažne lastnike. Posledično postavljen pogoj ni diskriminatoren, temveč je v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila. Izkazovanje referenc v postopku javnega naročanja je za storitve praviloma 3 leta, naročnik je v danem javnem naročilu to obdobje razširil na 4 leta in 8 mesecev.
JMSS Maribor
Datum objave: 21.08.2019   16:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik naj podrobneje pojasni, pogoj za sodelovanje v kategoriji »Tehnična sposobnost«. Zakaj je v prvi alinei navedene kategorije naveden pogoj za sodelovanje, »da je gospodarski subjekt v obdobju od 01.01.2015 do 31.08.2019 upravljal z vsaj 200 najemnimi stanovanji, pri čemer je s posameznim stanovanjem upravljal vsaj eno leto znotraj navedenega obdobja; Posamezno stanovanje se v opredeljenem obdobju upošteva zgolj enkrat.«? Podrobneje naj naročnik pojasni, zakaj je v navedenem pogoju izbrano prav obdobje od 01.01.2015 do 31.08.2019? Zakaj se kot pogoj v navedenem delu postavlja upravljanje z najemnimi stanovanji? Ali navedeni pogoj (najemna stanovanja) ne diskriminira gospodarskih subjektov, ki upravljajo ali so upravljali z večjim številom lastniških stanovanj oziroma večstanovanjskimi in poslovnimi stavbami? Na kakšen način se z navedenim pogojem zagotavlja zmožnost ponudnikov za izvedbo tega javnega naročila?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Skladno z ZJN-3 lahko naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila. Upravljanje z več kot 2000 najemnimi stanovanji je bistveni oziroma sestavni del javnega naročila, zato je naročnik postavil pogoj, ki je povezan z upravljanjem stanovanj (t.j. upravljanje z 200 najemnimi stanovanji v obdobju od 1.1.2015 do 31.8.2019, pri čemer je ponudnik s posameznim stanovanjem upravlja vsaj 1 leto znotraj navedenega obdobja). Storitev upravljanja z najemnimi stanovanji je vsebinsko drugačna različna od upravljanja večstanovanjskih stavb za etažne lastnike. Posledično postavljen pogoj ni diskriminatoren, temveč je v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila. Izkazovanje referenc v postopku javnega naročanja je za storitve praviloma 3 leta, naročnik je v danem javnem naročilu to obdobje razširil na 4 leta in 8 mesecev.
JMSS Maribor
Datum objave: 21.08.2019   17:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik naj podrobneje pojasni merilo za izbiro ponudnika pod točko 2. Certifikat »Zaupanja vreden upravnik«. V objavi je navedeno, da dobi ponudnik, ki ima pridobljen navedeni certifikat dodatnih 15 točk pri ocenjevanju ponudb. Drži, da lahko navedeni certifikat vsak gospodarski subjekt, ki izkazuje pogoje v skladu s pravilnikom o certifikatu Zaupanja vreden upravnik, ne glede na članstvo v zbornici poslovanja z nepremičninami. Kljub navedenemu pa je navedeno merilo diskriminatorno, saj lahko ponudnik izpolnjuje vse pogoje po pravilniku o certifikatu Zaupanja vreden upravnik, pa certifikata ni pridobil, saj se za pridobitev certifikata zahteva plačilo.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Pred podelitvijo certifikata Zaupanja vreden upravnik se s strani Strokovne službe Zbornice za poslovanje z nepremičninami (ZPN) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) preverijo in ugotavljajo naslednji pogoji:
da je vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (68.320 po SKD 2008);
da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe;
da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem gospodarskega subjekta oziroma zoper njega ni uveden kazenski postopek v zvezi s takšnim kaznivim dejanjem;
da zoper gospodarski subjekt kot pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njegovo poslovanje ni prepovedano s sodno odločbo po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
da je pri gospodarskem subjektu v rednem delovnem razmerju zaposlena vsaj ena oseba, ki ima pridobljeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti ali VII. stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti;
da vlagatelj v obliki ustreznih delovnih razmerij ali s pomočjo dolgoročnih pogodb z zunanjimi izvajalci zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih nalog, ter zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje za kadre;
da etažnim lastnikom zagotavlja varnost upravljanja z njihovo nepremičnino in njihovimi sredstvi,
da je knjiženo stanje rezervnega sklada na zadnji dan poslovnega leta skladno s stanjem na transakcijskem računu;
da za delitev stroškov upravljanja uporablja programsko opremo priznanih dobaviteljev,
da ima vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja;
da ima poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Stroški postopka za pridobitev certifikata "Zaupanja vreden upravnik" znašajo 100,00 + DDV (122,00 z DDV) za člane GZS-ZPN oziroma 200,00 + DDV (244,00 z DDV).
S preveritvijo pogojev za pridobitev predmetnega certifikata se na trgu prepozna kakovostne izvajalce storitev. Naročnik pridobitev certifikata ni postavil kot izključujoč pogoj, temveč kot merilo, ki je smiselno povezano s predmetom javnega naročila. S postavljenim merilom naročnik zasleduje kakovost storitve.
Lep pozdrav.
JMSS Maribor
Datum objave: 21.08.2019   17:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik naj podrobneje pojasni, zakaj je med merila za izbiro ponudnika pod točko 3. uvrstil Certifikat »Varna točka za otroke«. V pojasnilu naj naročnik navede tudi, kakšno zvezi ima navedeno merilo s predmetom javnega naročila, saj to iz objave ni razvidno in se zaradi navedenega dopušča vtis o naklonjenosti javnega naročila kateremu izmed vnaprej znanih ponudnikov.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 14/18) je dopolnil četrti odstavek 84. člena ZJN-3, iz katerega izhaja, da pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena ZJN-3 naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike. Naročnik mora poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril, javno naročilo oddati na način, da ekonomsko najugodnejšega ponudnika izbere upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje in med merila obvezno vključi tudi socialne elemente.
Naročnik je kot merilo s socialnimi elementi vključil pridobljen certifikat »Varna točka za otroke - UNICEF«, saj kot javni občinski stanovanjski sklad mlade določa kot prednostno kategorijo občanov. Z varnimi točkami se mladim omogoči, da se po pomoč zatečejo, kadar jo potrebujejo, in sicer na mestu, kjer ni takoj vidno, da so pomoč iskali. Namen varnih točk je tudi okrepiti povezavo med vsemi dejavniki družbe, ki vplivajo na varnost v mestu oziroma občini.
Lep pozdrav.
JMSS Maribor
Datum objave: 22.08.2019   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali lahko objavite obrazce v word datoteki, da ne izpolnjujemo ročno.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik zaradi zagotavljanja sledljivosti praviloma obrazcev ne objavlja v Wordovi datoteki.

