Dosje javnega naročila 005741/2019
Naročnik: ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana
Blago: Nakup novega šotora za nastanitev v primeru naravnih ali drugih nesreč
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 25.911,70 EUR

JN005741/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2019
JN005741/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005741/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN005741/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.01.2020
JN005741/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005741/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA
Bazoviška cesta 13
6210
SI044
Sežana
Slovenija
Blaž Turk
blaz.turk@zgrs.si
+386 57310700

Internetni naslovi
http://www.zgrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321108/ZGRS_JN_nakup_sotora.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12062
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup novega šotora za nastanitev v primeru naravnih ali drugih nesreč
Referenčna številka dokumenta: 325/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522530
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup novega šotora za nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522530
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup novega šotora za nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo je sofinancirano v okviru projekta Interreg Italia Slovenija, Crossit safer, prednostna os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja. Strateški projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   13:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.08.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   09:21
VPRAŠANJE PONUDNIKA št. 1

Spoštovani,

prosimo vas, da podaljšate rok za oddajo ponudbe do 23.08.2019. Zaradi praznikov ter časa dopustov in dejstva, da je trenutni rok zelo kratek je priprava ponudbe otežena.
Načelo javnih naročil je, da naročnik prejme čim več ustreznih ponudb. S podaljšanjem roka boste prejeli vsaj še eno ponudbo več.

Hvala za razumevanje!

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 14.08.2019   10:01
VPRAŠANJE PONUDNIKA št. 2

Pozdravljeni, pripravljamo ponudbo in pri oddaji ponudbe ne vidimo potrebe po priložitvi navodil za uporabo. Navodila za uporabo so priloga pri dobavi opreme.
Prosimo za umik omenjene zahteve.

ODGOVOR NAROČNIKA

Naročnik navedene zahteve ne bo umaknil. Iz navodil so namreč razvidne funkcionalnosti in tehnika ponujenega predmeta, s čimer bo naročnik preverjal tudi ustreznost ponujenega šotora, glede na zahteve v dokumentaciji. Navodila za postavitev so obvezna priloga ponudbe.


Datum objave: 14.08.2019   16:58
VPRAŠANJE PONUDNIKA št. 3
Pozdravljeni,

Pod točko 8.3.2. so navedene zelo konkretne in specifične zadeve glede izvedbe konstrukcije, kar kaže na to, da je razpis spisan z željo po točno določenem proizvajalcu.

Različni proizvajalci namreč nudimo različne profile, ki se dimenzijsko razlikujejo, funkcijo pa opravljajo enako ali bolje ( razpis zelo konkretno zahteva profil 130/75/3 - kaj če proizvajalec nudi npr. 170x88x3?).
Enako velja za specifično zahtevo sklapljanja nožnega in strešnega ALU profila s tečajem?

Ali lahko ponudimo tisto kar je naša sistemska rešitev glede izbora tipa profila in načina sklapljanja, ali mora biti točno tako kot zahteva razpis?

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR NAROČNIKA

Naročnik je javno, na Portalu javnih naročil, objavil naročilo, v katerem lahko sodeluje vsak zainteresiran ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Specifikacije predmeta javnega naročila so opredeljene določno, skladno z določili ZJN-3, na način, da bodo ponudbe prejetih ponudnikov med seboj primerljive.

Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi šotor, ki v celoti ustreza zahtevam naročnika. Tekom odprtega roka za prejem ponudb, naročnik lahko spremeni svoje zahteve, nikakor pa ne more ponudnikom dopustiti, da ponudijo kakršen koli tip profila ali način sklapljanja, kot to insinuira zainteresirani ponudnik v vprašanju.

Vprašanje naj bo zastavljeno konkretno, način sklapljanja opisan, da se bo naročnik lahko opredelil do ustreznosti predlagane rešitve.