Dosje javnega naročila 005989/2019
Naročnik: BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Blago: NAKUP PLINSKEGA ANALIZATORJA, TER ANALIZATORJA ZA TESTE KOAGULAICJE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM.
ZJN-3: Odprti postopek

JN005989/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN005989/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.09.2019

    JN005989/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 164-402187
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
Saša Prinčič, Silvana Šonc
jn@bsezana.si
+386 57074000

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321491/JN_03-19_-RD_Plinski_analizator._ter_analizator_za_teste_koagulacije.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12137
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP PLINSKEGA ANALIZATORJA, TER ANALIZATORJA ZA TESTE KOAGULAICJE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM.
Referenčna številka dokumenta: JN 03/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP PLINSKEGA ANALIZATORJA, TER ANALIZATORJA ZA TESTE KOAGULAICJE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM za obdobje 7 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Plinski analizator.
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
38434000
50410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Urinski analizator.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Analizator za teste koagulacije.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
38434570
50410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Hematološki analizator.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   11:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Opozarjamo vas, da so minimalne tehnične zahteve za 1 sklop zasnovane tako, da ponudbo lahko odda samo en ponudnik.
Prosimo za razmislek in ustrezno prilagoditev tehničnih zahtev.
Sporne točke:
1. Analizator mora biti namizni in laboratorijski tip analizatorja (ne kasetni, ne kartušni) za izvajanje plinskih analiz.
Zanima nas, zakaj naročnik ne dopušča možnosti, da bi ponudniki ponudili tudi kartušni sistem, saj je le-ta uporabniku bolj prijazen in zahteva manj intervencij s strani uporabnika? Sploh glede na dejstvo, da želite analizator, ki je enostaven za rokovanje. Zanima nas ali ponudnik lahko ponudi kartušni sistem?
5. Analizator mora imeti možnost izvajanja preiskav iz krvi, seruma in punktata telesnih votlin.
Ni nam jasno zakaj bi naročnik zahteval izvajanje preiskav za plinsko analizo v serumu. Lahko to zahtevo prosim izključite oziroma omilite?
8. Analizator mora imeti možnost vgradnje avtomatskega mešala za vzorce.
To zahtevo izpolnjuje samo en ponudnik na trgu. Zakaj naročnik potrebuje avtomatsko mešalo za vzorce, glede na dejstvo, da dnevno opravi 2-3 plinske analize? Prosimo vas, če lahko to zahtevo izključite.
11. Analizator mora imeti možnost prikaza numeričnih rezultatov analiz tudi v obliki diagrama.
Ponovno, to zahtevo izpolnjuje samo en ponudnik. Prosimo vas, če jo lahko izključite.
15. Analizator mora imeti možnost prenosa (izvoza) podatkov kontrole kakovosti v programsko opremo za centralno vodenje kontrole kakovosti.
Naročnika prosimo za razjasnitev katero programsko opremo za vodenje kakovosti uporablja? Ima naročnik tu v mislih lasten LIS sistem z modulom za kontrolo kakovosti?
24. Analizator mora imeti možnost menjave membran največ 1x na 3 mesece (izjema: glukoza, laktat in referenčna membrana največ 1x na mesec).
Samo en ponudnik na trgu nudi sistem kjer je potrebna menjava membran. Glede na dejstvo, da naročnik želi enostaven sistem nas zanima ali lahko ponudimo kartušni sistem, kjer ni potrebe po menjavi nobenih membran, elektrod ali drugih delov aparata?
26. Dimenzije analizatorja ne smejo presegati dimenzij 90*60*55 cm (dolžina*širina*višina).
Zanima nas ali naročnik dopušča možnost postavitve sistema, katerega višina znaša manj kot 65 cm, saj gre za minimalno razliko v višini?
Vnaprej hvala za vse odgovore.


ODGOVOR na vprašanje št. 1:
1.Ker naročnik nima nadomestnega (back up ready to use) plinskega analizatorja, meni, da potrebuje klasični laboratorijski in ne kartušni tip analizatorja. Naročnik namreč kartušnega sistema ne bi mogel uporabiti v primeru urgentne plinske analize in v fazi menjave kartuše. Ob uporabi klasičnega (ne-kartušnega) tipa analizatorja, lahko ob menjavi posamezne membrane, še vedno internemu naročniku (zdravniku) ponudi ostali sklop parametrov znotraj plinske analize.
Ob navedenem pa naročnik dopušča možnost, da ponudnik ponudi dva kartušna (kasetna) analizatorja, kjer drugi služi kot nadomestni analizator. Naročnik bo za zadnji stavek na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije.

5.Naročnik uporablja plinski analizator pretežno za plinsko analizo arterijske, občasno pa tudi za plinsko analizo mešane in venske krvi, za merjenje pH punktatov telesnih tekočin ter za merjenje elektrolitov v serumu, ko je potrebno uporabiti direktno metodo merjenja. Zaradi navedenega naročnik kriterijev ne bo spreminjal.

8.Plinski analizator izven delovnega časa laboratorija, uporablja tudi ne-laboratorijsko (klinično) osebje, ki mora urgentno plinsko analizo opraviti v dežurni službi ob minimalni kadrovski zasedbi ter je manj vešče pri izvedbi laboratorijskih preiskav. Z avtomatskim mešalom se lahko zagotovi plinsko analizo homogenega vzorca.

