Dosje javnega naročila 005744/2019
Naročnik: OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Gradnje: UREDITEV LOKALNE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU NASELJA ZAGORJE V OBČINI PIVKA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 726.017,75 EUR

JN005744/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005744/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN005744/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN005744/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN005744/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN005744/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN005744/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.10.2019
JN005744/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.10.2019
JN005744/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005744/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
SI
Pivka
Slovenija
Natalija Vilhar Samsa
natalija.vilhar@pivka.si
+386 57210100
+386 57210102

Internetni naslovi
http://www.pivka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321124/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10961
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV LOKALNE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU NASELJA ZAGORJE V OBČINI PIVKA
Referenčna številka dokumenta: 371-25/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija približno 1.310 m lokalne ceste LC 135091 Zagorje Bač (rekonstrukcija vozišča razširitev, utrditev, asfaltiranje, ureditev odvodjavanja, ureditev bankin ipd.), izgradnja pločnika ob LC 135091 Zagorje Bač v naselju Zagorje, ureditev prehoda za pešce, izvedba grbin trapezne oblike za umirjanje prometa, izgradnja dveh avtobusnih postajališč ob regionalni cesti R2-404/1380 v naselju Zagorje, izgradnja fekalne kanalizacije ob LC 135091 Zagorje Bač v naselju Zagorje ter priključitev na obstoječi kanalizacijski sistem naselja Zagorje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija približno 1.310 m lokalne ceste LC 135091 Zagorje Bač (rekonstrukcija vozišča razširitev, utrditev, asfaltiranje, ureditev odvodjavanja, ureditev bankin ipd.), izgradnja pločnika ob LC 135091 Zagorje Bač v naselju Zagorje, ureditev prehoda za pešce, izvedba grbin trapezne oblike za umirjanje prometa, izgradnja dveh avtobusnih postajališč ob regionalni cesti R2-404/1380 v naselju Zagorje, izgradnja fekalne kanalizacije ob LC 135091 Zagorje Bač v naselju Zagorje ter priključitev na obstoječi kanalizacijski sistem naselja Zagorje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
Pivka
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.08.2019   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za obrazložitev zahteve v priloženem obrazcu za potrditev reference za delo in vodjo del in sicer : Klasifikacija objekta po Priloge 1 Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)??

LP

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321294/4_Popravek_št._1.zip objavil popravljene obrazce referenčnih potrdil.
________________Datum objave: 15.08.2019   11:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali ima naročnik zagotovljena sredstva za izvedbo projekta in v kakšni višini ()???
Prosimo, da uskladite pogoje glede izstavitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi ( razpisna dokumentacija - vzorec pogodbe).

Hvala in lepo pozdravljeni.
ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321294/4_Popravek_št._1.zip objavil popravljene strani dokumentacije.
Naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, vendar višine zagotovljenih sredstev ne bo objavil, saj pričakuje, da bodo ponudniki oblikovali svojo ponudbeno vrednost na podlagi tržnih cen.
________________Datum objave: 26.08.2019   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo investitorja, da objavi načrte (gradbene, elektro, kanalizacija,..)

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil projektno dokumentacijo na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322251/5_Popravek_št._2.zip
_________________Datum objave: 26.08.2019   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V predračunu, zavihek cesta so podporni zidovi pod postavko 1.11. , kjer so dela določena kot porušitev (čeprav so rušenja že v eni postavki 1.10) in izdelava novega zidu v isti postavki brez definiranih količin opažev, betonov (C??/?? , X??), oceno armature, celo izkopi - brez definicije ktg. izkopa (ki bi se lahko obračunali pri zemeljskih delih).
Prosimo, da se opis postavke definira čim bolj standardno, ne da se z opisom postavk ustvarja ponudba na "ključ".
Pri takšnem opisu bo pri obračunu možnih več interpretaciji in ima lahko investitor in izvajalec hud spor glede obračuna, ki pa ni potreben, če je popis jasen!

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322251/5_Popravek_št._2.zip objavil popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
_______________Datum objave: 26.08.2019   14:52
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo, da mora bonitetno oceno izkazovati tudi podizvajalec, v kolikor se ponudnik sklicuje na njegove reference. Kot ponudnik bomo naročniku jamčili za pravočasno in dobro izvedbo, zato smo kot ponudnik prvi zainteresirani, da bo podizvajalec obveznosti izvedel v skladu z našimi obveznostmi do naročnika in bi tudi v najslabšem scenariju na podlagi naše nadpovprečne finančne sposobnosti podizvajalca enostavno podprli pri izvajanju naših obveznosti ali pa predlagali drugega podizvajalca, ki izpolnjuje referenčni pogoj.

