Dosje javnega naročila 005790/2019
Naročnik: OBČINA MORAVČE, Vegova ulica 9, 1251 Moravče
Storitve: Prizidava in rekonstrukcija šole in telovadnica Moravče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005790/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2019
JN005790/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005790/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MORAVČE
Vegova ulica 9
1251
SI
Moravče
Slovenija
mag. Ivan Kenda
obcina@moravce.si
+386 17247140
+386 17231035

Internetni naslovi
http://www.moravce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12102
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12102
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidava in rekonstrukcija šole in telovadnica Moravče
Referenčna številka dokumenta: 430-0171/2019-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71242000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PTD. Delna rekonstrukcija Osnovne šole Jurija Vege, odstranitev obstoječega prizidka in obstoječe šolske telovadnice na severni strani, izgradnja novega prizidka ter nove športne telovadne dvorane za potrebe izvajanja šolske športne vzgoje in ostalih športnih aktivnosti v Občini Moravče, vključno z vso pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prilagoditvijo obstoječe in izgradnjo potrebne nove infrastrukture
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Jurija Vege Moravče
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PTD. Delna rekonstrukcija Osnovne šole Jurija Vege, odstranitev obstoječega prizidka in obstoječe šolske telovadnice na severni strani, izgradnja novega prizidka ter nove športne telovadne dvorane za potrebe izvajanja šolske športne vzgoje in ostalih športnih aktivnosti v Občini Moravče, vključno z vso pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prilagoditvijo obstoječe in izgradnjo potrebne nove infrastrukture
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno je v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.09.2019   12:01
Kraj: preko sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2019   13:17
Spoštovani!

Razpisna dokumentacija je bila objavljena skladno z zahtevami ZJN-3, kjer ni navedeno, da so dopusti morebitne omejitve. Ogled je namenjen lažji pripravi ponudbe, ki je vezana na nek končni rok za oddajo ponudbe.
lep pozdrav!

Datum objave: 20.08.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,


zaradi letnih dopustov in vseld tega odsotnosti vodje projekta vas lepo prosimo, za odobritev dodatnega ogleda objekta, saj se zaradi
navednih razlogov dne 21.08.2019 ogleda ne moremo udeležiti.

Vnaprej najlepša hvala za razumevanje.

ODGOVOR


Spoštovani!

Razpisna dokumentacija je bila objavljena skladno z zahtevami ZJN-3, kjer ni navedeno, da so dopusti morebitne omejitve. Ogled je namenjen lažji pripravi ponudbe, ki je vezana na nek končni rok za oddajo ponudbe.
lep pozdrav!

Datum objave: 20.08.2019   14:02
Ogled je skladen z razpisno dokumentacijo.

Lp

Datum objave: 20.08.2019   14:03
Ogled je skladen z razpisno dokumentacijo.

Lp

Datum objave: 21.08.2019   07:53
VPRAŠANJE
V kolikor je ogled lokacije pogoje za oddajo ponudbo (iz dokumentacije je vsaj tako razvidno) prosimo za dodatni termin ogleda, oziroma spremebo
razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


Dober dan!

Ogled je zahtevan in je tudi sestavni del razpisne dokumentacija.
Lp

Datum objave: 21.08.2019   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vaš odgovor nas zanima ali je za oddajo ponudbe obvezen ogled lokacije s strani vodje projekta in v kolikor da, prosimo, da omogočite dodatne termine ogleda.

ODGOVOR
Ogled je zahtevan in je tudi sestavni del razpisne dokumentacija. Lahko pride katerikoli projektant iz vašega podjetja. S Seboj imejte pooblastilo.
LpDatum objave: 21.08.2019   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vaš odgovor nas zanima ali je za oddajo ponudbe obvezen ogled lokacije s strani vodje projekta in v kolikor da, prosimo, da omogočite dodatne termine ogleda.

ODGOVOR
Odgovor je bil že podan.

LpDatum objave: 21.08.2019   07:55
VPRAŠANJE
Menimo, da bi dodatni ogled moral biti ponujen kot opcija že v razpisni dokumentaciji, saj samo en term ne zadostuje.
Prosimo še za en termin ogleda. Hvala.

ODGOVOR

Ogled, ki je zahtevan in je tudi sestavni del razpisne dokumentacije.
Lp


Datum objave: 22.08.2019   10:57
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, kolikšna je okvirna vrednost javnega naročila?

ODGOVOR

Cena je stvar ponudb.


Datum objave: 22.08.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, po nasvetu odvetniške družbe, smo se že pritožili na državno revizijsko komisijo zaradi prenormiranih zahtev glede sodelovanja na razpisu. Če je tak pogoj (obvezen ogled) sploh dovoljen, s čemer se strinja tudi odvetnik, potem je v nadaljevanju sporno tudi.
- da je termin ogleda samo eden
- da ste ta edini termin ogleda bil postavljen absolutno prekmalu po objavi razpisa

Predvidevamo, vsaj odvetnik nam je zagotovil zelo veliko možnost, da bo naša pritožba uspešna in da bo zato razpis ponovljen, tudi če boste zdaj že izbrali projektanta.
Menimo, da morda ogled pri vas na objektu sploh ni potreben, saj ste projektno nalogo, to pa vam lahko priznamo, pripravili, več kot odlično.

