Dosje javnega naročila 005822/2019
Naročnik: OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava
Gradnje: Gradnja poslovilne vežice v Vipavi ponovitev postopka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 343.300,45 EUR

JN005822/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.08.2019
JN005822/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN005822/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.09.2019
JN005822/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005822/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271
SI043
Vipava
Slovenija
Božidar Lavrenčič
bozidar.lavrencic@vipava.si
+386 53643416
+386 53643412

Internetni naslovi
http://www.vipava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321441/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12124
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja poslovilne vežice v Vipavi ponovitev postopka
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212360
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja poslovilne vežice v Vipavi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212360
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja poslovilne vežice v Vipavi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.08.2019   09:05
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   10:35
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo, koliko imate zagotovljenih sredstev za izpeljavo tega javnega naročila. In ne odgovarjajte, kot ste odgovarjali v prvotnem razpisu, kjer ste potencialne ponudnike zavajali, da imate zagotovljena sredstva za izvedbo vseh del, ki so predmet javnega naročila. Na koncu pa ste razpis razveljavili s pojasnilom, da nimate dovolj sredstev. Zmanjkalo pa vam ni ravno malo finančnih sredstev. V konkretnem primeru vam je zmanjkalo do najcenejšega ponudnika skoraj 165.000 oz. vaša zagotovljena sredstva bi morali povečati za 53%!! Ponudniki potrebujemo za korektno pripravo ponudb kar nekaj časa in posledično tudi stroškov. Zato si želimo korekten odnos naročnika do ponudnikov. Ta informacija je za nas pomembna in vpliva na odločitev, ali sploh pripravljati in oddati ponudbo.
Hiter pregled razpisanih del nakazuje, da ste nekaj del v novem razpisu izvzeli, nekaj del pa ste dodali. Iz tega lahko sklepamo, da ponudbene vrednosti ne bodo bistveno odstopale od prvotnega razpisa.
Torej, kakšna je višina vaših zagotovljenih sredstev za izvedbo tega javnega naročila?


ODGOVOR

Spoštovani.

Kot je bilo že pojasnjeno v odgovorih na vprašanja zastavljena v predhodnem neuspešnem postopku, naročnik višine za investicijo razpoložljivih sredstev ni dolžan razkrivati, zato je naročnik ne bo objavil.

Je pa iz razpisne dokumentacije oziroma popisov del evidentno, da je naročnik zmanjšal obseg javnega naročila, saj so v okviru ponovljenega postopka izvzeta vsa dela, ki so vezana na izgradnjo in ureditev zunanjega parkirišča. Posledično tako ne more držati trditev zastavljavca vprašanja, da ponudbene vrednosti ne bodo bistveno odstopale, saj je naročnik ustrezno zmanjšal predmet javnega naročila.