Dosje javnega naročila 005818/2019
Naročnik: OBČINA MEŽICA, Trg svobode 1, 2392 Mežica
Gradnje: IZGRADNJA GJI V POSLOVNI CONI OBMOČJA GLANČNIK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005818/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.08.2019
JN005818/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN005818/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN005818/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.10.2019
JN005818/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.04.2020
JN005818/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN005818/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN005818/2019-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005818/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MEŽICA
Trg svobode 1
2392
SI
Mežica
Slovenija
Jasna Jezernik
jasna.jezernik@mezica.si
+386 28279353

Internetni naslovi
https://www.mezica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.mezica.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12120
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA GJI V POSLOVNI CONI OBMOČJA GLANČNIK
Referenčna številka dokumenta: 430-0011/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investitor Občina Mežica bo v Poslovni coni območja Glančnik rekonstruirala obstoječo dovozno cesto v Poslovno cono območja Glančnik iz smeri SZ in zgradila vode fekalne in meteorne kanalizacije tako, da bo urejen odvod odpadnih-fekalnih in meteornih vod iz območja Poslovne cone območja Glančnik v Mežici v javni kanalizacijski sistem Občine Mežica in dalje v čistilno napravo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MEŽICA
II.2.4 Opis javnega naročila
Investitor Občina Mežica bo v Poslovni coni območja Glančnik rekonstruirala obstoječo dovozno cesto v Poslovno cono območja Glančnik iz smeri SZ in zgradila vode fekalne in meteorne kanalizacije tako, da bo urejen odvod odpadnih-fekalnih in meteornih vod iz območja Poslovne cone območja Glančnik v Mežici v javni kanalizacijski sistem Občine Mežica in dalje v čistilno napravo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Roki se lahko spremenijo le ob predhodnem pisnem soglasju strank zaradi nepredvidenih nujnih del ali v primeru višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
430-0011/2019


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.09.2019   12:00
Kraj: ELEKTRONSKA ODDAJA


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.08.2019   16:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ponudnik v informacijskem sistemu naloži izpolnjen obrazec"Povzetek predračuna ( rekapitulacija)?

Naložimo obrazec ponudba ( obrazec št 1)

Zanima nas še ali boste objavili skupno rekapitulacijo obeh predračunov ( kanalizacije in dovozne ceste)

Hvala za odgovor!

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Na portalu e-JN pod dokument "Predračun" je potrebno naložiti izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 1 iz ponudbene dokumentacije (ponudba). Le-ta mora vsebovati skupno rekapitulacijo, saj se javno naročilo oddaja v celoti in ne po posameznih sklopih. Na javnem odpiranju ponudb bo viden samo ta dokument.
Lp