Dosje javnega naročila 005805/2019
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Blago: Nakup gasilskega vozila GVC-24/50 za PGD Cerklje ob Krki
ZJN-3: Odprti postopek

JN005805/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN005805/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN005805/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005805/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 157-386950
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Vilma Zupančič
vilma.zupancic@brezice.si
+386 76205561
+386 74990052

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

GASILSKA ZVEZA BREŽICE
Cesta svobode 17
8250
SI
Brežice
Slovenija
Branko Proselc
gasilskazvezabrezice@siol.net
+386 74961123
+386 74990833

Internetni naslovi
https://www.gasilskazveza-brezice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12071
I.4 Vrsta javnega naročnika
Zveza društev
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila GVC-24/50 za PGD Cerklje ob Krki
Referenčna številka dokumenta: JN 33-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava podvozja za gasilsko vozilo GVC-24/50 za Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki in izdelava ter izvedba montaže nadgradnje na dobavljeno podvozje vozila za prej omenjeno gasilsko vozilo.
Gasilsko vozilo, ki je predmet tega naročila, mora ustrezati pogojem iz veljavnih pravil o tipizaciji gasilskih vozil, ki jih je sprejela Gasilska zveza Slovenije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava podvozja za gasilsko vozilo GVC-24/50 za Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki in izdelava ter izvedba montaže nadgradnje na dobavljeno podvozje vozila za prej omenjeno gasilsko vozilo.
Gasilsko vozilo, ki je predmet tega naročila, mora ustrezati pogojem iz veljavnih pravil o tipizaciji gasilskih vozil, ki jih je sprejela Gasilska zveza Slovenije. Podrobneje je opis podan v prilogi teh navodil »Pogoji in tehnične zahteve«.
Rok za dobavo podvozja je 16. 12. 2019.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.10.2019
Konec: 20.04.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2019   11:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

5 dni po objavi v UL razpisna dokumentacija še vedno ni na voljo na spletni strani Občine. Zahtevamo, da spremenite oz podaljšate rok oddaje ponudbe za toliko časa, kolikor boste zamujali z objavo razpisne dokumentacije na spletni strani občine.

lep pozdrav

ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
javno naročilo je objavljeno že skoraj en teden, razpisne dokumentacije pa še vedno ni
možno najti na spletni strani https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/ kot je navedeno.
Prosimo vas, da dokumentacijo čimprej objavite, da lahko pregledamo, če lahko ponudimo
želeno vozilo.
Hvala!
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

javno naročilo je objavljeno že skoraj en teden, razpisne dokumentacije pa še vedno ni možno najti na spletni strani https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/ kot je navedeno. Prosimo vas, da dokumentacijo čimprej objavite, da lahko pregledamo, če lahko ponudimo želeno vozilo.

Hvala!

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena.Datum objave: 02.09.2019   08:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate naj bo pomožno ogledalo za sprednji del kabine ročno nastavljivo in ogrevano. Ali lahko ponudnik ponudi ročno nastavljivo pomožno ogledalo za pogled pred kabino brez ogrevanja?

2. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate naj bo prestavna ročica in ročica parkirne zavore na armaturni plošči. Ali lahko ponudnik ponudi prestavno ročico in ročico parkirne zavore na desni strani poleg voznikovega sedeža?

3. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate avtomatsko dolgo luč. Ali lahko natančneje razložite sistem delovanja??

4. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate moč akumulatorjev 180Ah. Ali lahko ponudnik ponudi moč akumulatorja 175Ah?

5. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate moč alternatorja 150A. Ali lahko ponudnik ponudi 120A?ODGOVOR

1. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate naj bo pomožno ogledalo za sprednji del kabine ročno nastavljivo in ogrevano. Ali lahko ponudnik ponudi ročno nastavljivo pomožno ogledalo za pogled pred kabino brez ogrevanja?
Pogoj se mora upoštevati.

2. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate naj bo prestavna ročica in ročica parkirne zavore na armaturni plošči. Ali lahko ponudnik ponudi prestavno ročico in ročico parkirne zavore na desni strani poleg voznikovega sedeža?
Ponudnik lahko ponudi tudi prestavno ročico in ročico parkirne zavore na desni strani zraven voznikovega sedeža.

3. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate avtomatsko dolgo luč. Ali lahko natančneje razložite sistem delovanja??
Gre za novo tehniko, kjer se dolge luči ugasnejo ko se jih obsveti z drugimi svetili in ko tega več ni se le te ponovno same nažgejo.

4. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate moč akumulatorjev 180Ah. Ali lahko ponudnik ponudi moč akumulatorja 175Ah?
Daje se tudi možnost, da je moč akumolatorjev minimalno 175 Ah.

5. v pogojih in tehničnih zahtevah za nakup gasilskega vozila GVC 24/50 zahtevate moč alternatorja 150A. Ali lahko ponudnik ponudi 120A?
Vztraja pa se na moči altenatorja , ki mora biti minimalno 150 A.