Tudi sicer je bila obveza navajanja podizvajalcev v sistem javnega naročanja uvedena iz primarnega razloga zagotavljanja plačilne discipline in ne z namenom nadzora nad podizvajalcem, s katerim naročnik nima niti pogodbenega odnosa niti mu podizvajalec pod nobenim pogojem ne jamči, tudi če ima zahtevano bonitetno oceno.

Če dodatno upoštevamo še dejstvo, da je konkurenca zaradi tega še ožja in da bo naročnik ostal brez kvalitetnega in finančno stabilnega ponudnika (z ustrezno bonitetno oceno), je nesmisel zahteve še večji.

Da gre za zahtevo, ki niti za Občino Pivka ni običajna in jo je nekdo očitno umestil v dokumentacijo iz neobičajnih razlogov, kaže tudi dejstvo, da v predhodnem javnem naročilu naročnik navedene zahteve ni oblikoval.

Na podlagi navedenega naročnika prosimo za ponovno proučitev smotrnosti in sorazmernosti zahteve ter posledično za njeno spremembo.

ODGOVOR
Za podizvajalca zahtevamo izključno izpolnjevanje pogoja glede bonitete v primeru sklicevanja na njegove reference, saj v tem primeru vse znanje temelji na le-te. Glede na navedeno predlagam naslednji odgovor:

Naročnik zahteva izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 2 poglavja XXI. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI tudi za podizvajalce, izključno samo v primeru sklicevanja ponudnika na reference podizvajalca. V tem primeru namreč vse potrebno znanje glede strokovne sposobnosti temelji na podizvajalcu in posledično tudi zmožnost ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Obseg predmetnega javnega naročila in načrtovana dinamika izvedbe pogojuje, da naročnik potrebuje stabilnega ponudnika.

Poleg tega gre za javno naročilo večje vrednosti, ki je sofinancirano s strani Ministrstva za obrambo.

Naročnik še enkrat poudarja, da zahteva izpolnjevanje pogoja izključno za podizvajalce, na katere se ponudnik sklicuje pri dokazovanju izpolnjevanja pogoja glede tehnične in strokovne sposobnosti. Glede na navedeno naročnik pogoja ne bo spremenil.
____________Datum objave: 26.08.2019   15:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik kot pogoj za sodelovanje postavlja merilo bonitetne ocene.

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je sprejela več odločitev v katerih navaja, da ni nobenih zagotovil, da bo naročnik zaradi višjega bonitetnega razreda ponudnika v zadnjem bilančnem obdobju tudi dejansko dosegel večjo ekonomsko korist in zato ekonomsko ugodnejšo ponudbo.

DKOM je tako večkrat zavzel nedvoumno stališče, da tako merilo ni povezano s predmetom javnega naročila in je tako ravnanje naročnika nedopustno in so ponudniki s tem diskriminirani. Namesto, da bi naročnik širil konkurenco, jo s tem nezakonito omejuje, kar je v nasprotju s temeljnim načelom javnega naročanja.

Glede na navedeno naročnika pozivamo, da umakne zahtevo po bonitetni oceni.


VPRAŠANJE
Naročnik z bonitetno oceno SB6 načrtno omejuje konkurenco in posledično dviga ceno investicije. navedeno ni v skladu z veljavno zakonodajo.

Bonitetna ocena SB7 je povprečna ocena na gradbenem trgu. S spremembo bonitetne ocene na SB7 si naročnik ne poslabšuje svojega položaja in se z ničemer na izpostavlja.

Naročnika prosimo, da kot dopustno dovoli bonitetno oceno SB7 ali boljšo. S tem se bodo upoštevala določila ZJN3 in razširil obseg ponudnikov, kar bo imelo za posledico, da bo dobil naročnik konkurenčnejše ponudbe in bo racionalno ravnal s javnimi sredstvi.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik je v okviru pogojev za sodelovanje (razpisna dokumentacija XXI. Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti ekonomski in finančni položaj) - izkazovanje ustreznega ekonomskega in finančnega položaja, v točki 4. (Ekonomski in finančni položaj) določil: Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Naročnika pozivamo k spremembi predmetnega pogoja in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) posameznega gospodarskega subjekta tudi z bonitetno oceno SB7. Slednja še vedno pomeni povprečno poravnavanje obveznosti, kot izhaja iz obrazložitve Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Kot bo izkazano v nadaljevanju je citirani pogoj nezakonit.

