Dosje javnega naročila 005924/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba IVD GO del toplotnega doizoliranja in nove kritine ravne strehe ter sanacija krovne bitumenske plasti strehe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 121.832,01 EUR

JN005924/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.08.2019
JN005924/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN005924/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN005924/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN005924/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.10.2019
JN005924/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005924/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mizs@gov.si
+386 14784743
+368 14005321

Internetni naslovi
http://www.mizs.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321213/Porrtal_JN_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12077
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba IVD GO del toplotnega doizoliranja in nove kritine ravne strehe ter sanacija krovne bitumenske plasti strehe
Referenčna številka dokumenta: 430-242/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba investicijsko vzdrževalnih del (IVD) gradbeno obrtniških (GO) del toplotnega doizoliranja in izvedbe nove kritine ravne strehe stavb Kardeljeva ploščad 1 in Dunajska cesta 104 ter sanacija krovne bitumenske plasti strehe nad Prešernovo dvorano vključno z odpravo premakanja obodnih zidov v I. kleti stavb Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45261900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je izvedba GOI investicijsko vzdrževalnih del (IVD), v stavbi Prešernova 11 v Kranju za potrebe nujnih vzdrževalnih del z namenom preprečitve ogrožanje življenja in zdravje ljudi in preprečitve škodljivih posledic na premoženje, po načelu »fiksna cena, obračun po dejanskih izmerah«, skladno s projektno dokumentacijo PZI in zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glejte navedbe v besedilu razpisne dokumentacije "Navodila za oddajo ponudbe"


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na četrtek 5. 9. 2019 do 12.ure, pri čemer je zadnji rok za oddajo vprašanj v petek 30.8.2019 do 12.ure.
Navedena sprememba bo v kratkem objavljena na portalu javnih naročil z obrazcem Popravek (EU 14 - SL).

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik


Datum objave: 27.08.2019   09:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali je lahko skrbnik pogodbe in vodja del ista oseba?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Skrbnik pogodbe in vodja del je ista oseba, v kolikor hkrati izpolnjuje oba zahtevana pogoja iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 02.09.2019   12:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo, da omili pogoj glede veljavnosti referenc. Prosimo za obdobje vsaj od 01.01.2012 naprej.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval referenčna potrdila za posle izvedene od vključno 1.1.2012 dalje.

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na torek 10. 9. 2019 do 12.ure, pri čemer je zadnji rok za oddajo vprašanj v četrtek 5.9.2019 do 12.ure.
Navedena sprememba bo v kratkem objavljena na portalu javnih naročil z obrazcem Popravek (EU 14 - SL) ter spremenjenim razpisnim obrazcem.
Vljudno prosimo, da pri oddaji ponudbe izpolnite nov obrazec

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 02.09.2019   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ponudniki moramo uspešno zaključiti dva referenčna posla izvedbe popravil ali obnove ali IVD GO del ali rekonstrukcije ali novogradnje streh, na stavbah splošnega družbenega pomena (CC-SI 126), v posamični vrednosti posla najmanj 50.000,00 EUR brez DDV, po pogodbi.

Ali bo naročnik upošteval tudi posle na ostalih strehah, kot so: stanovanjske, poslovne in upravne, trgovske stavbe, garažne stavbe,...
Prosimo, da se spremeni pogoj po CC-SI.

Hvala
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik bo upošteval referenčna potrdila za posle izvedbe popravil ali obnove ali IVD GO del ali rekonstrukcije ali novogradnje streh, na stavbah splošnega družbenega pomena (CC-SI -126), stanovanjskih stavbah (CC-SI 11), poslovnih stavbah (CC-SI 122), trgovskih stavbah (CC-SI 123) ter na garažah (CC-SI 1242) v posamični vrednosti posla najmanj 50.000,00 EUR brez DDV, po pogodbi.

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na torek 10. 9. 2019 do 12.ure, pri čemer je zadnji rok za oddajo vprašanj v četrtek 5.9.2019 do 12.ure.
Navedena sprememba bo v kratkem objavljena na portalu javnih naročil z obrazcem Popravek (EU 14 - SL) ter spremenjenim razpisnim obrazcem.
Vljudno prosimo, da pri oddaji ponudbe izpolnite nov obrazec.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik