Dosje javnega naročila 005847/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA, Prešernova cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za odstranjevanje konjskih iztrebkov na območju Mestne občine Ljubljana za potrebe Policijske uprave Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005847/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.08.2019
JN005847/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN005847/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005847/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA
Prešernova cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za operativno podporo, OMTZ, Branka Gutnik
sop.pulj@policija.si
+386 13610343
+386 13610302

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321564/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12138
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za odstranjevanje konjskih iztrebkov na območju Mestne občine Ljubljana za potrebe Policijske uprave Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-962/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za odstranjevanje konjskih iztrebkov na območju Mestne občine Ljubljana za potrebe Policijske uprave Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje mestne občine Ljubljana za potrebe Policijske uprave Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za odstranjevanje konjskih iztrebkov na območju Mestne občine Ljubljana za potrebe Policijske uprave Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   11:14
Spoštovani,

Vsi pogoji in zahteve naročnika, ki so zahtevani za oddajo ponudbe, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila dne 19. 8. 2019 objavljena na portalu javnih naročil. Vsi ostali pogoji in zahteve, ki pa v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, pa so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe (priloga št. 6), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Policijska uprava Ljubljana
Služba za operativno podporo
Prešernova cesta 18
1000 Ljubljana