Dosje javnega naročila 005846/2019
Naročnik: KOMUNALA, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
Blago: dobava specialnega vozila za čiščenje kanalizacije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 360.998,00 EUR

JN005846/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.08.2019
JN005846/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN005846/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN005846/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.09.2019
JN005846/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005846/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.
Kopališka ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@komunalams.si
+386 25213710
+386 25213740

Internetni naslovi
http://www.komunalams.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321570/RD_dobava_vozila_za_ciscenje_kanalizacije_19.08.2019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321570/espd/Komunala_ESPD_vozilo_za_ciscenje_kanalizacije.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12150
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
gospodarske javne službe


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: dobava specialnega vozila za čiščenje kanalizacije
Referenčna številka dokumenta: BL-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA SPECIALNEGA VOZILA ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SPECIALNEGA VOZILA ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2019   07:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da gre za ponovitev razpisa predvidevamo, da gre za pomoto pri zahtevah glede referenc, saj ste v prvotnem razpisu le te znižali?

V kolikor boste zahtevo popravili nas zanima ali lahko priložimo reference, ki smo jih pridobili prvotno ali pa jih moramo dati ponovno v potrditev ?

Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentaciji. Ponudniki lahko priložijo refrence, ki so bile namenjene prvotnemu javnemu naročilu.

Datum objave: 23.08.2019   08:39
VPRAŠANJE
Ali se vam ne zdi, da takšno stihijsko reševanje tako zelo načrtno zavoženega razpisa, vodi še v kaj drugega, kot le še na Državno revizijsko komisijo?
Razveljavite ta razpis, ki v vsakem trenutku pade zaradi zahtevanih referenc in ostalih nezakonitosti.
Novi razpis naredite transparenten, omogočite konkurenco, nenazdanje potrebujete samo stroj, ki bo zanesljiv in bo vsaj 10 let redno na voljo za delo. Pogoji, ki jih postavljate, so prirejeni za enega ponudnika in če bo do tega posla prišlo, verjemite, da nas bo več, ki se bomo tako ali drugače pritožili. Če bo zmanjkalo inštanc, so pa še mediji. Eden od njih komaj čaka vašo odločitev. Pričakujemo povsem novo objavo javnega naročila, ki bo dostopna več ponudnikom.

ODGOVOR

Žal na vaše pavšalne trditve konkretnega odgovora ne moremo podati. Prosimo vas, da natančno navedete katere so domnevne nezakonitosti razpisne dokumentacije oz. navedete argumente zakaj je predmetno javno naročilo netransparentno in kateri so pogoji v razpisni dokumentaciji, ki onemogočajo konkurenco.
Zahtevane tehnične specifikacije vozila ustrezajo dejanskim potrebam naročnika. Po našem prepričanju je naročnik tisti, ki svoje potrebe najbolje pozna in zato tudi sam postavlja tehnične in druge pogoje za nakup. Omenjeni pogoji so taki, da omogočajo oddajo ponudbe najmanj dveh ponudnikov.
Vsiljevanje pogojev s strani potencialnih ponudnik se nam zdi enako nesprejemljivo kot onemogočanje ponudnika s strani naročnika pri uveljavljanju njegovih pravic v okviru pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo.


Datum objave: 24.08.2019   13:42
VPRAŠANJE
Pri prvotnem razpisu JN005079/2019-W01 ste zahtevali reference za vozila prodana v države EU s takimi tehničnimi zahtevami,
ki so bile po mnogih vprašanjih potrjene s strani naročnika. V novem JN005846/2019-W01 spreminjate tehnične zahteve,
reference pa sprejemate stare. Za kakšna vozila sploh zahtevate reference ? Menimo, da so reference brezpredmetne,
važne so tehnične karakteristike, garancija in servisno vzdrževanje
Odgovora pa še ni bilo, ali priznate reference proizvajalca iz EU za vozila prodana v države EU?