Prav tako opozarjamo po pregledu razpisne dokumentacije, da v sklopu finančnih zavarovanj zahtevate tudi zavarovanje, ki ga noben ponudnik, ki je projektant in ni registriran za izvajalsko dejavnost ne bo mogel izpolniti. Zahtevate bančno garancijo v garancijskem roku po izvedbi, kjer pa niti ni rečeno, da boste to sploh izvedli. Skratka tudi to smo navedli kot nezakonit pogoj pri prijavi na DRK.

Upamo, da boste ponovno razmislili o pravičnejši konkurenci, navsezadnje bo to koristno tudi za vas kot javnega naročnika.

ODGOVOR

- Glede DRK imate vso pravico.
- Termin je bil določen v začetku zato, da boste po ogledu sploh vedeli, za kaj gre, da boste videli objekte in težave, ipd..
- projektanta nismo izbrali in si želimo čim večji nabor ponudb.
- hvala za pohvalo glede projektne naloge. Smo se trudili kar 6 mesecev po prevzemu naloge.
- zavarovanja so potrebna, saj danes v praksi naletimo na vse možno.
- lahko morda definirate prenormirane zahteve?

LpDatum objave: 22.08.2019   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Predmetni razpis ste objavili tik pred praznikom in v obdobju dopustov, ko večji del ponudnikov ni v možnosti sprotnega in vsakodnevnega spremljanja objav javnih razpisov. Dejansko se lahko pravočasno najavijo zgolj predhodno obveščeni ali slučajno nekdo, ki je tekoče spremljal objave in takoj vpogledal v zahteve razpisa.
Zato se sprašujemo, s kakšnim namenom ste objavili zgolj 1 termin za izvedbo obveznega ogleda.

Takšen pristop je diskriminatoren in onemogoča sodelovanje večjega števila ponudnikov, s čimer kot proračunski uporabnik ravnate negospodarno, saj ovirate prost dostop do trga in konkurenčno enakopravno nastopanje ponudnikov, ki so s svojimi kapacitetami in izkušnjami več kot sposobni izvesti razpisano nalogo.

Naj opozorimo, da že zahteva za obvezen ogled kot pogoj za pripravo ponudbe ni v skladu z zahtevami ZJN in da bo v primeru zahtevka za revizijo postopka predmetni razpis razveljavljen.

Zato pozivamo za razpis vsaj še en termin za ogled, v kolikor je ogled pogoj za podajanje ponudbe.

V pričakovanju, da boste omogočili dodatne termine, vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

- naročnik ima (avtonomno) pravico objavljati razpise, ipd., takrat, ko oceni, da ima izpolnjene vse pogoje za take objave.
- predlagamo, da dnevno spremljate portal javnih naročil, tudi mi ga, na vseh možnih naslovih, ko gre za pridobivanje, npr. državniha ali EU sredstev.
- zanimivo je, da kljub očitkom glede termina, še nihče izmed postavljavcev vprašanj še ni poklical na občino in zaprosil/predlagal za za ogled objekta.
- ogledi objektov se izvajajo tudi na drugih občinah in so vedno prinesli pozitivne rešitve.
lpDatum objave: 22.08.2019   11:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Obveščamo vas, da smo ugotovili, da je na spletni strani obvestila o javnem razpisu napaka v objavi povezave do gradiva.
Objavili ste namreč, da je gradivo dostopno na:
URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12102
kar ni res.
V pričakovanju popravka dostopa nismo imeli možnosti vpogleda v razpisno dokumentacijo.

Ker do danes ni bilo popravka, smo preverili zadeve in ugotovili, da je dostop do gradiva možen zgolj preko spletne strani Občine Moravče, kar ni dopustno.
Sploh pa smo v razpisnem gradivu uvideli, da ste kot naročnik zahtevali obvezen ogled, in sicer z datumom 21.8.2019, ki je že potekel.

Ker zaradi napake v objavi nismo imeli možnosti vpogleda v razpisno gradivo in ker zaradi tega nismo imeli možnosti sodelovati na ogledu, ugotavljamo, da smo s tem neupravičeno izločeni pri možnosti dajanja ponudbe.

Zaradi zagotavljanja enakopravnosti in enakih možnosti vsem ponudnikom zato zahtevamo, da popravite objavljeno povezavo na spletnem portalu, da omogočite dodatne termine za ogled in da podaljšate rok za ponudbo in za vprašanja za 1 teden.

Lp


ODGOVOR

Bomo preverili.Datum objave: 22.08.2019   14:00
VPRAŠANJE
Dober dan,
dejansko kot ugotavlja prejšnji spraševalec, povezava na e-JN še vedno ne deluje in si je razpisno dokumentacijo mogoče ogledati že od začetka razpisa pa do danes samo preko spletne strani vaše občine.