V danem javnem naročilu smo naredili izjemo zgolj za OBRAZEC 1 in OBRAZEC 2, ki sta dostopa na tej povezavi:
https://www.jmss-mb.si/index.php/sl/world/narocila/382-izbira-izvajalca-za-izvajanje-storitev-upravljanja-najemnih-stanovanj-in-vecstanovanjskih-stavb-za-obdobje-treh-let

Lep pozdrav.
JMSS Maribor

Datum objave: 27.08.2019   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas ali lahko za reference za 200 najemnih stanovanj priložimo specifikacijo stanovanj, ker drugače je potrebno ročno pisati.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
OBRAZEC 1 smo objavili v Wordovi obliki. Dostop do obrazca je na tej povezavi:
https://www.jmss-mb.si/index.php/sl/world/narocila/382-izbira-izvajalca-za-izvajanje-storitev-upravljanja-najemnih-stanovanj-in-vecstanovanjskih-stavb-za-obdobje-treh-let
Lep pozdrav.
JMSS Maribor
Datum objave: 27.08.2019   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali je lahko pri referenci, da smo upravljali vsaj 200 najemnih stanovanj en lastnik ?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani.
Ja, referenca za 200 najemnih stanovanj je lahko od enega lastnika.
Lep pozdrav.
JMSS Maribor
Datum objave: 27.08.2019   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali je lahko referenca za 200 najemnih stanovanj od enega lastnika?

Hvala, lp


ODGOVOR
Spoštovani.
Ja, referenca za 200 najemnih stanovanj je lahko od enega lastnika.
Lep pozdrav.
JMSS Maribor
Datum objave: 27.08.2019   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, pod točko POGOJI ZA SODELOVANJE - Ustreznost je v razpisni dokumentaciji navedeno, da mora biti gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti za svoj del posla, ki ga izvaja v okviru izvedbe javnega naročila. V zvezi s tem je naročnik predhodno že podal obrazložitev. Nadalje pod točko tehnična sposobnost naročnik zahteva le pogoj glede upravljanja določenega števila najemnih stanovanj in stanovanjskih stavb v določenem preteklem obodbju, kjer sklicevanje na kapacitete drugih subjektov ni dovoljeno. V kolikor bo torej naročnik določen del naročila oddal v podizvajanje (npr. pravne, ali računovodske ali druge storitve), ali gre v tem primeru za sklicevanje na kapacitete drugih subjektov po 81. čl. ZJN-3 ali za nominiranje podizvajalca po 94. čl. ZJN-3?

Hvala, lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani.
V opisanem primeru gre za izvedbo javnega naročila s podizvajalcem/podizvajalci po 94. členu ZJN-3.
Lep pozdrav.
JMSS Maribor
Datum objave: 27.08.2019   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, pod točko: 7. FINANČNA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje je navedeno:
"Gospodarski subjekt mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančno garancijo oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančno zavarovanje, ki jih gospodarski subjekt ne predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko."

Glede na to, da se zahteva pod to točko nanaša na "GOSPODARSKI SUBJEKT" nas zanima, ali mora bančno garancijo / ustrezno kavcijsko zavarovanje predložiti tudi podizvajalec, ali le ponudnik / vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje) mora predložiti izbrani ponudnik oziroma vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. Podizvajalcu ni potrebno predložiti predmetnega zavarovanja.
Lep pozdrav.
JMSS Maribor