Dosje javnega naročila JN7484/2009
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN7484/2009 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.09.2009
JN7579/2009 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2009
    JN7484/2009 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na vrtcih

Datum objave: 14. 9. 2009
Številka objave: JN7484/2009


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Dejan Mezek, V roke: Dejan Mezek, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 21. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta dejan.mezek@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE, ADAMIČ-LUNDROVO NABREŽJE 2, Kontakt: MIRO OBERSTAR, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01/306 46 73.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA VRTCA ČRNUČE, ENOTA SONČEK (GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN INŠTALACIJSKA DELA)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kraljeva ulica 10, Šentjakob pri Ljubljani, 1231 Črnuče
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izgradnja prizidka in obnova Vrtca Črnuče, enote Sonček (gradbeno obrtniška dela in inštalacijska dela), v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-996/2009-8-31102 z dne 31.08-2009 ter z izdelanim PZI št. 32108, maj 2009, ki ga je izdelal Arhitekturni biro Štrukelj d.o.o., Aljaževa 15a, Ljubljana.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 15. 11. 2009, Zakljucek 30. 8. 2010.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 09/322826
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 28. 9. 2009
Čas: 10:30
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 9. 2009
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, II. nadstropje.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Za izgradnjo prizidka in obnovo Vrtca Črnuče, enote Sonček, je izdelana projektna dokumentacija PZI v katero ponudniki lahko vpogledajo po predhodni najavi v Službi za razvojne projekte in investicije, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, na telefon: 01/306 46 73 (g. Miro Oberstar), od 15.09.2009 do vključno 24.09.2009, v poslovnem času naročnika.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2009/9/4454-65948661268512/09322826_RD_ob
nova_Vrtca_Crnuce_Soncek.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 9. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7579/2009, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih; datum objave: 16. 9. 2009
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2009   12:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V želji, da bi pripravili čimbolj korektno ponudbo, vas prosimo, da objavite sheme oken in vrat ter ostale detajle za javni razpis JN7484/2009, Datum objave: 14.9.2009.

ODGOVOR:
Za izgradnjo prizidka in obnovo Vrtca Črnuče, enote Sonček, je izdelana projektna dokumentacija PZI v katero ponudniki lahko vpogledajo po predhodni najavi v Službi za razvojne projekte in investicije, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, na telefon: 01/306 46 73 (g. Miro Oberstar), od 15.09.2009 do vključno 24.09.2009, v poslovnem času naročnika.

Želenih shem in detajov nismo objavili zaradi velikosti datotek v elektronski obliki. Omejitev na portalu je 5 MB.

Datum objave: 17.09.2009   08:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri ograji postavka 2 nas zanima za vrata in si cer kot sledi teks "Vrata so opremljena s kljuko, klučavnico (mehanizem za zapiranje - odpiranje, magnetni sistem zapiranja)".Kakšen je to magnetni sistem kako je to mišljeno?

ODGOVOR:
Vrata so opremljena s: kljuko, ključavnico, ki omogoča zaklepanje vrat izven obratovalnega časa vrtca,
mehanizmom za samozapiranje in mehanizmom, ki omogoča zaklepanje vrat v času obratovalnih ur vrtca in NE SME BITI V DOSEGU OTROK (namenjeno staršem in obiskovalcem vrtca zaradi preventivnega zapiranja in zaklepanja vrat).