ODGOVOR

Dan! Če preverimo, deluje:

Razpisna dokumentacija je na naši spletni strani: https://www.moravce.si/objava/209251


Datum objave: 23.08.2019   10:31
VPRAŠANJE
Na vaši spletni strani deluje, na portalu eJN pa ne.

ODGOVOR

Če poskusimo, deluje.

Lp


Datum objave: 23.08.2019   10:31
VPRAŠANJE
Glede na to, da imate rok za postavljanje vprašanj določen do 28.8., rok za ogled pa je že potekel in kot ugotavljajo ostale interesenti, tudi ostale zadeve glede poveza ve delujejo, SPRAŠUJEMO, kakšen je smisel, da je rok za postavljanje vprašanj še 6 dni. 6 dni namreč imajo samo tisti, ki so se uspeli nominirati za ogled, ki je bil objavljen tretji delovni dan po dopustih.

ODGOVOR


Dober dan!

odločili smo se, da bo dodatni ogled v torek, 27.8.2019, ob 8.00 uri na objektu.

Lp

Datum objave: 23.08.2019   13:36
VPRAŠANJE
POZDRAVLJAMO VAŠO ODLOČITEV glede možnosti dodatnega ogleda.
Vseeno imamo vprašanje: ali ste morda sprejeli tudi odločitev, da ogled ni pogoj za sodelovanje. Iz projektne naloge je namreč zelo jasno, kaj je cilj in namen naloge. Najlepša hvala.

ODGOVOR

Poglejte, ogled je pomemben del ponudbe in ostaja pogoj, saj šele na kraju samem spoznate problematiko, oz. bistvo naloge. Ni poznejših nesporazumov in nedoslednosti v projektu. To je uspešna praksa marsikatere občine.

Lp


Datum objave: 26.08.2019   10:28
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, glede na to, da ste uvedli nov termin za ogled, smo se ta konec tedna lotili pregleda razpisne dokumentacije.
Imamo naslednja vprašanja:
- ogled naj bi bil v torej 27.8.19, ali je potrebno obrazec, ki je potrdilo o ogledu prinesti zraven - ga sprintati iz razpisne dokumentacije, da ga potrdite? kako pridemo do potrdila?
- imamo vprašanje glede referenc: v razpisni dokumentaciji navajate, da je pogoj za pristop na javni razpis : citiramo iz razpisne dokumentacije: - točka 16.4. Reference ponudnika
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih sedmih letih pred objavo obvestila o naročilu izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava IDZ, DGD/PGD, PZI in PID projektne dokumentacije ter pridobitev uporabnega dovoljenja za primerljive objekte. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, pri čemer mora neto površina objekta, ki je predmet reference vsaj 600 m2.
V obrazcih PONUDBENI PREDRAČUN pa je spodaj tabela, kamor se vpišejo reference vodje projekta, kjer pa so navedbe za reference drugačne, najbrž gre za pomoto, saj piše, v prvem razdelku da gre 126 Stavbe splošnega družbenega pomena in sicer v zadnjih 5 letih od pridobitve uporabnega dovoljenja, vrednost najmanj 900.000 EUR brez DDV, v drugem, in tretjem razdelku pa so navedbe prave. PROSIM ZA NAVODILO OZ. POPRAVEK: prvi razdelek v tabeli PONUDBENEGA PREDRAČUNA SE MORA GLASITI:
CC-1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, pri čemer mora neto površina objekta, ki je predmet reference vsaj 600 m2.
Enako je potrebno popraviti v tabeli reference, kjer je namesto neto cene brez DDV najbrž potrebno navesti neto kvadraturo objekta, ki mora biti vsaj 600 m2.
IMAMO PRAV,? PROSIM, ČE LAHKO PREVERITE.

Sicer pa ste pripravili podatke v obeh dokumentih zelo dobro.

ODGOVOR

Potrdilo bo izdano po ogledu, pregledamo predlog in sporočimo. Hvala za pohvalo!

Lp


Datum objave: 26.08.2019   10:30
VPRAŠANJE
Dobro jutro,
ali se moramo za ogled v torek 27.8.2019 naročiti poprej na Občini Moravče? Koliko časa bo trajal ogled, ali lahko pridemo malo kasneje, naprimer ob 9.45, bodo predstavniki šole še na objektu?


ODGOVOR

Kot je napisano, se ogled začne ob 8.00 uri, ker je vezan tudi na osebje šole. Traja približno 1 uro. Poprejšnje najave niso potrebne.

LpDatum objave: 26.08.2019   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je projektna naloga pripravljena tako, da so zahteve skladne z vašimi zahtevami iz izvedbenega prostorskega akta inm ali ste preverili, da je taka prizidava sploh možna glede na prostorsko zakonodajo?
Ali je mogoče, da bi razpisali še en ogled in sicer v terminu od 2.9.19 do 4.9.19. Zelo bi nam prišlo prav, če bi se lahko nekako dogovorili.

ODGOVOR

PN je usklajena, dodatni, jutrišnji termin je zadnji.