Na podlagi ZJN-3 lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva, kot dokaz o njegovem finančni sposobnosti, tudi bonitetno oceno, pri čemer pa se mora upoštevati, da je pogoj v povezavi in sorazmerju s predmetom javnega naročila. Namen bonitetne ocene je ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna.
Iz vpogleda na spletno stran AJPES, v okviru opisov bonitetnih ocen za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike izhaja, da imajo bonitetno oceno SB6 tisti gospodarski subjekti, pri katerih je zmožnost za poravnavanje obveznosti je nadpovprečna. Ti subjekti dosegajo takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske poslovne subjekte. Nadalje iz vpogleda izhaja, da imajo bonitetno oceno SB7 tisti gospodarski subjekti, katerih zmožnost za poravnavanje obveznosti je povprečna, hkrati pa modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske poslovne subjekte.

Skladno z navedenim je bonitetna ocena SB7, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje zahtevam za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse subjekte s sedežem v Sloveniji.
Z bonitetno oceno se nedvomno izkazuje poslovno in finančno uspešnost podjetja, zato je razumljivo (in legitimno), da si želi naročnik pridobiti ponudnika, ki je pozitivno ocenjen, vendar pa glede na konkretni predmet javnega naročila ni mogoče najti razloga, ki bi opravičeval izključitev vseh tistih ponudnikov, ki so dosegli oceno SB7 in so torej še vedno pozitivno ocenjeni ter so imeli v zadnjem bilančnem obdobju povprečno dober položaj na relevantnem tržišču. Naročnik je z določitvijo zahteve po bonitetni oceni v sodelovanje za predmetni javni razpis vključil le tista podjetja, ki so dosegla nadpovprečno oceno v zvezi z določenimi finančnimi oziroma poslovnimi kazalniki in je s takšno zahtevo iz kroga potencialnih ponudnikov izločil vse tiste gospodarske subjekte, ki dosegajo povprečno bonitetno oceno. Pri tem pa naročnik ni izkazal, kako naj bi takšna bonitetna ocena predstavljalo zagotovilo, da bo subjekt z nadpovprečno bonitetno oceno dejansko tudi sposoben naročilo bolj kvalitetno izvesti. Skladno z navedenim je zahteva naročnika po tem, da posamezni gospodarski subjekt izkaže bonitetno oceno SB6 ali boljšo, nezakonita, saj je nesorazmerna predmetu javnega naročila. Naročnik nima ustreznih podlag, na katerih bi lahko utemeljeval zahtevo po nadpovprečni bonitetni oceni.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene na za relevantni trg povprečno bonitetno oceno SB7 sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil citiranega pogoja, predmetno vprašanje šteje kot opozorilo naročniku na očitano kršitev v zvezi z vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo in daje podlago za vložitev zahteve za pravno varstvo.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik je v okviru pogojev za sodelovanje (razpisna dokumentacija XXI. Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti ekonomski in finančni položaj) - izkazovanje ustreznega ekonomskega in finančnega položaja, v točki 4. (Ekonomski in finančni položaj) določil: Ponudnikova bonitetna ocena mora biti boljša najmanj SB6. Naročnika pozivamo k spremembi predmetnega pogoja in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) posameznega gospodarskega subjekta tudi z bonitetno oceno SB7. Slednja še vedno pomeni povprečno poravnavanje obveznosti, kot izhaja iz obrazložitve Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Kot bo izkazano v nadaljevanju je citirani pogoj nezakonit.

Na podlagi ZJN-3 lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva, kot dokaz o njegovem finančni sposobnosti, tudi bonitetno oceno, pri čemer pa se mora upoštevati, da je pogoj v povezavi in sorazmerju s predmetom javnega naročila. Namen bonitetne ocene je ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna.
Iz vpogleda na spletno stran AJPES, v okviru opisov bonitetnih ocen za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike izhaja, da imajo bonitetno oceno SB6 tisti gospodarski subjekti, pri katerih je zmožnost za poravnavanje obveznosti je nadpovprečna. Ti subjekti dosegajo takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske poslovne subjekte. Nadalje iz vpogleda izhaja, da imajo bonitetno oceno SB7 tisti gospodarski subjekti, katerih zmožnost za poravnavanje obveznosti je povprečna, hkrati pa modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske poslovne subjekte.

Skladno z navedenim je bonitetna ocena SB7, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje zahtevam za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse subjekte s sedežem v Sloveniji.

