Dosje javnega naročila 005837/2019
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Blago: Seizmično kvalificirani ventili za OPC
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN005837/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005837/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005837/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN005837/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN005837/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN005837/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2020
JN005837/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005837/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 158-391635
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Nabava, Nataša Sagernik
natasa.sagernik@nek.si
+386 74802000/446
+386 74921006

Internetni naslovi
http://www.nek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321410/Valves_for_OPC.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://tinyurl.com/yyfntrj7
na zgoraj navedeni naslov.
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: http://suppliers.nek.si
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Seizmično kvalificirani ventili za OPC
Referenčna številka dokumenta: 108/19-8191524
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Seizmično kvalificirani ventili za OPC
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 7
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Krogelni ventili
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Krogelni venitli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancijska doba25

Cena – Ponder:
75
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Protipovratni ventili
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Protipovratni ventili
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancijska doba25

Cena – Ponder:
75
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zasuni
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zasuni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancijska doba25

Cena – Ponder:
75
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Varnostni ventili
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Varnostni ventili
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijska doba25

Cena – Ponder:
75
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Membranski ventili
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Membranski ventili
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijska doba25

Cena – Ponder:
75
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Krogleni ventili - globe
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Krogelni venitili-globe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancijska doba25

Cena – Ponder:
75
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Razbremenilni ventili
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razbremenilni ventili
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancijska doba25

Cena – Ponder:
75
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2019   08:51
VPRAŠANJE
Good afternoon,
After a first analysis we are ready to provide a competitive proposal but we would like to ask you for an extension in the deadline of 3 weeks.

Thanks for your understanding.

ODGOVOR


NEK: We are extending the delivery date by 23 September 2019 at 2 p.m. at the latest. The delivery of the Seismically qualified valves is extended by 30 November 2019.

Datum objave: 27.08.2019   13:53
VPRAŠANJE
To whom it may concern:

1. Checking the data sheets, there are no information about specific gravity/viscosity for each one.
NEK:
In line 28 on data sheets is a code for system medium. Please note that fire protection foam (WF-12) is not applicable for this order!
WF-6 (diesel fuel oil): SP. GR @ FT is 0.86; Viscosity @ FT is 4.3 cP
WF-9 (filtered and potable water)
WF-12 (FP foam): not used

2. Are the valves active or non active?
It is not entirely clear what active/non active valve refers to.
NEK: From seismic point of view the following valves shall be fully functional following the seismic evet:
PCV8420A
PCV8420B
PCV8420C
PCV8420D
They are all listed on data sheet S42-5.

3. In the data sheet RV42-3, it is indicated 150# for the valves, however in the RFQ (Technical specification for items), it is indicated 600#. What are the right values?
NEK: RV42-3 data sheet value is correct i.e 150#.

Regards


ODGOVOR
NEK answers are below the questions.
Datum objave: 05.09.2019   10:17
VPRAŠANJE
To whom may it concern:

1. Could you confirm for 419282 (item 8, Sh RV 36-7) and 419311 (item 30, sh RV 42-3) that if it is a requirement to manufacturer theses valves according to ASME III?
NEK: These valves are not ASMEIII therefore they are not manufactured according to ASMEII requirements.

2. Could you confirm that for 419311 (item 30, sh RV 42-3), the relief pressure is 1015 barg?
NEK: Thank you for bringing this detail to our attention. There were erroneous inputs in lines 48 and 49 of RV42-3. Please, check the revised spec. sheet RV42-3 for correct values. It will be published as correction.

Regards


ODGOVOR
The answers are stated below questions.
Datum objave: 12.09.2019   14:55
VPRAŠANJE
Can you provide the connecting piping information for RV36-7 please? It is not listed on the datasheet.

Also, we need the FRS Level 0 and 1, or the acceleration that is to be applied.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Can you provide the connecting piping information for RV36-7 please? It is not listed on the datasheet.

Also, we need the FRS Level 0 and 1, or the acceleration that is to be applied.


ODGOVOR
NEK will provide the requested documentation (FRS and RV36-7) by publishing on this Portal shortly. It can be also made available uppon request made to the following email: natasa.sagernik@nek.siDatum objave: 16.09.2019   14:38
VPRAŠANJE
The previous answer is incomplete, I mean, the data sheet provided to solve the doubt, RV36-7, it is the same that the data sheet RV36-7 provided with the specifications consequently the connecting piping information is not found, could you provided this information?

ODGOVOR


Valves per RV36-7 have the following connections:
Inlet: 1-1/2 flanged connection
Outlet: 2 flanged connection