Lp
Datum objave: 26.08.2019   10:31
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, prosim, če lahko še enkrat navedete kakšne so reference pri javnem razpisu kot:
OSNOVNI POGOJ ZA PRISTOPU K RAZPISU - TOČKA 16.4. (v razpisni dokumentaciji sta dve točki 16.4.)
PRVA DODATA REFERENCA
DRUGA DODATNA REFERENCA

Za navodilo prosimo zato, ker menimo, da je prišlo do pomote med navodili in obrazci.

Hvala.

ODGOVOR

Bomo preverili in vas obvestili.

Lp
Datum objave: 26.08.2019   10:54
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, ali se ESPD obrazec lahko izpolni, potrdi ter shrani kot pdf ter naloži kot pdf v e-JN ponudbo, ali mora biti podpisan z digitalnim potrdilom vsakega od sodelujočih. PDf oblika namreč zahteva manj časa za zbiranje vseh pdf obrazcev.

ODGOVOR

Dober dan!

Skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.

Lp


Datum objave: 26.08.2019   12:18
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje glede : IZJAVE O PRIDOBITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU OZ. BANČNI GARANCIJI ZA ZAVAROVANJE ZA ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU.
Prosim, če lahko opredelite za kakšno odpravo napak gre, najbrž vi ciljate na projektantske napake, izjava pa se glasi kot nam zagotavlja garant - banka na IZVAJALSKE NAPAKE. Iz podane izjave nikakor ni jasno razvidno za kakšne napake pravzaprav gre in ker je napisano tako, meni garant - BANKA, da gre za NAPAKE PRI IZVEDBENIH DELIH - TO JE NAPAKA IZVAJALCA, česar pa niti banka, niti mi kot PROJEKTANTI ne moramo odpravljati. prosimo, če nas lahko napotite na banko z novo, ustrezno izjavo ter novim vzorcem za zavarovanje glede projektantskih napak, čeprav se potem sprašujemo, čemu služi zavarovanje projektantske odgovornosti, kar moramo tudi predložiti.
Hvala.


ODGOVOR

Naročnik umika zahtevo po predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz celotne razpisne dokumentacije.

Lp


Datum objave: 26.08.2019   12:19
VPRAŠANJE
Ni posebej zapisano na kakšen način.

ODGOVOR

Naj bo podpisan od vseh sodelujočih.

LpDatum objave: 26.08.2019   12:25
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, prosim, če lahko še enkrat navedete kakšne so reference pri javnem razpisu kot:
OSNOVNI POGOJ ZA PRISTOPU K RAZPISU - TOČKA 16.4. (v razpisni dokumentaciji sta dve točki 16.4.)
PRVA DODATA REFERENCA
DRUGA DODATNA REFERENCA

Za navodilo prosimo zato, ker menimo, da je prišlo do pomote med navodili in obrazci.

Hvala.

ODGOVOR

Pojasnilo glede REFERENC: v RD so navedbe glede osnovne reference, ki je pogoj in dodatnih referenc navedene ustrezno in pravilno. Je pa prišlo do napake samo pri številčenju, kjer je osnovna referenca, ki je pogoj po pomoti številčena por 16.4., čeprav ta točka že obstaja. Pravilno je torej, da je pod točko 16.5. pogoj za sodelovanje Referenca ponudnika in sicer > Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih sedmih letih pred objavo obvestila o naročilu izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava IDZ, DGD/PGD, PZI in PID projektne dokumentacije ter pridobitev uporabnega dovoljenja za primerljive objekte. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, pri čemer mora neto površina objekta, ki je predmet reference vsaj 600 m2. Rok referenčnega dela se šteje od dneva izdaje uporabnega dovoljenja do datuma objave javnega naročila. Ponudnik dokaže referenco v izpolnjenem ESPD obrazcu v obrazcu Reference. Naročnik si pridržuje referenco pregledati. Enako referenco mora imeti tudi vodja projekta, ki ga ponudnik nominira. Torej je pogoj, da ima ponudnik in njegov vodja projekta, ki ga nominira začetno vstopno referenco kot piše zgoraj oz. v RD. Ostalo pogoji za sodelovanje se v točki 16 ustrezno preštevilčijo.

