Dosje javnega naročila 005874/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba sanacije poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 1a v Celju za potrebe Delovnega sodišča v Celju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 200.402,90 EUR

JN005874/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.08.2019
JN005874/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN005874/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN005874/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2019
JN005874/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005874/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321535/Povabilo_navodila_priloge_4300_28_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12141
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba sanacije poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 1a v Celju za potrebe Delovnega sodišča v Celju
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba sanacije poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 1a v Celju za potrebe Delovnega sodišča v Celju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba sanacije poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 1a v Celju za potrebe Delovnega sodišča v Celju.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektne dokumentacije, ponudbenega predračuna, vzorca pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2019   12:00

Dodatne informacije:
Priloga »Projektna dokumentacija« (priloga št. 2), sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je dostopna na spletnem odložišču velikih datotek (SOVD), na naslednji spletni povezavi:

https://sovd.gov.si/download/projektna_dokumentacija_DS_Celje_4300_28_2019?prej=41096
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2019   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za dodatna pojasnila:
RAZNO
prosimo za natančnejši opis del, ki se bodo izvajala v kletnih prostorih
ali bo delo preko vikendov mogoče in kako je s stroški varnostnika
kje je zajeta obnova nihajnih vrat na notranjem stopnišču ali se dobavijo nova
ali bo potrebno glede na določila pogodbe voditi knjigo obračunskih izmer
kako je s stroški, ki nastanejo kot posledica nepolne in neustrezne dokumentacije. Ali je v primeru bistvenih odstopanj od popisnih količin izvajalec upravičen do formiranja nove cene.
MIZARSKA DELA
Prosimo dodatno pojasnilo glede sistemskega ključa. Ali se predvidi sistem cil. vložkov-en ključ, ki odpira vse enake cil. vložke ali en ključ, ki odpira različne cil. vložke. V drugem primeru potrebujemo točno št. vrat za katere je potrebno predvideti sistemski ključ.
Ali je potrebno vratna krila in podboje izvesti skladno z načrti in predvidenimi prerezi. Gre za nadstandardno izvedbo.
post. 43-2 glede na razpoložljive podatke je zelo težko podati realno oceno stroškov. Predlagamo da se v pavšalu natančneje definirana št. kljuk in ključavnic, ki jih je potrebno zajeti v pavšalu
post. 43-3 glede na razpoložljive podatke je zelo težko podati realno oceno stroškov. Predlagamo da se v pavšalu natančneje definira št. kljuk in okovja, ki jih je potrebno zajeti v pavšalu
post. 43-3 glede na razpoložljive podatke je zelo težko podati realno oceno stroškov. Predlagamo da se v pavšalu natančneje definira št. kljuk in okovja, ki jih je potrebno zajeti v pavšalu
post. 43-5 naročnik naj definira potrebno št. okovja in kljuk
post. 43-16 naročnik naj definira potrebno št. okovja, kljuk in ključavnic za zamenjavo
KERAMIČARSKA DELA
post. 47-2 naročnik naj poda tehnične lastnosti keramične obloge
post. 47-3 naročnik naj poda tehnične lastnosti keramične obloge
SLIKOPLESKARSKA DELA
post. 48-2 ali se izvedbe kitanje in struganje zidov v celoti (100%) ali točkovno
post. 48-23 ali se izvedbe kitanje in struganje stropov v celoti (100%) ali točkovno
TLAKARSKA DELA
v kateri postavki je zajeto brušenje in lakiranje obstoječega parketa v kuhinji
ali je v poslovnih prostorih res predvidena izvedba tlakov z zaokrožnico
post. 49-2 naročnik naj poda tehnične lastnosti talne obloge
POHIŠTVENA OPREMA
post. 57-7 zakaj je pri kovinskih regalih potrebno iverna plošča deb. 30 mm, ter obojestranski HPL laminat
RAZNA DELA
post. 60-2 glede na razpoložljive podatke in ogleda je zelo težko podati realno oceno stroškov obnove rolojev, prosimo za natančnejšo opredelitev potrebnih popravil

Lep pozdrav.


ODGOVORI NAROČNIKA:

RAZNO:
1. VPRAŠANJE
Prosimo za natančnejši opis del, ki se bodo izvajala v kletnih prostorih.

ODGOVOR
V kleti ni večjih prenovitvenih del. Prostori bodo namenjeni arhivom posameznih uporabnikov. Natančnejši opis del, ki se bodo izvajala v kleti je razviden iz projektne dokumentacije in iz popisov del.

2. VPRAŠANJE
Ali bo delo preko vikendov mogoče in kako je s stroški varnostnika?

ODGOVOR
Delo preko vikendov in po delovnem času je mogoče ob prisotnosti varnostne službe. Stroške varnostne službe mora izvajalec skladno s 4. členom pogodbe upoštevati v pogodbeni ceni.

3. VPRAŠANJE
Kje je zajeta obnova nihajnih vrat na notranjem stopnišču ali se dobavijo nova?

ODGOVOR
Obnova vrat ni zajeta, predvidena je menjava vrat.

4. VPRAŠANJE
Ali bo potrebno glede na določila pogodbe voditi knjigo obračunskih izmer?

ODGOVOR
Skladno z 8. členom pogodbe je potrebno voditi vso gradbiščno dokumentacijo.

5. VPRAŠANJE
Kako je s stroški, ki nastanejo kot posledica nepolne in neustrezne dokumentacije?

ODGOVOR
Ponudniki so imeli možnost ogleda objekta in imajo na voljo projektno dokumentacijo PZI, tako, da imajo možnost oceniti morebitne napake v projektni dokumentaciji in to vključiti v riziku za ključ.

