Dosje javnega naročila 005743/2019
Naročnik: TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve izvedbenega oblikovanja promocijskih materialov Turizma Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 87.064,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005743/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2019
JN005743/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN005743/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.12.2019
JN005743/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005743/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Predovnik
mitja.predovnik@visitljubljana.si
+386 13064582
+386 13064594

Internetni naslovi
https://www.visitljubljana.com/sl/turizem-ljubljana/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321123/RD_izvedbeno_oblikovanje_Turizma_Ljubljana.doc.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12066
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
TURIZEM


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve izvedbenega oblikovanja promocijskih materialov Turizma Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: ZTL-133/2019-MP-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve izvedbenega oblikovanja promocijskih materialov Turizma Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve izvedbenega oblikovanja promocijskih materialov Turizma Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2019   10:01
Kraj: Portal e-JN Ministrstva za javno upravo


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2019   13:38
Datum prejema: 30.08.2019 12:30

Pozdravljeni

1. ali dobimo od naročnika odprte datoteke vseh obstoječih publikacij, glede na to da gre samo za izvedbeno oblikovanje?
2. Glede na to, da imate definiran parameter KOS - me zanima koliko strani ima jedilni list?

Za odgovore se zahvaljujem

ODGOVOR:

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja in vam odgovarjamo po točkah, kot smo vprašanja prejeli:

1. Publikacije Turizmu Ljubljana od junija letos oblikujemo in pripravljamo skladno z novo komunikacijsko platformo. V primeru, da bi odprte datoteke obstoječih publikacij potrebovali, jih lahko zagotovimo.
2. Jedilni list ima eno stran.

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktorica


Datum objave: 02.09.2019   16:11
Datum prejema: 26.08.2019 15:22

Pozdravljeni,

Imamo sledeča vprašanja:
1. Ali zadostuje za izkazovanje referenc izjava partnerskega podjetja s katerim poslujemo na podlagi naročila (brez pogodbe)
2. V kakšni obliki ste izvajalcu do sedaj predajali materiale za izdelavo. Prosimo za ogled vzorcev ob ogledu vzorcev tiskovin
3. Ali je mogoče v ponudbi pri posameznih postavkah ali sklopih oddati ceno 0 EUR
4. Glede na razpisno dokumentacijo, naročnik želi izvedbeno oblikovanje, ki ne vključuje priprave za tisk (priprava pdf datoteke za oddajo v tiskarno). Je takšno razumevanje dokumentacije pravilno? V kakšnem formatu se oddaja materiale?

Aleš Cvirn
Adriamedia, Ljubljana


ODGOVOR:

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja in vam odgovarjamo po točkah, kot smo vprašanja prejeli:

Vprašanje št.1:
Ne. Skladno z razpisno dokumentacijo mora ponudnik imeti sklenjene posamezne pogodbe za opravljanje storitev izvedbenega oblikovanja pri različnih naročnikih (Priloga 8/1).

Vprašanje št.2:
Na strani 3 razpisne dokumentacije je navedeno:
Naročnik omogoča vsem ponudnikom ogled vzorcev tiskovin, ki pa bodo v prihodnosti predrugačene in v skladu z novim Komunikacijskim priročnikom, na sedežu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana in sicer dne 22. 8. 2019 ob 9:00 in 29. 8. 2019 ob 9:00. Potrditve ogleda je možno najaviti pri ga. Sonji Juranovič na telefonski številki 01 306 12 29 vsak delovni dan med 8:00 in 15:00. Ogled je obvezen in ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o ogledu. Ponudbe brez dokazila o ogledu bodo izločene iz nadaljnje obravnave in označene kot neprimerne.

Na podlagi vašega vprašanja je naročnik dodal še en termin ogleda vzorcev tiskovin in sicer v sredo, 4. 9. 2019 in četrtek 5. 9. 2019 ob 9:00.

Vprašanje št.3:
Ne. Izbrani ponudnik bo moral opravljati storitve vseh sedmih sklopov, zato je nemogoče, da ponudbe za posamezni sklop in postavke znotraj sklopa ovrednosti z 0.

Vprašanje št.4:
Takšna razlaga ni pravilna. V razpisni dokumentaciji je na strani 50 navedeno:
Izvajalec mora vsako končno oblikovno rešitev/izvedbo podati in posredovati v odprtem formatu dokumenta v izvornem programu in zaprtem formatu dokumenta v PDF formatu visoka resolucija ter odprt format v izvornem programu; če bo zavoljo priprav na tisk potrebno gradivo oddati še v drugem formatu, bo ob oddaji vsakokratnega naročila oziroma potrditvi oblikovne rešitve podano tudi to navodilo in tudi v PDF datoteki v ustrezni resoluciji za objavo na spletnem portalu naročnika.

Datum prejema: 27.08.2019 16:32

Pozdravljeni,

ena od zahtev za za ugotavljanje sposobnosti izvajalca pri izvedbenem oblikovanju promocijskih materialov je tudi, da mora ponudnik razpolagati z web serverjem z optično povezavo.

Če mu je namenjen ta server konkretno pri tem razpisu? Vsebina razpisa namreč ne vključuje materialov, ki bi potrebovali to opremo. ali ponudnik lahko najema zahtevano opremo ali mora biti lastnik opreme?