Pod točko 13 lahko ponudnik predloži dodatne reference, ki niso pogoj za sodelovanje, lahko pa prinesejo dodatne točke pri oceni ponudbe. Prva dodatna referenca prinese 5 točk, druga dodatna referenca 5 točk. Če vključuje katera od dodatnih referenc (vključno z osnovno referenco, ki je pogoj za sodelovanje na razpisu) v sklopu objekta tudi šolsko telovadnico ali dvorano za šport, se ponudniku prišteje 5 dodatnih točk, vendar se to lahko upošteva samo enkrat. Dodatne reference se vpišejo v obrazec pri PONUDBENEM PREDRAČUNU v tabeli, pri čemer se za dodatne točke pod zadnjo vrstico doda za katero referenco velja ta pogoj. Naprimer: če ponudnik izkazuje, da je bila na osnovni referenci ali eni od dveh dodatnih referenc izvedena telovadnica ali športna dvorana, navede posebej za katero referenco to velja.
Datum objave: 26.08.2019   12:26
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, glede na to, da ste uvedli nov termin za ogled, smo se ta konec tedna lotili pregleda razpisne dokumentacije.
Imamo naslednja vprašanja:
- ogled naj bi bil v torej 27.8.19, ali je potrebno obrazec, ki je potrdilo o ogledu prinesti zraven - ga sprintati iz razpisne dokumentacije, da ga potrdite? kako pridemo do potrdila?
- imamo vprašanje glede referenc: v razpisni dokumentaciji navajate, da je pogoj za pristop na javni razpis : citiramo iz razpisne dokumentacije: - točka 16.4. Reference ponudnika
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih sedmih letih pred objavo obvestila o naročilu izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava IDZ, DGD/PGD, PZI in PID projektne dokumentacije ter pridobitev uporabnega dovoljenja za primerljive objekte. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, pri čemer mora neto površina objekta, ki je predmet reference vsaj 600 m2.
V obrazcih PONUDBENI PREDRAČUN pa je spodaj tabela, kamor se vpišejo reference vodje projekta, kjer pa so navedbe za reference drugačne, najbrž gre za pomoto, saj piše, v prvem razdelku da gre 126 Stavbe splošnega družbenega pomena in sicer v zadnjih 5 letih od pridobitve uporabnega dovoljenja, vrednost najmanj 900.000 EUR brez DDV, v drugem, in tretjem razdelku pa so navedbe prave. PROSIM ZA NAVODILO OZ. POPRAVEK: prvi razdelek v tabeli PONUDBENEGA PREDRAČUNA SE MORA GLASITI:
CC-1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, pri čemer mora neto površina objekta, ki je predmet reference vsaj 600 m2.
Enako je potrebno popraviti v tabeli reference, kjer je namesto neto cene brez DDV najbrž potrebno navesti neto kvadraturo objekta, ki mora biti vsaj 600 m2.
IMAMO PRAV,? PROSIM, ČE LAHKO PREVERITE.

Sicer pa ste pripravili podatke v obeh dokumentih zelo dobro.

ODGOVOR

Pojasnilo glede REFERENC: v RD so navedbe glede osnovne reference, ki je pogoj in dodatnih referenc navedene ustrezno in pravilno. Je pa prišlo do napake samo pri številčenju, kjer je osnovna referenca, ki je pogoj po pomoti številčena por 16.4., čeprav ta točka že obstaja. Pravilno je torej, da je pod točko 16.5. pogoj za sodelovanje Referenca ponudnika in sicer > Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih sedmih letih pred objavo obvestila o naročilu izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava IDZ, DGD/PGD, PZI in PID projektne dokumentacije ter pridobitev uporabnega dovoljenja za primerljive objekte. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, pri čemer mora neto površina objekta, ki je predmet reference vsaj 600 m2. Rok referenčnega dela se šteje od dneva izdaje uporabnega dovoljenja do datuma objave javnega naročila. Ponudnik dokaže referenco v izpolnjenem ESPD obrazcu v obrazcu Reference. Naročnik si pridržuje referenco pregledati. Enako referenco mora imeti tudi vodja projekta, ki ga ponudnik nominira. Torej je pogoj, da ima ponudnik in njegov vodja projekta, ki ga nominira začetno vstopno referenco kot piše zgoraj oz. v RD. Ostalo pogoji za sodelovanje se v točki 16 ustrezno preštevilčijo.

Pod točko 13 lahko ponudnik predloži dodatne reference, ki niso pogoj za sodelovanje, lahko pa prinesejo dodatne točke pri oceni ponudbe. Prva dodatna referenca prinese 5 točk, druga dodatna referenca 5 točk. Če vključuje katera od dodatnih referenc (vključno z osnovno referenco, ki je pogoj za sodelovanje na razpisu) v sklopu objekta tudi šolsko telovadnico ali dvorano za šport, se ponudniku prišteje 5 dodatnih točk, vendar se to lahko upošteva samo enkrat. Dodatne reference se vpišejo v obrazec pri PONUDBENEM PREDRAČUNU v tabeli, pri čemer se za dodatne točke pod zadnjo vrstico doda za katero referenco velja ta pogoj. Naprimer: če ponudnik izkazuje, da je bila na osnovni referenci ali eni od dveh dodatnih referenc izvedena telovadnica ali športna dvorana, navede posebej za katero referenco to velja.


Datum objave: 26.08.2019   12:26
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, najbrž ste mislili, da mora biti ESPD obrazec, ki je izdan za vsako pravno osebo posebej podpisan s strani odgovorne osebe te prave osebe. Torej lahko podpisan ESPD obrazec oddamo tudi v odf obliki na e-JN portalu?

ODGOVOR

Skladno z razpisno dokumentacijo


Datum objave: 26.08.2019   13:30
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ni jasno navedeno, vendar menim, da zadostuje tudi pdf podpisan in v e_JJN sistem vložen ESPD obrazec. Hvala.

