Dosje javnega naročila 005754/2019
Naročnik: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup okoljsko manj obremenjujočega terenskega vozila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.000,00 EUR

JN005754/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2019
JN005754/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN005754/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2019
JN005754/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005754/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Miša Bizjak
misa.bizjak@geo-zs.si
+386 12809800

Internetni naslovi
http://www.geo-zs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321173/GeoZS_RD_Nakup_vozila.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321173/espd/Narocnik_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12073
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup okoljsko manj obremenjujočega terenskega vozila
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup okoljsko manj obremenjujočega terenskega vozila za potrebe naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup okoljsko manj obremenjujočega terenskega vozila za potrebe naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Cena vozila z DDV60
Ocena stroškov v življenjski dobi vozila40

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   12:21
VPRAŠANJE
MED POGOJI NAVAJATE RAZLIČNA ZAVAROVANJA

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI- kakšno vrsto zavarovanja lahko damo? na obrazcu se omenja bančna garancija, kar je neobičajno, zaradi časa pridobitve in dodatnega stroška . Zanima nas kakšna vrsta zavarovanja se lahko poda:
- ali je to lahko menica v zahtevani višini 10% pogodbene vrednosti
- ali je to depozit v zahtevani višini 10% pogodbene vrednosti do poteka pogodbenega roka oz. najmanj 60 dni po poteku roka za dokončno izpolnitev obveznosti dobavitelja


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahteva predložitev bančne garancije, ki mora vsebovati sestavine navedene v priloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji.

Ob oddaji ponudbe ponudnik priloži skenirano izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo s katero se zavezuje, da bo v primeru, da je izbran na javnem naročilu, dostavil vsa potrebna zavarovanja v skladu z razpisno dokumentacijo.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijski dobi bo tako dostavil le izbrani ponudnik s katerim bo podpisana pogodba o izvedbi javnega naročila.

V skladu z razpisno dokumentacijo, pa mora ponudnik že ob oddaji ponudbe priložiti zavarovanje za resnost ponudbe (bianco menica + menična izjava).

Lep pozdrav