Dosje javnega naročila 005800/2019
Naročnik: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava merilnika toplotne prevodnosti (HFM - heat flow meter aparatus)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005800/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2019
JN005800/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2020
JN005800/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005800/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Čandek Petrič
nabava@zag.si
+386 12804439

Internetni naslovi
http://www.zag.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321399/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12118
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni raziskovalni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava merilnika toplotne prevodnosti (HFM - heat flow meter aparatus)
Referenčna številka dokumenta: NMV-ZAG-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
merilnik toplotne prevodnosti (HFM - heat flow meter aparatus)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dimičeva ulica 12, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnika toplotne prevodnosti (HFM - heat flow meter aparatus)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   10:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kot zastopnik dobavitelja opreme, ki bi jo želeli na razpisu ponuditi, nimamo svojih referenc. Zanima nas ali lahko kandidiramo s predložitvijo referenc proizvajalca?

ODGOVOR
Spoštovani,
lahko kandidirate s predložitvijo referenc proizvajalca.Datum objave: 22.08.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Je možno obrazec 8.2. izpolniti samo delno?
Podatek o vrednosti referenčnega posla je poslovna tajnost.


ODGOVOR
Spoštovani,
v obrazcu 8.2 lahko pogodbeno vrednost celotnega referenčnega posla pustite prazno.
Datum objave: 22.08.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V obrazcu 5 je potrebno navesti povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh let. Kako lahko pravilno podamo podatek, če podjetje še ne posluje tri leta?

ODGOVOR
Spoštovani,
odgovor na vprašanje je v točki 3.1.2. navodil (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje).Datum objave: 23.08.2019   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu pod točko 6. Tehnične specifikacije, v točki 7. c. "hladilnik (zunanje): Temperaturna stabilnost" je zahteva ± 0,01 K .
Aparat, ki ga želimo ponuditi sicer ustreza vašim zahtevam vendar ima temperaturno stabilnost hladilnika ± 0,02 K.
Menimo, da tudi taka temperaturna stabilnost zadostuje za optimalno in natančno merjenje zato predlagamo, da omenjeni obseg stabilnosti temperature povečate oz. dopustite tudi večji razpon.
Hvala.ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik obseg stabilnosti temperature za zunanji hladilnik spreminja na ± 0,02 K.