ODGOVOR
Datum objave: 26.08.2019   13:32
VPRAŠANJE
Lep pozdrav,
Imamo vprašanje glede terminskih rokov. Kako je s tem, da se čaka na gradbeno dovoljenje, že samo na pregled dokumentacije po vlogi, en do dva meseca.
Da ne omenim ostalih projektnih pogojev ali pridobivanja mnenj. 16 tednov je absolutno prekratek rok za solidno izdelavo projektne dokumentacije, zlasti, ker je potrebno zastaviti nalogo od začetka. Ali je 16 tednov res ustrezno? Ali v času med oddajo vlog, pridobivanjem soglasij, ta rok miruje? Kaj če ponudnik ne pridobi soglasja od Ministrstva za šolstvo, saj oni običajno zelo kasnijo z roki.
Hvala.

ODGOVOR

Naše izkušnje so tudi 10 tednov. Če je projektant usklajen s podizvajalci in naročnikom, se da.

Lp


Datum objave: 27.08.2019   14:11
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
ali razpolagate z natančnejšo specifikacijo vseh storitev,ki so navedene v projektni nalogi in v razpisni dokumentaciji, saj je naloga zelo kompleksna in obsežna in je smiselno, da zajamemo čisto vse potrebne projektantske in ostale storitve. Zdi se nam, da je obrazec v razpisni dokumentaciji PONUDBENI PREDRAČUN preveč splošen. Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR


Razpolagamo. pripet je pod razpisno dokumentacijo na občinski spletni strani.

Lp

Datum objave: 27.08.2019   14:17
VPRAŠANJE

Spoštovani,

predmet razpisa je tudi izdelava PID dokumentacije po Pravilniku.
Pravilnik ima pri seznamu gradiva omenjene tudi sestavne dele, ki so običajno predmet drugih ponudnikov, in sicer:
- načrt geodezije izvedenih del
vpr 1: Predmet te ponudbe ali predmet izbranega izvajalca del?
- elaborat za vpis v uradne evidence (stavba, infrastruktura)
vpr 2: Predmet te ponudbe ali predmet izbranega geodeta oz. izvajalca?

Lp


ODGOVOR

Dokumentacija mora biti taka, da omogoča pridobitev uporabnega dovoljenja in vpise v ustrezne knjige.

Lp


Datum objave: 27.08.2019   14:18
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
ali razpolagate z natančnejšo specifikacijo vseh storitev,ki so navedene v projektni nalogi in v razpisni dokumentaciji, saj je naloga zelo kompleksna in obsežna in je smiselno, da zajamemo čisto vse potrebne projektantske in ostale storitve. Zdi se nam, da je obrazec v razpisni dokumentaciji PONUDBENI PREDRAČUN preveč splošen. Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR


Na spletno stran smo pripeli dodaten obrazec.

Lp

Datum objave: 27.08.2019   14:18
VPRAŠANJE
Ali je energetska izkaznica, ki je po energetskem zakonu sestavni del PID-a tudi sestavni del projektne dokumentacije PID? Na UE jo bodo zahtevali pred izdajo uporabnega dovoljenja. Kje je zajeta energetska izkaznica?

ODGOVOR

Seveda.


Datum objave: 27.08.2019   14:22
VPRAŠANJE
Ali je geomehansko poročilo zadeva ponudbe, saj je navedena v projektni nalogi kot sestav projektne dokumentacije?
Ali je terminski tok potrebno navesti v kakšni tabeli oz. ali se za PID izvedbo ne navede v sklopu obdobja najmanj 16 tednov? Za izvedbo namreč ni podatka? V kolikem času po izvedbi pričakujete izvedbo PID-ov?

ODGOVOR

Skladno z razpisno dokumentacijo. PID se izdela takoj in v najkrajšem možnem času.Datum objave: 27.08.2019   14:23
VPRAŠANJE
Lp, glede na zelo kratek terminski rok, ali lahko zagotovimo iz ekipe podizvajalcev več različnih poslovnih subjektov - torej iz enakega področja? To pomeni, da imamo za področje strojništva ali elektrotehnike po več različnih podizvajalcev, ki jih nominiramo na razpisu, vendar se potem lahko odločimo sami, kdo bo lahko glede na tesen terminski čas to izvedel. Hvala.

ODGOVOR
Odločitev je vaša.Datum objave: 27.08.2019   14:23
VPRAŠANJE
Beremo projektno nalogo in razpisno dokumentacijo:
ALI JE POTREBNO NAČRT POŽARNE VARNOSTI IZDELATI ZA CELOTNO ŠOLO ALI LE ZA DEL, KI SE REKONSTRUIRA - PRIZIDAVA? To je pomemben podatek pri oblikovanju ponudbe. Jasno je, da bosta ta dva dela med seboj skoraj gotovo požarno ločena.

ODGOVOR

Skladno z razpisno dokumentacijo, kjer je naveden naslov projekta.


Datum objave: 27.08.2019   14:24
VPRAŠANJE
Dober dan!
Imamo vprašanja glede sestave projektne dokumentacije?
V Idejnem projektu je navedeno, da mora biti iizdelana maketa in v kakšnem merilu. Iz kakšnega materiala naročnik pričakuje maketo ?


