Dosje javnega naročila 005859/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
ZJN-3: Odprti postopek

JN005859/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.08.2019
JN005859/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN005859/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN005859/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005859/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 159-392744
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321464/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12129
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
Referenčna številka dokumenta: 430-1603/2019-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 9. 2019 in se bo izvedlo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.08.2019   15:16
VPRAŠANJE

Spoštovani,

med objavljeno razpisno dokumentacijo ne najdemo obrazcev za finančna zavarovanja: PRILOGA C/1 - Garancija za resnost ponudbe in PRILOGA C/2 - Garancija za dobro izvedbo. Prosim če ju objavite.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Priloga C/1 obrazec zavarovanja za resnost ponudbe se nahaja na str. 37 38 dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisne dokumentacije).
Priloga C/2 obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se nahaja na str. 39 40 dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisne dokumentacije).

Naročnik bo objavil popravek objave obvestila o naročilu, v katerem bo dodatno objavil navedena obrazca tudi v obliki (MS Word), da bo možno izpolnjevanje obrazcev v elektronski obliki.

Lep pozdrav.