Dosje javnega naročila 005855/2019
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Blago: Nadgradnja in nakup omrežne opreme CISCO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 170.858,68 EUR

JN005855/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.08.2019
JN005855/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN005855/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.09.2019
JN005855/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005855/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
darko.pintaric@jhl.si
+386 14740857
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12157
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in nakup omrežne opreme CISCO
Referenčna številka dokumenta: JHL-19/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nadgradnja in nakup mrežne opreme CISCO (v nadaljevanju: oprema), ki obsega:
dobavo opreme,
montažo nove strojne opreme v 19 palično komunikacijsko omaro, priklop kablov,
osnovno konfiguracijo stikal, nastavitev potrebnih VLAN-ov, testiranje delovanja,
konfiguracijo gruč stikal v povezavi s CISCO UCS na primarni lokaciji; testiranje delovanja;
konfiguracijo gruč stikal v povezavi z CISCO ASA in CISCO usmerjevalniki na primarni lokaciji;
nadgradnjo strojne kode in vse potrebne programske opreme na vseh kosih na zadnjo priporočeno verzijo,
prevzem potrebne programske opreme ali strojne kode s strani proizvajalca,
prekonfiguracijo VMWare virtualizacijskega strežniškega okolja za delovanje z novimi stikali namenjenimi za podatkovni center.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nadgradnja in nakup mrežne opreme CISCO (v nadaljevanju: oprema), ki obsega:
dobavo opreme,
montažo nove strojne opreme v 19 palično komunikacijsko omaro, priklop kablov,
osnovno konfiguracijo stikal, nastavitev potrebnih VLAN-ov, testiranje delovanja,
konfiguracijo gruč stikal v povezavi s CISCO UCS na primarni lokaciji; testiranje delovanja;
konfiguracijo gruč stikal v povezavi z CISCO ASA in CISCO usmerjevalniki na primarni lokaciji;
nadgradnjo strojne kode in vse potrebne programske opreme na vseh kosih na zadnjo priporočeno verzijo,
prevzem potrebne programske opreme ali strojne kode s strani proizvajalca,
prekonfiguracijo VMWare virtualizacijskega strežniškega okolja za delovanje z novimi stikali namenjenimi za podatkovni center.

Podrobni opis predmeta javnega naročila je opredeljen v ponudbenem predračunu, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije. V tehničnem opisu proizvodov za DWDM opremo, ki je podrobno opredeljen v ponudbenem predračunu, naročnik navaja proizvajalca in tip opreme, ki predstavljajo minimalne zahteve naročnika. Ponudniki lahko ponudijo funkcionalno ekvivalentno opremo drugega proizvajalca, vendar mora le-ta zagotavljati najmanj enako funkcionalnost in zahtevano kvaliteto kot oprema navedenega proizvajalca in zahtevane pogoje implementacije.

Namestitev opreme se izvede v naročnikovo poslovno okolje po lokacijah, ki so navedene v ponudbenem predračunu.

Licenciranje Cisco opreme mora biti urejeno tako, da za ustrezno delovanje ne potrebuje nobenih aktivnih povezav za preverjanje licenc in mora delovati povsem samostojno tudi v strogo zaprtih omrežjih (Cisco PLR Permanent License Reservation).

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani naročnika.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   10:01
Kraj:
Javno odpiranje ponudb avtomatično, na način da informacijski sistem e-JN samodejno, eno (1) minuto po poteku roka za predložitev elektronskih ponudb, omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN v razdelek »PREDRAČUN«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2019   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je na spletni strani naročnika že objavljena.