ODGOVOR:
?


Datum objave: 27.08.2019   14:25
VPRAŠANJE
10 tednov je morda ustrezno, če se v vmesnem času čakanja na projektne pogoje, mnenjan soglasja MŠŠ, čakanja na gradbeno dovoljenje rok ne šteje in je zamrznjen.
Torej vprašanje je bilo: ali v vmesnem času čakanja na vsa mogoča soglasja, tudi vašo potrditev napr. idejne zasnove, rok teče, ali je zamrznjen.
Drugo vprašanje ponovno ali je soglasje MŠŠ obvezno in kaj če se ne bo dalo dobiti.

ODGOVOR

V tem obdobju vse. Imamo izkušnje pri podobnih objektih.


Datum objave: 28.08.2019   16:02
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo, če lahko podaljšate rok za podajanja vprašanj do naslednjega tedna. Bili smo na ogledu in pričakujemo od sodelavcev podizvajalcev še vprašanja, ki so v fazi priprave. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Prav zato je bil ogled organiziran že v prejšnjem tednu, tako da se držimo rokov, skladno z razpisno dokumentacijo.

Lp


Datum objave: 28.08.2019   16:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kam se vnese obrazec excell tabela, ali to nadomesti ponudbeni predračun ali kako?
Ali je potrebno izpolniti vse vrstice, ali samo po sklopih projektne dokumentacije?

ODGOVOR

Izpolnite oboje in vse vrstice.

lp


Datum objave: 28.08.2019   16:03
VPRAŠANJE
Dober dan, pregledujemo projektno nalogo. Ali bo potrebno vročevod za novi prizidek voditi ločeno iz kotlovnice na biomaso in izvesti ločeno toplotno odposlal. To namreč zelo vpliva na obseg del po ponudbi? To vpliva na ovseg del za strojne inštalacije?
Prav tako nas je projektant elekrto inštalacij opozoril na to, da je potrebno preveriti, če obstoječa priključna moč zadošča za novo moč prizidave. Vkolikor ne zadošča, bo potrebno pripraviti nov elektro NN priključek, nimamo podatkov od kod. Ali ste to kaj preverjali. Skratka ponudbena cena se nanaša na obstoječe priključke, kot piše v projektni nalogi?


ODGOVOR

Skladno s PN in RD.

Lp


Datum objave: 28.08.2019   16:04
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, iz projektne naloge je razvidno, da se s projektom ureja ŠPV za celo šolo.. Vaš odgovor na že naše vprašanje spodaj je pa drugačen, se nanaša samo na naslov projekta, ki pa ne obravnava cele šole. Kaj je pravilno? Navajamo vprašanje in vaš odgovor spodaj ponovno.


VPRAŠANJE
Beremo projektno nalogo in razpisno dokumentacijo:
ALI JE POTREBNO NAČRT POŽARNE VARNOSTI IZDELATI ZA CELOTNO ŠOLO ALI LE ZA DEL, KI SE REKONSTRUIRA - PRIZIDAVA? To je pomemben podatek pri oblikovanju ponudbe. Jasno je, da bosta ta dva dela med seboj skoraj gotovo požarno ločena.

ODGOVOR

Skladno z razpisno dokumentacijo, kjer je naveden naslov projekta.

ODGOVOR

Odgovor je enak.

Lp


Datum objave: 28.08.2019   16:05
VPRAŠANJE

Spoštovani

V razpisni dokumentaciji zahtevate za izpolnjevanje pogojev s strani ponudnika in vodje projekta izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD/PZI in PID. Zanima nas ali lahko izpolnjevanje pogoja izkazujemo tudi, če so bile različne faze projektne dokumentacije izdelane pri različnih projektih. Nobena faza projektne dokumentacije namreč ne pogojuje posameznega naročnika, da naslednjo fazo odda v izdelavo projektantu predhodne faze, zato smatramo, da se z izkazovanjem izdelave posamezne faze projektne dokumentacije, čeprav pri različnih projektih, potrjujejo izkušnje ponudnika in vodje projekta.


ODGOVOR

Skladno z RD, vse faze.

lp


Datum objave: 28.08.2019   16:05
VPRAŠANJE

Spoštovani

V razpisni dokumentaciji zahtevate za izpolnjevanje pogojev s strani ponudnika in vodje projekta izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD/PZI in PID. Zanima nas ali lahko izpolnjevanje pogoja izkazujemo tudi, če so bile različne faze projektne dokumentacije izdelane pri različnih projektih. Nobena faza projektne dokumentacije namreč ne pogojuje posameznega naročnika, da naslednjo fazo odda v izdelavo projektantu predhodne faze, zato smatramo, da se z izkazovanjem izdelave posamezne faze projektne dokumentacije, čeprav pri različnih projektih, potrjujejo izkušnje ponudnika in vodje projekta.


ODGOVOR

Skladno z RD.

