Dosje javnega naročila 005791/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Gradnje: Obnova vodovoda po Cesti na postajo -del, Komarijski poti in Sodnikarjevi ulici na Brezovici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005791/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005791/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Miha Jeras
miha.jeras@vokasnaga.si
+386 15808332
+386 15808407

Internetni naslovi
http://www.vokasnaga.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.vokasnaga.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12090
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova vodovoda po Cesti na postajo -del, Komarijski poti in Sodnikarjevi ulici na Brezovici
Referenčna številka dokumenta: VOKA-40/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232151
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova vodovoda po Cesti na postajo -del, Komarijski poti in Sodnikarjevi ulici na Brezovici
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232151
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cesta na postajo -del, Komarijska pot in Sodnikarjeva ulica na Brezovici
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova vodovoda po Cesti na postajo -del, Komarijski poti in Sodnikarjevi ulici na Brezovici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   10:30
Kraj: E-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
komisija naročnikaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2019   10:00

Dodatne informacije:
kontaktna oseba naročnika navedena v razpisni dokumentaciji in v objavi na naročnikovi strani
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2019   09:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V popisu del pri vseh odsekih vodovoda je v poglavju preddela - postavka 6 Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. merska enota je kos, količina je 300. Ali mora biti tukaj količina 1. prosim če popravite to postavko.

ODGOVOR
Popravljen popis je objavljen na internetni strani naročnika.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Ali smemo priložiti že prej potrjene reference, če vsebujejo vse zahtevane podatke? Hvala.

ODGOVOR
Da, če že vsebujejo zahtevane podatke.

VPRAŠANJE
V vseh sklopih vodovoda je postavka:
Podtalni hidrant (npr. Hawle 490 F ali podobno) komplet z betonsko podloško ter pripadajočeim drenažnim elementom..DN100

Ali je lahko podtalni hidrant (blatnik) dimenzije DN80, saj omenjeni hidrant Hawle 490F DN100 ne obstaja?


ODGOVOR

Lahko.