Dosje javnega naročila 005826/2019
Naročnik: OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Gradnje: Asfaltiranje občinskih cest po KS in MS prijavljenih na poziv Občine Šentjur v letih 2019 in 2020
ZJN-3: Odprti postopek

JN005826/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005826/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN005826/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2019
JN005826/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN005826/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005826/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
SI
Šentjur
Slovenija
Jernej TISEL
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332
+386 035743446

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVNA
Proseniško 22
3230
SI
Šentjur
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA GORA
Dolga Gora 50B
3232
SI
Ponikva
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST DRAMLJE
Svetelka 3
3222
SI
Dramlje
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST GROBELNO
Tratna pri Grobelnem 46
3231
SI
Grobelno
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST KALOBJE
Kalobje 23
3233
SI
Kalobje
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU
Loka pri Žusmu 139
3223
SI
Loka pri Žusmu
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA PRI SEVNICI
Planina pri Sevnici 37
3225
SI
Planina pri Sevnici
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
Ponikva 43
3232
SI
Ponikva
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE
Lopaca 10
3262
SI
Prevorje
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA PRI SLIVNICI
Gorica pri Slivnici 98
3263
SI
Gorica pri Slivnici
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJUR - RIFNIK
Mestni trg 10
3230
SI
Šentjur
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

KRAJEVNA SKUPNOST VRBNO - PODGRAD
Mestni trg 2
3230
SI
Šentjur
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR
Mestni trg 5
3230
SI
Šentjur
Slovenija
jernej.tisel@sentjur.si
+386 037471332

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sentjur.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12130
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Asfaltiranje občinskih cest po KS in MS prijavljenih na poziv Občine Šentjur v letih 2019 in 2020
Referenčna številka dokumenta: 430-96/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Asfaltiranje občinskih cest po KS in MS prijavljenih na poziv Občine Šentjur v letih 2019 in 2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Asfaltiranje občinskih cest na severnem delu Občine Šentjur (območje krajevnih skupnosti Blagovna, Dramlje, Ponikva in Dolga Gora)
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ktrajevne skupnosti Blagovna, Dramlje, Ponikva in Dolga Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Asfaltiranje občinskih cest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 16.09.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Asfaltiranje občinskih cest na južnem delu Občine Šentjur (območje krajevnih skupnosti Kalobje, Planina pri Sevnici, Prevorje, Loka pri Žusmu in Gorica pri Slivnici)
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krajevne skupnosti Kalobje, Planina pri Sevnici, Prevorje, Loka pri Žusmu in Gorica pri Slivnici
II.2.4 Opis javnega naročila
Asfaltiranje občinskih cest.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 16.09.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Asfaltiranje občinskih cest v osrednjem delu Občine Šentjur (območje krajevnih skupnosti Vrbno - Podgrad, Šentjur - Rifnik, Grobelno in Mestna skupnost Šentjur)
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krajevne skupnosti Vrbno - Podgrad, Šentjur - Rifnik, Grobelno in Mestna skupnost Šentjur
II.2.4 Opis javnega naročila
Asfaltiranje občinskih cest.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 16.09.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z ZJN-3 in razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z ZJN-3 in razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z ZJN-3 in razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.08.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
Šentjur
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.08.2019   12:38
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja del zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR
Spoštovani,

vodja del mora zagotoviti pogojem Gradbenega zakona, torej mora biti zaposlen pri izvajalcu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 23.08.2019   12:41
VPRAŠANJE
Prosimo da zahtevo v pogoju 2 Ekonomska in finančna usposobljenost bonitetna ocena S.BON za leto 2018 najmanj SB5 zmanjšate na SB6. Zahtevan pogoj je pretiran, kajti zelo malo gradbenih podjetji v Sloveniji ima bonitetno oceno
Spoštovani!
Naročnika pozivamo, da upošteva načelo sorazmernosti, določeno v 8. členu Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 91/2015 in 14/2018)
ter bonitetno oceno zniža iz SB5 na vsaj SB6 .
Znižanje zahteve po bonitetni oceni na SB6 je utemeljeno tudi zaradi dejstva, ker je AJPES pred dnevi objavil posodobljene bonitetne
ocene, ki so pri vseh najuspešnejših gradbenih podjetjih nižje za eno stopnjo in to kljub temu, da so ta podjetja v preteklem letu dosegla
rekordne prihodke. Tudi iz navedenega je evidentno, da se je AJPES znižanja bonitetnih ocen poslužil zaradi tveganja, da je bil dosežen vrh
gradbenega cikla, saj primerljiva podjetja, ki kot registrirano glavno dejavnost nimajo gradbeništva, ohranjajo bonitetno oceno
nespremenjeno. Torej je splošno znižanje bonitetnih ocen glede na predhodno leto posledica tveganj v panogi in ne zmanjšane solidnosti
podjetja.
Vse to ima za posledico, da je bonitetna ocena SB5 ob takšnih kriterijih že izrazito nadstandardna. Naročnik lahko iz opisa bonitetnih ocen
ugotovi, da je tudi pri SB6 zmožnost ponudnikov za poravnavanje svojih obveznosti še vedno nadpovprečna in da naročnik za vztrajanje pri
SB5 nima nobenega tehtnega razloga.
Z znižanjem bonitetne ocene bo naročnik zagotovil, da se bodo na javno naročilo lahko prijavila uspešna gradbena podjetja z ustreznimi
referencami. Z zahtevo bonitetna ocena SB5 neupravično krčite konkurenco.


ODGOVOR

Spoštovani,

bonitetna ocena se zahteva za leto 2018 in ne 2019, kjer je Ajpes spremenil kriterije in niža boniteto, torej ostaja SB5.

Lep pozdrav,


Datum objave: 23.08.2019   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za odgovor ali se lahko prijavimo na razpis z bonitetno oceno SB 6 ?
Hvala !

ODGOVOR
Spoštovani,

upoštevane bodo ponudbe, ki bodo imele bonitetno oceno vsaj SB 5.

Lep pozdrav,