Lp


Datum objave: 28.08.2019   16:06
VPRAŠANJE
Naprošamo vas za spremembo razpisnih pogojev za ponudnika in vodjo projekta in izločitev sporne zahteve za referenco izdelane dokumentacije nivoja IDZ, DGD/PZI in PID dokumentacije.
Dokumentacija nivoja PGD in PZI je bistveno celovitejša in višjega nivoja obdelave projektnih rešitev in v celoti in zadostno podaja in dokazuje usposobljenost in izkušnje ponudnika.
Zahteva za referenco izdelave IDZ dokumentacije je izrazito diskriminatorna in je v nasprotju z določili in namenom ZJN-3, sploh ker je neutemeljena, neupravičena in nepotrebna, sočasno pa je nesporno namenjena izločanju konkurenčnih ponudnikov.

Namen pričakovanih referenc je dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti, s katerimi se zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.
Preseganje teh zahtev ni dopustno, naročnik pa v svojih zahtevah ne pojasnjuje utemeljitev za neupravičeno zahtevo, zato zahtevamo spremembo pogodbe


ODGOVOR

Skladno z RD.

Lp


Datum objave: 28.08.2019   16:07
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni Občina Moravče,
hvala za tabelo, ki ste jo dodatno pripravili, končno nekaj konkretnega! Ali je izpolnitev te tabele onbvezna priloga k razpisni dokumentaciji in kam se vstavi. Je to namesto ponudbenega predračuna? Ali naj zamenjamo ta obrazec z novo tabelo? Hvala na odgvorou.

ODGOVOR

Hvala! Oboje! Tabela je pomoč.

Lp


Datum objave: 28.08.2019   16:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
bili smo na ogledu, hvala za omogočenje dodatnega termina. Zanima nas:
1 - ali je potrebno za projekt odvodnjavanja kot piše v projektni nalogi pripraviti poseben projekt in kdo priskrbi podatke o količini zalednih voda, ali to že imate pripravljeno.
2 - ali imate posebne zahteve, da zaklonišče ostane kot je sedaj oziroma se prestavi na novo lokacijo. Ali je mogoče predvideti,. da se zaklonišče prestavi pod čisto drugo lokacijo?
3 - kako je z morebitno zahtevo upravne enote po predhodni presoji vplivov na okolje, sicer okvirnih parametrov nismo pregledali, vendar pa bo to čisto mogoče, da bo potrebno pripraviti oz. dostaviti ob vlogi za gradbeno dovoljenje. V tem primeru terminski rok ni ustrezen.
Hvala za odgovore na vsa 3 vprašanja.

ODGOVOR

Bi se kar držali razpisne dokumentacije. če je le možno, ostaja zaklonišče tam, kje je.

Lp


Datum objave: 28.08.2019   16:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za navodilo, ali imate slučajno posebne zahteve glede izdelave makete v fazi Idejnega projekta? Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Nimamo. Prepuščamo vam vso ustvarjalnost.

Lp


Datum objave: 28.08.2019   16:09
VPRAŠANJE
Pripravili ste odlično tabelo. Ali jo je potrebno izpolniti v celoti ali pa se lahko izpolnijo samo razdelki kot so IDP, IZP, , DGD, PZI in PID. Zanima nas tudi kam se naloži ta tabela in ali se prej izvozi kot pdf obrazec in ali se mora ponudnik nanjo podpisati in jo poštempljati.

ODGOVOR

Vse. izpolniti tabelo in obrazce.

lp


Datum objave: 28.08.2019   16:10
VPRAŠANJE
Ni nam jasen odgovor, da mora biti v najkarjšem času izdelan PID, kaj pa če do gradnje ne pride ali pride z veliko zamudo. Najbrž je potrebno upoštevati, da ima vsak obseg del nek rok. Izdelava PID-najbrž ne sodi v okvir 16 tednov, saj se izdeluje po izvedbi. V kolikšnem času pa pričakujete ta del - je to zakonsko pogodbeno tudi predpisano?

ODGOVOR
PID pomeni projekt izvedenih del. Težko verjamemo, da ga je mogoče narediti pred izvedbo....

LpDatum objave: 28.08.2019   16:11
VPRAŠANJE
Podrobno smo pregledali tabelo, ki ste jo objavili na spletni strani - zelo dobro. Ali so vse sestavine projekta, ki so potrebne za posamezne faze navedene in kdo za to odgovarja?
Ali je potrebno v razdelku - stolpec, kjer je navede ponudnik ali podizvajalec navajati ali ponudnika ali podizvajalca.
Hvala

ODGOVOR

Navedite vse in turi priložite vse, prav tako podpišite vse in vse podizvajalce. Bolj, ko je ponudba transparentna in popolna, manj težav je pri ocenjevanju.

Lp


Datum objave: 28.08.2019   16:11
VPRAŠANJE
LP, tudi iz objavljene tabele na spletni strani je razvidno, da je potrebno izdelati maketo. Prosim PONOVNO za navodilo, ali imate zahteve iz kakšnega materiala.
Hvala.

ODGOVOR

Pričakujemo čim več ustvarjalnih pristopov.

lp