Dosje javnega naročila 005793/2019
Naročnik: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 276.728,21 EUR

JN005793/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2019
JN005793/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN005793/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN005793/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.12.2019
JN005793/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005793/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba nabave in javnih naročil, Robert Cehnar
info@elektro-celje.si
+386 34201000
+386 34201010

Internetni naslovi
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.elektro-celje.si/si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12070
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OSEBNA VAROVALNA OPREMA
Referenčna številka dokumenta: JN-21/2019-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
OSEBNA VAROVALNA OPREMA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSEBNA VAROVALNA OPREMA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   08:31


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je možen ogled vzorcev osebne varovalne opreme iz tega razpisa?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Za tipizirane artikle je možen ogled vzorcev po predhodnem pisnem dogovoru z naročnikom. Potencialne ponudnike naprošamo, da predlagajo termin ogleda v okviru delovnega časa naročnika (7:15 14:45) po e-pošti na naslov vili.koritnik@elektro-celje.si kontaktna oseba: Vilko Koritnik.

Pri ogledu oblačil lahko potencialni ponudniki:
tipizirane artikle fotografirajo
podrobno pregledajo in premerijo kroje z namenom, da bodo lahko izdelali ponudbo in ustrezne vzorce za ponudbo
zaradi omejenega časa prosimo, da vsa ostala vprašanja v zvezi s potekom ogleda zastavijo vnaprej preko portala javnih naročil

Vzorcev naročnik ne bo posojal.
Vsa druga vprašanja v zvezi z izdelki sprejema naročnik izključno v pisni obliki preko portala javnih naročil in bo nanje pisno odgovoril preko portala javnih naročil.Datum objave: 23.08.2019   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Na obrazcu OBR-11 - specifikacija tehničnih zahtev imate zapisano, da morajo biti k ponudbi priloženi tudi vzorec ponujenega blaga.

V samih navodilih za izdelavo ponudb pa te zahteve nimate.

Prosimo vas, da sporočite ali je potrebno vzorce poslati ali ne.
V primeru, da je treba vzorce poslati prosimo, da javit rok za oddajo in naslov.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
V Specifikaciji tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) zahtevane vzorce ponujenega blaga mora ponudnik dostaviti, na naslov naročnika Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2A, 3000 Celje, v vložišče (3. nadstropje - soba št. 317), do postavljenega roka za predložitev ponudb.
V primeru, da vzorci ne bodo dostavljeni do prekluzivno postavljenega roka za predložitev bo naročnik ponudnika izključil.


Datum objave: 23.08.2019   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je potrebno dostaviti tudi vzorce saj je v razpisni dokumentaciji različno napisano?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
V Specifikaciji tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) zahtevane vzorce ponujenega blaga mora ponudnik dostaviti, na naslov naročnika Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2A, 3000 Celje, v vložišče (3. nadstropje - soba št. 317), do postavljenega roka za predložitev ponudb.
V primeru, da vzorci ne bodo dostavljeni do prekluzivno postavljenega roka za predložitev bo naročnik ponudnika izključil.
Datum objave: 28.08.2019   07:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Natančno smo preučili objavljeni razpis. Glede na trenutno obliko razpisa, je možno sklepati, da se preferira en ponudnik, kar pa je v nasprotju z zakonom o javnih naročilih. Verjamemo, da si želite pridobiti kar največ ustreznih konkurenčnih ponudb, zato vas prosimo, da izdelke razdelite v sklope glede na blagovne skupine (čevlji, oblačila, rokavice, zaščita glave) in na ta način omogočite večim ponudnikom, da oddajo svojo ponudbo. Prav tako vas prosimo, da podaljšate rok za prijavo, saj je rok za pripravo tako kompleksne ponudbe prekratek, k ponudbi je potrebno predložiti še vzorce. Še vedno je čas dopustov in veliko podjetij po Evropi je zaprtih, zato je dostop do informacij, dokumentacije in vzorcev onemogočen.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
K1 Naročnik osebno varovalno opremo, ki jo naroča, v osnovi deli na sklope, in sicer na sklop 1 Varovalna oblačila, ki se izdelujejo po predlogah naročnika, in sklop 2 Varovalna obutev, rokavice in ostalo, ki vsebuje pretežno predizdelane proizvode in zgolj nekaj tipiziranih predizdelanih proizvodov. Sklop 1 bo kot samostojno naročilo predvidoma objavljeno v zadnjem četrtletju letošnjega leta. Naročilo za sklop 2 pa se kot samostojno naročilo izvaja v predmetnem naročilu, zato naročnik slednjega ne deli na sklope po posameznih blagovnih skupinah.
K2 Naročnik bo s popravkom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podaljšal rok za oddajo ponudb za pet delovnih dni.