Dosje javnega naročila 005749/2019
Naročnik: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Gradnje: Rekonstrukcija obstoječega semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti JP 927145 in JP 927088 ter LC 425051 v krožno križišče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 181.693,91 EUR

JN005749/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2019
JN005749/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN005749/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.10.2019
JN005749/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005749/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210
SI
Trebnje
Slovenija
Matija Bitenc
matija.bitenc@trebnje.si
+386 73481148

Internetni naslovi
http://www.trebnje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trebnje.si/Javne-objave-in-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12067
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija obstoječega semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti JP 927145 in JP 927088 ter LC 425051 v krožno križišče
Referenčna številka dokumenta: 2019/000176
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233128
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba rekonstrukcije obstoječega semaforiziranega križišča dveh javnih poti in lokalne ceste v krožno križišče (krožišče LIDL). V sklopu novega krožišča se izvede kolesarska steza na vseh 4 krakih krožišča in predstavlja del skupne kolesarske navezave Trebnje - Mirna - Mokronog. Zaradi gradnje kolesarske steze se krožišče temu primerno poveča, posledica tega pa je gradnja dodatnega podpornega zidu na meji z območjem trgovskega centra LIDL.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233128
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: krožišče pri LIDL, Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila. Predmet javnega naročila je: Rekonstrukcija obstoječega semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti JP 927145 in JP 927088 ter LC 425051 v krožno križišče. Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito. Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 14.08.2019
Konec: 30.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji in merila so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   00:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   09:05
Kraj: spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2019   10:38
Občina Trebnje za omenjeno investicijo finančna sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2019. Iz tega razloga je nujna realizacija še v letošnjem letu, zato je mora biti razpis za izbor izvajalca čimprej končan. Zaradi navedenih dejstev, roka za oddajo ponudb ne bomo podaljševali

Datum objave: 14.08.2019   10:32
V razpisni dokumentaciji boste našli tudi vzorec gradbene pogodbe, v kateri so tudi navedeni roki izvedbe v 14. členu.


Datum objave: 14.08.2019   10:37
Občina Trebnje ima planirano investicijo uvrščeno v proračunu za leto 2019. Kot že pojasnjeno, roka za oddajo ponudb ne bomo podaljševali,ker je potrebno investicijo zaključiti še v letošnjem letu.

Datum objave: 14.08.2019   12:20
Vpogled v projektno dokumentacijo je možen na sedežu naročnika po predhodni najavi.

Datum objave: 14.08.2019   12:21
V cenah naj se upoštevajo materiali iz popisa del, ki ga je izdelal projektant in ne vaši predlogi.

Datum objave: 14.08.2019   12:56
VPRAŠANJE
Prosim, da rok za oddajo ponudbe določite skladno z zakonodajo, saj le ta v nobenem primeru ne more biti krajši od 15 dni. Hvala.

ODGOVOR


Roki ki jih navajate veljajo za druge vrste postopkov, mi smo objavili javno naročilo male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3.

Datum objave: 14.08.2019   15:00
VPRAŠANJE
pozdrav

rok za oddajo je 20.08.2019 ob 00.00
odpiranje je pa ob 20.08.2019 ob 09.05

kako ste si to zamislili?

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe je 20.8.2019 do 9:00 ure. Tako je tudi navedeno v razpisni dokumentaciji. Na portalu EJN lahko ponudbo oddate do tega roka, ob 9:05 pa se vse ponudbe elektronsko odprejo.