Dosje javnega naročila 005909/2019
Naročnik: OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Gradnje: PLAZ TRDOBOJCI NA JP 956121
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005909/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2019
JN005909/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN005909/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005909/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija
Marjetka Šibila
marjeta.sibila@videm.si
+386 27619406
+386 27619401

Internetni naslovi
http://info@videm.si
http://obcina.videm.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321498/PORTAL_JN.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314128/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12147
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PLAZ TRDOBOJCI NA JP 956121
Referenčna številka dokumenta: 430-23/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu na JP 956921 Trdobojci v dolžini 60 m
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: TRDOBOJCI OBČINA VIDEM
II.2.4 Opis javnega naročila
SANACIJA PLAZU NA JP 956921 V DOLŽINI 60 M
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.08.2019   10:10
Kraj: PORTAL EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.08.2019   09:30
VPRAŠANJE:
V obrazcu POPIS DEL (po sklopih) pod postavkami 5.5 Sidranje, 5.6 Inektiranje, 5.7, 5.8 in še nekaterih drugih postavkah ne navajate niti merskih enot niti količin. Gre za napako, ali te postavke niso predmet tega popisa del?

ODGOVOR: Postavke, ki v popisu del nimajo količin niso predmet popisa del.

Hvala za razumevanje

Datum objave: 26.08.2019   07:23
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE: V popisu del je pod postavko 12300 predvidena demontaža JVO. Enota mere je m3. Je to napaka? Je mišljen m (tekoči meter)?

ODGOVOR


Enota mere je m 1

Hvala razumevanje

Datum objave: 26.08.2019   07:24
VPRAŠANJE
Postavka 12 300, predvidevamo da gre za ME meter in ne kubični meter. Prosimo za potrditev, lp

ODGOVOR


Enota je m1.

Hvala za razumevanje

Datum objave: 26.08.2019   07:24
V popisu del ni vstavljene formule za seštevek Pripravljalnih del.
Lp,


Formula za seštevek je SUM (F10:F47)

Hvala za razumevanje

Datum objave: 26.08.2019   09:05
Naročilo se ponudnik obvezuje izvesti v roku maksimalno 40 delovnih dni od pričetka del. Predviden začetek del je z veljavnostjo pogodbe, po uvedbi izbranega ponudnika, najkasneje v 3 dneh po sklenitvi pogodbe. Kateri datum naj se upošteva pri obrazcu razpisne dokumentacije OBR-2, pod točko 3., če še ni točno določen datum podpisa pogodbe?
Hvala za odgovor


Odgovor:
Predviden pričetek del je 16.9.2019.

Hvala za razumevanje

Datum objave: 27.08.2019   07:16

Pri postavki 2.4 Nasipi, zasipi, klini je v izračunu skupna količine 176m3, v popisih pa je količina 815m3. Zanima me, katero količino naj upoštevamo pri pripravi ponudbe.

Odgovor:
Pravilen podatek je 176m3

Hvala za razumevanje