Dosje javnega naročila 005784/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo mini in lahkih prenosnih računalnikov, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.837,00 EUR

JN005784/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2019
JN005784/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN005784/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2019
JN005784/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005784/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321136/430-894-2019_Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12069
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo mini in lahkih prenosnih računalnikov, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-894/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava mini in lahkih prenosnih računalnikov, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava mini prenosnih računalnikov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava mini prenosnih računalnikov, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo se delno financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF)

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava lahkih prenosnih računalnikov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava lahkih prenosnih računalnikov, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo se delno financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF)


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.09.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 12. 9. 2019 ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2019   12:00

Dodatne informacije:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.08.2019   12:26
VPRAŠANJE
Ali vam lahko ponudimo prenosnike, ki nimajo vgrajenega čitalnika pomnilniških kartic (le ta se v praksi skorajda ne uporablja več) in ki imajo vgrajeno tehnologijo za hitro polnjenje baterije - do 50% v 30 minutah?
Če pa še vedno uporabljate pomnilniške kartice, ali vam potem lahko ponudimo prenosnik brez vgrajenega čitalca in poleg dodamo zunanji USB čitalec pomnilniških kartic?ODGOVOR
Naročnik podaja odgovor na zastavljeno vprašanje in sicer:
1. Skladno z razpisnimi zahtevami je potrebno ponuditi opremo, ki ima vgrajen čitalec pomnilniških kartic in omogoča hitro polnjenje do kapacitete 80% v 1h.
2. Ponudniki morajo ponuditi vgrajen čitalec pomnilniških kartic.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav,
Datum objave: 22.08.2019   15:21
VPRAŠANJE
Glede na razpisno dokumentacijo sklepamo, da je zahtevan garancijski rok za baterijo prenosnikov tudi 36 mesecev?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, zahtevani garancijski rok za baterijo prenosnikov je (najmanj) 36 mesecev.Datum objave: 22.08.2019   15:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, večina svetovnih proizvajalcev prenosnikov več ne vgrajuje čitalcev pomnilniških kartic, prosimo, če lahko dovolite, da vam ponudimo prenosnike največjega svetovnega proizvajalca s priloženim USB čitalcem pomnilniških kartic.

ODGOVOR
Odgovor na zgoraj navedeno vprašanje je naročnik že podal v Dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo ponudbe, z dne 16. 8. 2019. Zahteva naročnika je, da so čitalci pomnilniških kartic vgrajeni! Obrazložitev: Naročnik opremo nabavlja za mobilne uporabnike, kjer vsaka dodatno priključena naprava predstavlja nepotrebno oviro pri izvajanju poslovnih procesov. Na trgu so vsaj trije večji svetovni proizvajalci, ki ponujajo zahtevano opremo.