ODGOVOR


V zadnji razpisni dokumentaciji, ki jo je naročnik objavil na povezavi https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=321802 , je v 7. točki 7. člena navedeni pogoj, da je gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih, štetih od datuma za oddajo ponudb, uspešno dobavil najmanj (5) pet novih specialnih vozil za čiščenje kanalizacije naročnikom s sedežem v državah EU, pri čemer sta vozilo in vgrajena oprema bila cenovno in kakovostno enaka ali boljša od specifikacij predmetnega javnega naročila, oblika cisterne pa enaka. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 280.000,00 EUR brez DDV.
Tehnične zahteve so zapisane v 2. členu razpisne dokumentacije. Reference se morajo nanašati na dobavljena vozila, ki so enake kakovosti v smislu izpolnjevanja tehničnih zahtev oz. boljša, oblika cisterne pa mora biti enaka.Vrednost posamezne reference za posamezno vozilo mora znašati najmanj 280.000,00 EUR brez DDV.
Naročnik bo priznal reference proizvajalca v primeru, da ta nastopa kot samostojni ponudnik, partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.

Datum objave: 24.08.2019   14:04VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisi dokumentaiji navajate da mora imeti gospodarski subjekt v zadnjih treh (3) letih, štetih od datuma za oddajo ponudb, uspešno dobavil najmanj (5) pet novih specialnih vozil za čiščenje kanalizacije naročnikom s sedežem v državah EU, pri čemer sta vozilo in vgrajena oprema bila cenovno in kakovostno enaka ali boljša od specifikacij predmetnega javnega naročila, oblika cisterne pa enaka. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 320.000,00 EUR brez DDV.

Število referenc ter višina posameznega posla je nerazumno visoka in s tem izločujete potencialne ponudnike. Kot potencilani ponudnik sprašujemo, ali vam zadostujeta dva referenčna vozila pri katerem je bila vrednost posameznga posla 280.000 EUR. Prosimo tudi za čimprejšnji odgovor še danes, saj imate rok za dodatna vprašanja postavljen v nedeljo do 9.00 ure izven delovnega časa.ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je v 7. točki 7. člena popravka razpisne dokumentacije, ki je dosegljiva na povezavi https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=321802 navedel, da mora gospodarski subjekt v zadnjih treh (3) letih, štetih od datuma za oddajo ponudb, uspešno dobaviti najmanj (5) pet novih specialnih vozil za čiščenje kanalizacije naročnikom s sedežem v državah EU, pri čemer sta vozilo in vgrajena oprema bila cenovno in kakovostno enaka ali boljša od specifikacij predmetnega javnega naročila, oblika cisterne pa enaka. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 280.000,00 EUR brez DDV.
Višina zahtevane reference torej znaša 280.000,00 EUR brez DDV. V primeru števila zahtevanih referenc pa naročnik ostaja kot je zapisano, saj naročnik meni, da gre za tehnološko zelo zahtevna vozila, ki so primeru kvalitetnega produkta v uporabi 20 ali več let. Vprašanje je, kako dolgo bo na trgu obstal proizvajalec ali prodajalec, ki letno ne prizvede ali proda najmanj dveh vozil, ki sta namanj enakih karakteristik in kvalitet.


Datum objave: 24.08.2019   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
nobenega dvoma ni o tem, da naročnik najbolje pozna svoje potrebe. Nobenega dvoma tudi ni, da se naročnik z različnimi ponudniki pred začetkom javnega naročila pogovarja. In ni nič narobe v tem, ker se mora seznaniti s tehničnimi karakteristikami sodobnega časa.
Kadar je pa marsikaj od tega v objavljenmu naročilu že vezano na enega ponudnika, pa gre ZJN-3. Od tu naprej, ima pa naročnik nekaj manj prostora.
Zakaj mora naprimer imeti ponudnik v Sloveniji pet primerljivih referenc? Kaj vam to pomaga, če ima njegov principal 300 referenc v EU za tri leta?
Prosimo za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,

po našem mnenju je število refrenec postavljeno kvečjemu nizko. Zahtevano število petih dobavljenih vozil v zadnjih treh letih ne pomeni niti dveh dobav letno. Navsezadnje gre za tehnološko zelo zahtevna vozila, ki so v primeru kvalitetnega produkta v uporabi 20 let ali več. Vprašanje je, kako dolgo bo na trgu obstal proizvajalc ali prodajalec, ki letno ne proizvede oz. ne proda niti dveh primerljivih vozil. Ponudnikove reference niso omejene na območje R Slovenije ampak na celotno območje EU.


