Dosje javnega naročila 004756/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Zasnova prostorske širitve kontejnerskega terminala v zaledje na Pomolu I razvojna študija za doseganje letnega pretovora 2,0 mio TEU do leta 2030
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 115.900,00 EUR

JN004756/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN004756/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.08.2019
JN004756/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2019

    JN004756/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zasnova prostorske širitve kontejnerskega terminala v zaledje na Pomolu I razvojna študija za doseganje letnega pretovora 2,0 mio TEU do leta 2030
Referenčna številka dokumenta: JN 331/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71241000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Na Pomolu I je porebno prirpaviti zasnovo prostorske širitve kontejnerskega terminala v zaledje na Pomolu I razvojna študija. le-ta se pripravlja za doseganje letnega pretovora 2,0 mio TEU do leta 2030
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 95.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71241000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper, Pomol I, Pristanišče Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava zasnove prostorske širitve kontejnerskega terminala v zaledje na Pomolu I razvojna študija za doseganje letnega pretovora 2,0 mio TEU do leta 2030.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Zadevno naročilo se izvaja izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive

Razlaga:
Skladno z navedenim naročnik izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določilom b) točke prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 1/2015; v nadaljevanju ZJN-3), ki določa, da »naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo, če ima javno naročilo na infrastrukturnem področju le raziskovalni, eksperimentalni, študijski ali razvojni namen, nima pa namena ustvariti dobička ali povrniti stroškov raziskav in razvoja, pod pogojem, da oddaja takšnega naročila ne vpliva na konkurenčnost pri oddaji poznejših javnih naročil s temi nameni.« Naročnik v tem primeru želi za razvojne namene pridobiti strateške usmeritve za širitev kontejnerskega terminala. Pridobljene rešitve se bodo uporabljale zgolj za razvojne namene in služile naročniku pri sprejemanju odločitev ter ne bodo vplivale na oddajo poznejših javnih naročil, ker bo na podlagi pridobljenih razširitev naročnik izvedel javna naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki pa ne bo vplivala na konkurenčnost ker potencialni ponudniki le-te ne izdelujejo.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004756/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.07.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.08.2018
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Maritime & Transport Business Solutions B.V.
Wijnhaven 3E
3011
NL
WG ROTTERDAM
Nizozemska

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 100.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 95.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2019