Dosje javnega naročila 002412/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.097.603,98 EUR

JN002412/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.04.2018
JN002412/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2018
JN002412/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.05.2018
JN002412/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.06.2018
JN002412/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2018
JN002412/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.06.2018
JN002412/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN002412/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN002412/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN002412/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002412/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 161-396926

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi_zi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
SŽ Infrastruktura d.o.o.
vposta.infra@slo-zeleznice.si
+386 12914021
+386 12914822

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
cestna in železniška infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 58.499.875,24 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ponudbena cena75 točk
dolžina garancijske dobe3 točke
stroški vzdrževanja10 točk
cenik nadgradenj12 točk

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
S sofinanciranjem Evropske unije - Instrument za povezovanje Evrope, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002412/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 065-144885
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.03.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o.
Stegne 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
CAF Signalling, S.L.
C/ Juan Fermín Gilisagasti 4, 2ªplanta
20018
ES
San Sebastián (Gipuzkoa)
Španija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 59.382.412,19 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 58.499.875,24 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2019