Z bonitetno oceno se nedvomno izkazuje poslovno in finančno uspešnost podjetja, zato je razumljivo (in legitimno), da si želi naročnik pridobiti ponudnika, ki je pozitivno ocenjen, vendar pa glede na konkretni predmet javnega naročila ni mogoče najti razloga, ki bi opravičeval izključitev vseh tistih ponudnikov, ki so dosegli oceno SB7 in so torej še vedno pozitivno ocenjeni ter so imeli v zadnjem bilančnem obdobju povprečno dober položaj na relevantnem tržišču. Naročnik je z določitvijo zahteve po bonitetni oceni v sodelovanje za predmetni javni razpis vključil le tista podjetja, ki so dosegla nadpovprečno oceno v zvezi z določenimi finančnimi oziroma poslovnimi kazalniki in je s takšno zahtevo iz kroga potencialnih ponudnikov izločil vse tiste gospodarske subjekte, ki dosegajo povprečno bonitetno oceno. Pri tem pa naročnik ni izkazal, kako naj bi takšna bonitetna ocena predstavljalo zagotovilo, da bo subjekt z nadpovprečno bonitetno oceno dejansko tudi sposoben naročilo bolj kvalitetno izvesti. Skladno z navedenim je zahteva naročnika po tem, da posamezni gospodarski subjekt izkaže bonitetno oceno SB6 ali boljšo, nezakonita, saj je nesorazmerna predmetu javnega naročila. Naročnik nima ustreznih podlag, na katerih bi lahko utemeljeval zahtevo po nadpovprečni bonitetni oceni.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene na za relevantni trg povprečno bonitetno oceno SB7 sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil citiranega pogoja, predmetno vprašanje šteje kot opozorilo naročniku na očitano kršitev v zvezi z vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo in daje podlago za vložitev zahteve za pravno varstvo.


ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji kot pogoj za sodelovanje navedel tudi zahteve po ekonomski in finančni spodobnosti ponudnika. Med drugim naročnik od ponudnika zahteva pridobitev bonitetne ocene, izdane pri AJPES, ki na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljši.

Iz opisa bonitetne ocene SB7 je razvidno, da sta uspešnost poslovanja in sposobnost poravnavanja obveznosti subjekta pomembno odvisni od ugodnih razmer v makroekonomskem okolju in panogi ter da subjekt LAHKO HITRO ZAIDE V TEŽAVE.

Medtem ko bonitetna ocena SB6 pomeni, da je zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna ter da tudi v šestem bonitetnem razredu subjekt sicer ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposoben poravnavati svoje obveznosti, vendar je njegovo poslovanje močno občutljivo na razmere v poslovnem okolju. Poslabšanje splošnega makroekonomskega okolja ali razmer v panogi lahko pripelje poslovni subjekt v položaj, ko ne bo sposoben poravnavati svojih obveznosti.

Zgoraj navedeno pomeni, da med bonitetnima ocenama SB6 in SB7 obstajajo pomembne razlike, ki jih je naročnik v primeru tega javnega naročila upravičen upoštevati pri določitvi višine bonitetne ocene. Naročnik je namreč višino bonitetne ocene določil v povezavi in sorazmerno glede na predmet naročila. V primeru javnega naročila gre za kompleksno javno naročilo gradenj, in sicer zaradi okoliščin izvajanja del in izredno kratkih in omejenih rokov (naložbo sofinancirata Ministrstvo za obrambo, doseganje rokov je ključnega pomena za koriščenje navedenih sredstev). Uspešna in pravočasna izvedba javnega naročila in posledično izvedba celotnega projekta (vključno z gradbenimi deli, ki so sofinancirani s strani Ministrstvo za obrambo) je odvisna ne le od ponudnikovega strokovnega znanja, pač pa tudi od njegove finančne in poslovne stabilnosti. Morebitna insolventnost izbranega ponudnika bi predstavljala (pre)veliko tveganje za naročnika zaradi česar je zahtevana bonitetna ocena vsaj SB6.
__________________Datum objave: 27.08.2019   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj še vedno niste objavili načrtov in popravili popisov, ki bi vsebovali standardno oblikovane postavke - rok za vprašanja pa izteče čez nekaj minut.

Hvala

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb na 04.09.2019. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322402/6_Popravek_št._3.zip .
____________Datum objave: 27.08.2019   10:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj en teden, saj ste postavili dokaj kratek rok za oddajo ponudb (objava 14.8.) zatem je sledil praznik in lep podaljšan vikend ter na prvi šolski dan je že rok za oddajo ponudbe, to je le dva tedna za pripravo ponudbe, ki pa ni majhna. Poleg tega je kar nekaj ljudi še na letnih dopustih in ne prejemamo podizvajalskih ponudb za obrtniška dela.

hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb na 04.09.2019. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322402/6_Popravek_št._3.zip .
____________Datum objave: 27.08.2019   13:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas glede S BON-1 oz. S BON-1/P , da ne sme biti starejši od objave ( 13.08.2019)

V S BON-1 oz. S BON-1/P so podatki za celo leto 2018 in se nam ne zdi smiselno, da bi naročevali novejšega, če so podatki za celo leto v že S.BO-1/P, ki ga imamo.