Hvala za pojasnitev.
lep pozdrav,

ODGOVOR:

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaši vprašanji in v nadaljevanju odgovarjamo:

1. Web Server potrebujete za arhiviranje in izmenjavo datotek.
2. Ponudnik lahko najema zahtevano opremo.


Datum prejema: 28.08.2019 09:02

Spoštovani

Za zavarovanje dobro opravljeno delo zahtevate edino zavarovanje Bančno garancijo. Mi se na 98% Javnih razpisih poslužujemo Kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, ki pa je tudi bistveno ugodnejša za ponudnika.
ali npr 5 bianco podpisanih menic.

Menim da bi morali omogočiti več vrst zavarovanja, ki so si med seboj enakovredna. Zato vas prosim za dodatek k razpisu, da je možno predložiti vsaj še kakšno opcijo zavarovanja. Tako bi ponudnik lahko imel možnosti izbora.

Hvala

ODGOVOR:

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje in vam odgovarjamo:

Naročnik se je po prejemu vašega vprašanja odločil, da poleg bančne garancije, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dopušča tudi kavcijsko zavarovanje pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot je zahtevana bančna garancija.

Iz navedena sledi, da mora ponudnik predložiti kot garancijo za dobro izvedbo del bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 3.000,00 EUR. Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Ponudnik lahko namesto bančne garancije predloži tudi ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.


Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktoricaDatum objave: 06.09.2019   08:55
Datum prejema: 02. 09. 2019 09:08

Pozdravljeni

Zahteva, da ima ponudnik optično povezavo se nam zdi diskriminatorna, saj je v Sloveniji kar veliko sivih lukenj glede pokritosti optike. Zato se nam zdi taka zahteva nekorektna do ponudnikov, ki take povezave nimajo kljub temu pa uspešno sodelujejo tudi z tujino.

Zato vas pozivam, da tako diskriminatorno zahtevo umaknete iz razpisa, saj obstaja veliko drugih kvalitetnih in preizkušenih alternativ za nemoteno komuniciranje in pošiljanje dokumentov naročnikom.

V pričakovanju umika optične povezave ali dopolnitve pogoja o možnosti uporabe drugih alternativ za nemoteno povezavo za komuniciranje.

ODGOVOR:

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaša mnenje in vam odgovarjamo:

Zaradi velikega obsega dela je naročniku pomembna stabilna in hitra internetna povezava, vendar se strinja s potencialnim ponudnikom in umika pogoj optične povezave. Naročnik opozarja na potrebo po odlični povezavi zaradi velike količine obsežnih datotek.

Datum prejema: 02.09.2019 09:15

veza vaših zahtev, da mora imeti izvajalec točno določeno tehnološko-programsko opremo Adobe Creative Cloud Collection diši na prirejanje razpisa.

Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da zagotovi kvalitetno izvedbo dela. Nikakor pa ne more zahtevati točno določeno programsko opremo. Vsako podjetje ima kupljeno licencirano programsko opremo z katero rokuje in mu je za izvedbo projektov najbolj ustrezna.

Zato apeliram na vas, da tak pogoj umaknete iz zahtev in ga spremenite v:
- Izvajalec mora imeti ustrezno programsko opremo za izvedbo oblikovanja za Turizem Ljubljana.

ODGOVOR:

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaša mnenje in vam odgovarjamo:

Naročnik se je po proučitvi vašega mnenja odločil, da vztraja pri uporabi tehnološko-programske opreme Adobe Creative Cloud Collection ali enakovredno. Po ponovni opravljeni analizi trga in posvetovanju z različnimi strokovnjaki s področja grafične priprave materialov vztrajamo na stališču, da je navedena programska oprema tista, ki je najbolj uveljavljena na tržišču in ki zagotavlja najvišji standard kakovosti.


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktorica


Datum objave: 06.09.2019   08:57
Datum prejema: 04.09.2019 08:50

Dober dan

ena od zahtev za za ugotavljanje sposobnosti izvajalca pri izvedbenem oblikovanju promocijskih materialov je tudi, da mora ponudnik razpolagati z optično povezavo. Kot je zanano je v Sloveniji še kar nekaj sivih lis, kjer ni pokritosti z optično povezavo. Seveda pa že dolga leta uspešno poslujemo tako na doma kot v tujini brez optike.

Ker na ta pogoj nimamo vpliva saj gre za nacionalni projekt pokritosti celotnega ozemlja z optiko menimo, da je tak zahtevan pogoj diskriminatoren do ponudnikov, ki nimajo možnosti optične povezave.

Prosim vas za umaknitev tega pogoja ali dopolnitev, da se lahko uporablja kateokoli drugo opcijo povezave, ki omogoča nemoteno kvalitetno komunikacijo med naročnikom in izvajalcem.

Hvala lepa

ODGOVOR:

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaša mnenje in vam odgovarjamo:

Zaradi velikega obsega dela je naročniku pomembna stabilna in hitra internetna povezava, vendar se strinja s potencialnim ponudnikom in umika pogoj optične povezave.

Naročnik opozarja na potrebo po odlični povezavi zaradi velike količine obsežnih datotek.

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktorica