Dosje javnega naročila 005833/2019
Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Blago: Najem Microsoft licenc Office 365
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.501,97 EUR

JN005833/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005833/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN005833/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.11.2019
JN005833/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005833/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 158-390003
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Jasmina Purič
jn@snaga-mb.si
+386 26205815
+386 26205810

Internetni naslovi
http://www.snaga-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.snaga-mb.si/razpisi.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12093
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem Microsoft licenc Office 365
Referenčna številka dokumenta: JN 02/18-P
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48620000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Najem Microsoft licenc Office 365« je najem Microsoft licenc, ki obsega:
- MS Office 365 Business Premium
- MS Office 365 E3
- MS Project Pro for Office 365
- MS Visual Studio Online Professional
- MS Exchange Online (Plan 1)
- VEEAM Backup for Office 365
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Najem Microsoft licenc Office 365« je najem Microsoft licenc, ki obsega:
- MS Office 365 Business Premium
- MS Office 365 E3
- MS Project Pro for Office 365
- MS Visual Studio Online Professional
- MS Exchange Online (Plan 1)
- VEEAM Backup for Office 365
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.09.2019   10:01
Kraj: www.ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2019   13:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V razpisu navajate, da za potrebe izobraževanj zahtevate:

- Microsoft Office Specialist Instructor
- Microsoft Office Specialist (Word 2013 in 2016, Excel 2013 in 2016, PowerPoint 2013 in 2016, Outlook (2013 in 2016,) Access (2013 in 2016) in OneNote)
- Microsoft Office Expert

Gre za zelo specifične certifikate glede na to, kaj dejansko zajemajo vaša opisana pričakovanja glede izobraževanj. Naše podjetje poleg vseh storitev zajema tudi izobraževalni center specializiran za Microsoft produkte, izobraževanja nudimo na naših lokacijah in jih izvajamo tudi pri stranki na lokaciji. Za tovrstno izobraževanje je relevanten Microsoft Office Specialist . Ali je kader kateri ima dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja O365 produktov in ima opravljen izpit Microsoft Office Specialist ustreza vašim pogojem.

2. Glede na to, da gre za nezahtevno storitev Veeam backup for Office 365 in imamo na področu Veeam backup dolgoletne izkušnje menimo, da je Silver partner status dovolj za implementacijo in izvajanje backup storitev.

S trenutnimi pogoji katere ste postavili zgleda kot, da navajate izključujoče pogoje in se bo na razpis lahko prijavil samo en ponudnik.

ODGOVOR


1) Verjamemo, da lahko oseba s Microsoft Office Specialist certifikatom izraža zelo visoke competence, ni pa to nujno, saj za pristop k certificiranju ne potrebuje začetnih znanj. V želji po kvalitetnih izobraževanjih se tako zanašamo na višje stopnje certifikatov.
Po aktualni certifikacijski shemi smatramo, da MOS Instructor ali MOS Trainer sedaj nadomešča MOS Master in je za nas prav tako sprejemljiv certifikat. Master pridobi oseba, ki ima vse tri MOS Expert certificate, ki so stopnjo višje stopnje od Specialist-a.
Smatramo, da so naši razpisni pogoji dejansko širši, saj priznavamo tudi (starejši) Instructor za vse ponudnike, ki si še niso uredili Master. Seveda pa je za nas namesto Instructor sprejemljiv tudi Microsoft Office Specialist Master 2013 in 2016.


2) Veeam Backup for Office je pri nas samo del celotne heterogene infrastrukture, saj Veeam Backup koristimo za našo produkcijo (VMware, Linux, Windows). Kot srednjevelika družba pričakujemo določen status tudi od dobaviteljev. Gold status zagotavlja vsa enega VMCE inženirja, za katerega pričakujemo, da je VMCE-A certificiran, kar pomeni, da ima znanja iz optimizacije. Gold status prav tako zagotavlja večjo tržno pristonost in posledično resnost na trgu.