11.Diagram numeričnih rezultatov je laboratorijskemu in kliničnemu osebju pogosto v pomoč pri interpretaciji rezultatov, zato naročnik zahtev ne bo spreminjal.

15.Analizator mora imeti možnost izvoza podatkov (rezultatov) kontrole kakovosti v obliki (protokol), ki se lahko uporablja v različnih programskih opremah.

24. Odgovor je naveden v točki 1.

26.Prostor za postavitev plinskega analizatorja je žal prostorsko omejen. Maksimalna možna višina analizatorja je 58 cm. Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Datum objave: 05.09.2019   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je možno dobiti obrazce v Word obliki ?


Hvala.

ODGOVOR na vprašanje št. 2:
Naročnik je objavil razpisno dokumentacijo v Word obliki na svoji spletni strani.

Datum objave: 12.09.2019   12:36
VPRAŠANJE št. 3:
Spoštovani.
V minimalnih tehničnih zahtevah analizatorja za teste koagulacije (sklop 2) v 8. točki zahtevate možnost optičnega prepoznavanja strdka v merilnih kivetah. Ponudnik ponuja analizator za teste koagulacije, ki ustreza v vseh točkah tehničnih zahtev le, da za prepoznavanje strdka v merilnih kivetah uporablja mehansko detekcijo, ki je enakovredna optični detekciji.

Prosimo, da dovolite tudi mehansko detekcijo strdka v merilnih kivetah, saj boste s tem pripomogli k oddaji več konkurenčnih ponudb.
Hvala.
Lep pozdrav


ODGOVOR na vprašanje št. 3:
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije na naslednji način:
Točka 8 se po novem glasi: "Analizator omogoča možnost prepoznavanja strdka v merilnih kivetah z optično ali mehansko detekcijo".

Datum objave: 12.09.2019   12:37
VPRAŠANJE št. 4:
Spoštovani,
Prosimo za omilitev zahteve pri 2.Sklopu; Analizator za teste koagulacije, pri točki 11. Analizator mora imeti lastno podatkovno enoto, na katero se shranjujejo rezultati analiz (rezultati najmanj 1000 vzorcev pacientov).
Zanima nas ali bo za naročnika sprejemljivo, če ponudimo sistem, ki ima podatkovno bazo za 500 vzorcev oz. 2500 meritev.
Vnaprej hvala za omilitev/ugoditev zahteve.
Lep pozdrav

ODGOVOR na vprašanje št. 4:
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije na naslednji način:
Točka 11 se po novem glasi: "Analizator mora imeti lastno podatkovno enoto, na katero se shranjujejo rezultati analiz (najmanj 500 vzorcev)".

Datum objave: 20.09.2019   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V obrazcu D.03 v razpisni dokumentaciji zahtevate referenčni seznam uporabnikov analizatorjev. V referenčnem seznamu zahtevate reference za opravljene dobave s vrednostjo referenčnega posla.
Prosimo vas za odobritev, da ponudnik lahko poda s strani proizvajalca podpisan in potrjen seznam z vsemi podatki za proizvajalčeve referenčne uporabnike v EU, vendar brez pogodbenih vrednosti posla in analizatorja (v skladu s GDPR). Ker gre za enotno EU tržišče vas naprošamo da tej zahtevi ugodite.
Proizvajalci za pooblaščene distributerje izberejo zanesljive in usposobljene partnerje iz IVD dejavnosti, ki imajo ustrezno servisno in aplikativno podporo, zato vas naprošamo, da ponudnik lahko poda potrjen in podpisan seznam proizvajalčevih referenčnih uporabnikov v EU za enake ali enakovredne sisteme, kot so zahtevani v tehničnih specifikacijah z naslednjimi podatki:
Naročnik (naziv, naslov)
Tip aparata
Datum dobave
Odgovorna oseba naročnika za potrditev referenčnega posla( ime, priimek, e-pošta)

Prosimo za potrditev.


ODGOVOR
1. Naročnik dopušča, da ponudnik na obrazcu D.03 Reference ponudnika, polje "Vrednost referenčnega posla" pusti prazno in vrednosti posla ne navede.
2. Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo, potrjeno s strani naročnika referenčnega posla, ki je pripravljeno na drugem ali lastnem obrazcu, v kolikor bo iz slednjega v celoti razvidno izpolnjevanje pogoja. Naročnik izrecno opozarja, da mora biti iz referenčnega potrdila, poleg dobave aparata, razvidna tudi kvalitetna, pravočasna in v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije opravljena dobava potrošnega materiala vezanega na aparat, ter obdobje opravljanja dobave potrošnega materiala.


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji zahtevate poleg navedbe vsaj treh referenčnih mest, ki jih ponudnik oskrbuje tudi potrdila naročnikov. Ker odgovorne osebe javnih zavodih izredno neradi ponudnikom potrjujejo referenčne obrazce oziroma je njihovo potrjevanje izredno zapleteno predlagamo naročniku, da razpisno dokumentacijo spremeni tako, da zadostuje navedba reference s kontaktnimi podatki, kjer bo naročnik lahko enostavno preveril pravilnost navedb.

ODGOVOR
Naročnik zahteva predložitev referenčnih potrdil, potrjenih s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik dopušča možnost predložitve referenčnega potrdila, potrjenega s strani naročnika referenčnega posla in pripravljenega na drugem ali lastnem obrazcu v kolikor bo iz slednjega v celoti razvidno izpolnjevanje pogoja.