Najlepša hvala za odgovor!

lp

ODGOVOR
Ponudnikom v svoji ponudbi ni potrebno prilagati dokazila. V fazi ocenjevanja bo naročnik ponudnike pozval k predložitvi dokazil, ki pa skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ne sme biti starejši od datuma objave, tj. 13.08.2019.
____________Datum objave: 28.08.2019   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za določitev premera cevi tlačnega voda, saj je definiran le material PE 80. (zavihek cesta, post. 2.11.)

lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik naj upošteva tlačni vod PE 100, premera cevi d=63 mm.
______________Datum objave: 03.09.2019   09:19
OBVESTILO NAROČNIKA!
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da spreminja rok za oddajo ponudb ter objavlja popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
_________

Datum objave: 03.09.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na opisano postavko spodaj, naročnika sprašujemo po dimenzijah temeljev in armaturi za nadstrešice LUCIDUS ter oglasnega panoja, saj so le ti zajeti v postavkah skupaj z le temi.

Hvala in lepo pozdrav!

ODGOVOR
Opaži za temelje so zajeti v postavkah 5.1.
Betoni temeljev so zajeti v postavkah 5.3.
Armatura temeljev je zajeta v postavkah 5.2.
Torej je v postavkah 6.1. N1, N2 in N3 so zajeti le nadstrešnici, brez temeljev.
_______________Datum objave: 03.09.2019   14:33
VPRAŠANJE
Dimenzija prebojev: Izdelava prebojev skozi AB temelje debeline do 1,20 m za kanalizacijo ter obnova po položitvi cevi, vse komplet

Hvala

ODGOVOR
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva dimenzije prebojev 50/50 cm
_____________Datum objave: 03.09.2019   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na postavko:

Dobava in postavitev mrežne kovinske ograje višine 1,50 m vključno s tremi napenjalnimi žicami, stebrički, izkopom, betoniranjem temeljev, zasipom z izkopnim materialom, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet - ograja je definirana po m2, kar bi pomenilo 66,67 m ograje. Ali to drži ali je napaka in je namesto m2 - m1?

Hvala za vaš odgovor!

ODGOVOR
V popisih del ni napaka. Enota mere je m2.
____________Datum objave: 03.09.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podaljšanje roka za sprejem ponudnikovih vprašanj, saj je bil nov popis objavljen 3.9.2019 ob 9:15 uri, tako da smo imeli ponudniki samo 45 minut časa za postavljanje le teh.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Šlo je samo za manjši popravek popisov del, zato naročnik roka ne podaljšuje.
_____________Datum objave: 03.09.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na postavko: Dobava in zidanje kamnitega zidu z lokalnim kamenjem debeline do 30 cm z izdelavo kape, vse komplet, naročnika sprašujemo po dimenzijah kamnitega zidu - ali je lice obdelano obojestransko? Kakšna je kapa kamnitega zidu?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva širino zidu 30 cm, enostransko obdelan, kapa je kamnita s strešnim naklonom, širine 30 cm brez odkapnega roba.
__________________Datum objave: 03.09.2019   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na opisano postavko spodaj, naročnika sprašujemo po točno določenem tipu črpalnega jaška, saj se le ti močno razlikujejo v ceni glede na število ter moči potopnih črpalk, maksimalnemu pretoku in višini črpanja. Glede na zdajšen opis je nemogoče podati točno določeno ceno.

Postavka: Cesta, 2. Fekalna kanalizacija, št. 13

Dobava in vgraditev polietilenskega črpalnega jaška premer 120 cm, višina 230 cm, ltž pokrov velikosti 80/80 cm na zaklep, tesnilom, nosilnosti 250 kN, brez odprtin za prezračevanje, ki pa mora biti vgrajen v betonsko plošco, vključno z izkopom za jašek, zasipom, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet, kos 1

Za Vaš odgovor se Vam že vnaprej lepo zahvaljujemo!

lp

ODGOVOR
V tej fazi se črpalk ne vgradi, zato naj ponudnik upošteva pri pripravi ponudbe črpalni jašek iz zgornjega opisa.
_________________Datum objave: 04.09.2019   08:53
OBVESTILO NAROČNIKA!

Ne glede na objavljen obrazec EU14, bo naročnik kot ustrezno štel ponudbo, katere veljavnost bo 90 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb (2.9.2019). Enako velja za finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
__________________