6. VPRAŠANJE
Ali je v primeru bistvenih odstopanj od popisnih količin izvajalec upravičen do formiranja nove cene.

ODGOVOR
Naročnik ne pričakuje bistvenih odstopanj in glede nato, da je pogodba na ključ izvajalec ni upravičen do nove cene.

MIZARSKA DELA:
7. VPRAŠANJE
Prosimo dodatno pojasnilo glede sistemskega ključa. Ali se predvidi sistem cil. vložkov-en ključ, ki odpira vse enake cil. vložke ali en ključ, ki odpira različne cil. vložke. V drugem primeru potrebujemo točno št. vrat za katere je potrebno predvideti sistemski ključ.

ODGOVOR
Predvideti je potrebno različne cilindrične vložke s ključi in sistemskim ključem, ki odpira vsa vrata( min. 3 izvodi ključa). Podatke o števili vrat bo izvajalec dobil ob uvedbi v delo.

8. VPRAŠANJE
Ali je potrebno vratna krila in podboje izvesti skladno z načrti in predvidenimi prerezi. Gre za nadstandardno izvedbo.

ODGOVOR
Vse stavbno pohištvo se izdela skladno s projektno dokumentacijo.

9. VPRAŠANJE
post. 43-2 glede na razpoložljive podatke je zelo težko podati realno oceno stroškov. Predlagamo da se v pavšalu natančneje definirana št. kljuk in ključavnic, ki jih je potrebno zajeti v pavšalu

ODGOVOR
Postavka ni pavšalna ampak zajema vsa vrata, ponudnik si mora ogledati stanje na objektu in na osnovi tega zajeti vse potrebne stroške.

10. VPRAŠANJE
Post. 43-3 glede na razpoložljive podatke je zelo težko podati realno oceno stroškov. Predlagamo da se v pavšalu natančneje definira št. kljuk in okovja, ki jih je potrebno zajeti v pavšalu?

ODGOVOR
Velja enak odgovor, kot odgovor pod št. 9.

11. VPRAŠANJE
Post. 43-3 glede na razpoložljive podatke je zelo težko podati realno oceno stroškov. Predlagamo da se v pavšalu natančneje definira št. kljuk in okovja, ki jih je potrebno zajeti v pavšalu .

ODGOVOR
Velja enak odgovor, kot odgovor pod št. 9.

12. VPRAŠANJE
Post. 43-5 naročnik naj definira potrebno št. okovja in kljuk.

ODGOVOR
Zajeta so vsa okna zato velja enak odgovor, kot odgovor pod št. 9.

13. VPRAŠANJE
Post. 43-16 naročnik naj definira potrebno št. okovja, kljuk in ključavnic za zamenjavo?

ODGOVOR
Velja enak odgovor, kot odgovor pod št. 9.

KERAMIČARSKA DELA:
14. VPRAŠANJE
Post. 47-2 naročnik naj poda tehnične lastnosti keramične obloge

ODGOVOR
Za tehnične karakteristike velja, da morajo biti enakovredne, kot so predvidene v projektu UNI SIST 14411.
15. VPRAŠANJE
Post. 47-3 naročnik naj poda tehnične lastnosti keramične obloge.

ODGOVOR
Za tehnične karakteristike velja, da morajo biti enakovredne, kot so predvidene v projektu UNI SIST 14411.

SLIKOPLESKARSKA DELA
15. VPRAŠANJE
post. 48-2 ali se izvedbe kitanje in struganje zidov v celoti (100%) ali točkovno?

ODGOVOR
Struganje se izvaja tam, kjer je to potrebno; ponudnik si mora ogledati stanje na objektu in oceniti potrebno površino.

16. VPRAŠANJE
Post. 48-23 ali se izvedbe kitanje in struganje stropov v celoti (100%) ali točkovno?

ODGOVOR
Struganje se izvaja tam, kjer je to potrebno; ponudnik si mora ogledati stanje na objektu in oceniti potrebno površino.

TLAKARSKA DELA:
17. VPRAŠANJE
V kateri postavki je zajeto brušenje in lakiranje obstoječega parketa v kuhinji?

ODGOVOR
V čajni kuhinji je predviden PVC tlak.

18. VPRAŠANJE
Ali je v poslovnih prostorih res predvidena izvedba tlakov z zaokrožnico?

ODGOVOR
Izvedba tlakov je lahko brez zaokrožnice (z robnim trakom).

19. VPRAŠANJE
Post. 49-2 naročnik naj poda tehnične lastnosti talne obloge.

ODGOVOR
Tehnične karakteristike talne obloge bodo naknadno objavljene na Portalu javnih.

POHIŠTVENA OPREMA:
20. VPRAŠANJE
Post. 57-7 zakaj je pri kovinskih regalih potrebno iverna plošča deb. 30 mm, ter obojestranski HPL laminat.

ODGOVOR
V opisu je napaka, regali so v celoti kovinski.

RAZNA DELA
21. VPRAŠANJE
Post. 60-2 glede na razpoložljive podatke in ogleda je zelo težko podati realno oceno stroškov obnove rolojev, prosimo za natančnejšo opredelitev potrebnih popravil.

ODGOVOR
Roloji morajo biti obnovljeni tako, da bo do normalno funkcionirali (pregled in zamenjava okovja) in da bo platno nepoškodovano. V kolikor to ni mogoče zaradi zastarele izvedbe roloja, je potrebno predvideti nov rolo. Ponudnik si mora ogledati stanje na objektu in na osnovi tega predvideti potrebno zamenjavo in popravilo.