Dosje javnega naročila 005951/2019
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Storitve: Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v obdobju od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.136,11 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005951/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.08.2019
JN005951/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN005951/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2019
JN005951/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
JN005951/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
JN005951/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.01.2020
JN005951/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005951/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Pot na Tojnice 40
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Martina Gabrijel
martina.gabrijel@kpv.si
+386 17502960
+386 17502950

Internetni naslovi
http://www.kpv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kpv.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12258
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Komunalno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v obdobju od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2021
Referenčna številka dokumenta: 4142-0006/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Borovnica
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v obdobju od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Pokojišče - Borovnica
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v obdobju od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z navedbami in zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2019   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kako se bo izračunal odzivni čas v primeru, da ima ponudnik mehanizacijo locirano na lokaciji lastne deponije posipnih materialov. Lokacija deponije in lokacija garaž za mehanizacijo pa ni enaka sedežu podjetja.
Hvala!

ODGOVOR
Pozdravljeni,

V kolikor je mehanizacija na lokaciji deponije, se bo upošteval čas vožnje od lokacija upravljalca stroja do deponije oziroma garaž z mehanizacijo. Pri tem se bo upošteval čas vožnje z osebnim vozilom. Pribitka 30 % zaradi upoštevanja dejstev, da je maksimalna dovoljena hitrost mehanizacije 40 km/h in vožnje v zimskih razmerah torej ne bomo prištevali, se bo pa izračunani čas povečal za 20% zaradi upoštevane vožnje v zimskih razmerah.
Naročnik si pridružuje pravico ogleda deponije in garaž z mehanizacijo. V kolikor ima ponudnik več deponij z materialom za posipanje, mora v ponudbi jasno navesti kateri upravljalec bo dostopal do katere deponije.

Lep pozdrav.