Dosje javnega naročila 005937/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: ODPO-24/2019: Izvedba GOI del na stavbi Gregorčičev drevored 3 v Postojni, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.083.774,27 EUR

JN005937/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN005937/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.09.2019
JN005937/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN005937/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.11.2019
JN005937/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2019
JN005937/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2021
JN005937/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2021
JN005937/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN005937/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005937/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 162-397594
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12104
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODPO-24/2019: Izvedba GOI del na stavbi Gregorčičev drevored 3 v Postojni, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 4300-78/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del na stavbi Gregorčičev drevored 3 v Postojni, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del na stavbi Gregorčičev drevored 3 v Postojni, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.09.2019   10:00

Dodatne informacije:
Neobvezen ogled lokacije bo izveden na lokaciji, dne 04.09.2019 s pričetkom ob 10.uri.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali lahko za referenčne posle uporabimo tudi referece po klasifikaciji 125?

Lp

ODGOVOR
Kot referenčni projekti ustrezajo reference, kot so navedene v točki 9.1.4 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, in sicer reference s klasifikacijo CC SI 112, 113, 121, 122, 123 in 126.
Referenca s klasifikacijo CC SI 125 torej ni ustrezna.
Lep pozdrav.
Datum objave: 06.09.2019   10:54
VPRAŠANJE
Prosim za podaljšanje roka oddaje ponudb.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.Datum objave: 06.09.2019   10:55
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da organizira še en ogled objekta.

ODGOVOR
Naročnik bo organiziral dodatni neobvezni ogled objekta. Termin ogleda bo objavljen v popravku obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil (razdelek VI.3. »Dodatne informacije«).Datum objave: 10.09.2019   07:18
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za objasnitev, kako je mišljen obračun sledečih postavk (A.6.4 do A.6.8)
Ali se obračunava tekoči meter sanacije zidu?
Ali se obračunava tekoči meter česa drugega?

Prosimo za hiter odgovor ker v tem trenutku je situacija nejasna in neizvedljiva za ponudnika.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Pri postavkah od A.6.4 do vključno A.6.7 je predvidena izvedba injektiranja obstoječih kletnih zidov v smislu preprečevanja dviga kapilarne vlage vertikalno po steni.
V ta namen je potrebno horizontalno vzdolž stene navrtati luknje na določeni razdalji, glede na uporabo primernega sistema.
Popisna postavka zajema razvito dolžino stene, merjeno po tekočem metru dolžine zidu (gledano tlorisno) in so ločene na 4 tipe glede na debelino zidu (50cm, 80-90cm, 70-80cm, 120cm).Datum objave: 10.09.2019   08:31
Pojasnilo:
Dodatni termin neobveznega ogleda lokacije bo dne 11. 9. 2019 ob 10. uri na lokaciji.

Datum objave: 10.09.2019   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na dodaten termin ogleda 11.9.2019 prosimo naročnika, da prestavi rok za postavljanje vprašanj preko portala in omogoči potencialnim ponudnikom razjasnitev morebitnih nejasnosti, s katerimi se bo soočil na ogledu objekta.

Lepo se zahvaljujemo za razumevanje.


ODGOVOR
Rok za postavljanje vprašanj preko Portala javnih naročil bo podaljšan v skladu s Popravkom obvestila o predmetnem naročilu, in sicer na 12.09.2019 do 10:00.Datum objave: 10.09.2019   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali za izpolnjevanje kadrovskih pogojev ponudnik lahko isto osebo navede hkrati za opravljanje dveh funkcij, vodje gradnje in vodje del. Hvala.

ODGOVOR
Ponudnik lahko za izpolnjevanje kadrovskega pogoja za funkcije vodje gradnje in vodje del navede isto osebo, pri čemer mora oseba izpolnjevati pogoje za vsako od navedenih dveh funkcij.Datum objave: 11.09.2019   09:01
Pojasnilo:

Naročnik obvešča potencialne ponudnike, naj navedbo v Popravku obvestila o naročilu pri predmetnem naročilu pot točko VII.2 »Druge dodatne informacije« smatrajo za brezpredmetno.


Datum objave: 12.09.2019   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani
V razpisni dokumentaciji ste napisali, da ponudnik ne more sam potrjevali referenc svojim podizvajalcem, kar je v nasprotju z zakonom. Prosimo za obrazložitev.

ODGOVOR
Dokumentacija za predmetno naročilo je pripravljena v skladu z vso veljavno zakonodajo na tem področju v RS. Naročnik ob tem pojasnjuje, da v skladu s točko 9.1.4. dokumentacije za to naročilo ponudnik lahko potrdi referenco svojemu podizvajalcu za priloženi referenčni posel v primeru, če je pri referenčnem poslu nastopal v vlogi končnega naročnika/investitorja, ki je prevzel objekt.