Datum objave: 24.08.2019   15:09
VPRAŠANJE
V ponovljenem JN005846/2019-W01 in popravku JN005846/2019-K01 je razvidno, da ste v ponovljenem razpisu
spremenili in dodali nove tehnične zahteve za cisterno in zaščitno snemljivo oblogo, in to na kateri osnovi, če
niso bila vložena nobena nova dodatna vprašanja s strani ponudnikov. Opozoriti moramo, da ste v osnovnem
tehničnem opisu na osnovi vprašanj ponudnikov točno odgovorili in potrdili, da mora biti vgrajena dodatna
protihrupna zaščita, ki je vgrajena po celotni dolžini cisterne in se lahko zamenja oz sname iz materiala steklena smola
ali inoxa ter barvana v barvi kabine. Tudi v prvotnem opisu je določeno, da je cisterna okrogle oblike iz materiala
jeklena pločevina in zaščitena z barvanjem.
V ponovljenem razpisu ste dodali, da je cisterna lahko izdelana iz nerjaveče pločevine in to brez dodatnih vprašanj
s strani ponudnikov. Menimo, da ste vse tehnične spremembe vnesli glede na videno tehnično dokumentacijo
ponudnika, ki ste jo odprli 16.8.2019 kljub vaši spremembi podaljšanega roka za odpiranje na 20.8.2019, ki pa
ga niste spremenili v popravku.
Z odprtjem ponudbe ste oškodovali ponudnika glede cene in tehničnega opisa, ki ste ga sedaj lahko prilagodili
drugim ponudnikom. Prosimo, da popravite tehnične zahteve na že določene opise iz prvotnega JN 005079/2019-W01
oziroma razveljavite razpis v celoti.


ODGOVOR

Javno naročilo z oznako JN005846/2019-K01 vsebuje večino popravkov, ki so kot odgovori bili podani v okviru prekinjenega javnega naročila z oznako JN005079/2019-K01.
Obe razpisni dokumentaciji vsebujeta zahtevo, da je cisterna lahko izdelana iz nerjaveče pločevine (cisterna za fekalije okrogle oblike, iz jeklene pločevine debeline 6 mm ali inox pločevine). Preverite in primerjajte obe zahtevi v zgoraj navedenih javnih naročilih.
Tudi v primeru dodatne protihrupne zaščite je v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila v delu tehničnih specifikacij navedeno (po vsej dolžini vozila nameščena dodatna zunanja estetska, protihrupna zaščita iz steklene smole ali ojačane inox pločevine v beli barvi prekriva cisterno in zunanje rezervoarje. Dodatna zunanja estetska in protihrupna zaščita iz steklene volne ali inox pločevine mora biti izdelana tako, da je ločena od bočnih rezervoarjev in posledično v primeru poškodbe tudi snemljiva ali popravljiva brez snemanja rezervoarjev. Zaščita mora biti izvedena po celotni dolžini in mora biti snemljiva. V kolikor je izdelana iz steklene volne mora biti izvedena v beli barvi, v kolikor pa iz inox je lahko tudi neobarvana. Vozilo lahko ima na zunanji strani tudi ojačani rezervoar za vodo, ki pa mora biti izdelan v ravnini z prednjimi vratci ki ščitijo črpalke, tako da omogoča namestitev reklamnega panoja po celotni dolžini vozila in je lahko popravljiv.)
Prosimo vas, da namesto javnega naročila z oznako JN 005079/2019-W01, ki ga vi navajate v zadnjem delu vašega vprašanja, upoštevate njegov popravek z oznako JN005079/2019-K01.