Dosje javnega naročila 005830/2019
Naročnik: SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA, Poljanska cesta 28A, 1000 Ljubljana
Storitve: storitev fizičnega varovanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005830/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005830/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA
Poljanska cesta 28A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Agapito
info@sts-ljubljana.si
+386 13006840
+386 13006845

Internetni naslovi
http://www.sts-ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sts-ljubljana.si/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12133
I.4 Vrsta javnega naročnika
vzgojno-izobraževalni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: storitev fizičnega varovanja
Referenčna številka dokumenta: 430-255/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev fizičnega varovanja na naslovu naročnika: nadzor nad stavbo in okolico stavbe naročnika, nadzor vhodov in izhodov iz stavbe naročnika ter dvorišča stavbe naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev fizičnega varovanja na naslovu naročnika: nadzor nad stavbo in okolico stavbe naročnika, nadzor vhodov in izhodov iz stavbe naročnika ter dvorišča stavbe naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
2. V tehničnih sposobnostih v točki 3.3.5. zahtevate licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom (VNC), ki je v skladu s standardom SIST EN 50518. Pogoj je več kot očitno napisan za podjetje Sintal, saj je EDINO podjetje v Sloveniji, ki je ta certifikat že pridobilo. Okoliščine s tem v zvezi nakazujejo, da celotno področje še vedno ni usklajeno glede pridobitve ustreznega certifikata. Večina VNC je v fazi certificiranja saj imajo izvedene vse potrebne ukrepe po novem standardu. Težava je le v tem, kdo lahko certifikacijo izvede oz. izda, tudi zaradi situacije, ki jo je pri tem ustvarilo podjetje Sintal. Strošek certifikacije je namreč nerealno visok. V zvezi s tovrstnimi pogoji je bilo s strani Zbornice za razvojslovenskega zasebnega varovanja izdano mnenje, ki jasno sporoča, da so tovrstne zahteve neupravičene in povzročajo neenake pogoje, obenem pa favorizira določene ponudnike. Zato od vas pričakujemo, da ta pogoj črtate iz razpisne dokumentacije in ustvarite enakovredne pogoje vsem morebitnim ponudnikom. Le tako boste pridobili primerljive kvalitetne in optimalne ponudbe, ki bodo zagotavljale ustreznost tudi po konkurenčnosti cen. V kolikor pogoja ne boste izvzeli iz razpisne dokumentacije, boste s tem nedvoumno dokazali, da celoten razpis diši po predhodnih dogovorih, kar je koruptivno dejanje, saj pogoje izpolnjuje le en ponudnik v celi Sloveniji.
3. Kot očitna naveza s podjetjem Sintal je tudi pogoj, da je potrebno zagotavljati neposredno neprekinjeno komunikacijo varnostnega osebja na objektu naročnika in pooblaščenega varnostno nadzornega centra z možnostjo prioritetnega klica s frekvenco AKSO. Odveč je verjetno pripomniti, da je edino takšno podjetje v Sloveniji, ki to poseduje in zagotavlja, podjetje Sintal. To potrjuje tudi članek na njihovi spletni strani https://
www.sintal.si/info-sredisce/novice/?id=2. Prosimo, da nazorno navedete konkretne razloge za stalno neposredno povezavo in jo podkrepite z dosedanjimi izkušnjami. Pojasnite tudi zakaj komunikacija med VNC in varnostnikom ni možna tudi na kakšen drug, prav tako učinkovit način. V informacijski dobi v kateri živimo so nam poleg frekvenc, ki so se uporabljale že dolgo let nazaj, omogočene in dane tudi druge nove oblike komuniciranja.

Glede na vse zgoraj opisane pripombe na razpis je očitno, da so pogoji napisani le za enega samega ponudnika, ki to lahko zagotavlja. Namesto truda v izdajo razpisa bi lahko enostavno poslali vabilo za ponudbo na podjetje Sintal. V 3. členu ZJN-3 je zapisano, da mora sistem javnega naročanja temeljiti na zagotavljanju konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Javno naročilo, ki
ste ga izdali tega zagotovo ne opravičuje. Navedene pogoje ste v razpis navedli na skrajno pavšalen način, ki nimajo nobene podlage na dejansko stanje. V kolikor teh pogojev ne boste izvzeli iz razpisne dokumentacije bomo vložili predlog za revizijski postopek na razpisne pogoje.

ODGOVOR

Spoštovani. Odgovarjamo vam na zastavljena vprašanja:

1. Naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo. Standard, sicer določen z Zakonom o zasebnem varovanju, je nadomeščen z Odredbo o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja. Spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena.

2. Naročnik je navedeni razpisni pogoj črtal. Spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena.

Poudarjamo, da je ZJN-3 potrebno spoštovani. Glede na naravo storitve, ki je predmet naročanja ter glede na pomembnost storitve za naročnika pa je pomembno tudi, da je zagotovljena visoka stopnja storitev.

S spoštovanjem,Datum objave: 26.08.2019   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
cena kot edino merilo ni skladno z ZJN 3A, ki določa, da morajo naročniki pri javnem naročanju storitev delovno intenzivnih panog (kot je varovanje) upoštevati socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike. Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR

Spoštovani,

glede na naravo storitve dodatna izborna merila niso predvidena (in tudi ne smiselna). So pa socialni vidiki upoštevani pri neobveznih razlogih za izključitve ter pogojih za sodelovanje. S tem je razpisna dokumentacija skladna z 84. členom ZJN-3.