Dosje javnega naročila 005966/2019
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Storitve: ČIŠČENJE PROSTOROV
ZJN-3: Odprti postopek

JN005966/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005966/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN005966/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN005966/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005966/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 163-400832
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Eržen
mojca.erzen@ijs.si
+386 14773310
+386 14773569

Internetni naslovi
https://www.ijs.si/ijsw

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ijs.si/ijsw/Objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12256
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
znanost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČIŠČENJE PROSTOROV
Referenčna številka dokumenta: 17/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ČIŠČENJE PROSTOROV
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.050.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ČIŠČENJE PROSTOROV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2019   13:03
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ai razumemo pravilno, da je potrebno priložiti reference za čiščenje prostorov in sicer gre lahko za poslovne prostore, šole, vrtce, fakultete, bolnice...

Lp

ODGOVOR
Za reference lahko predložite izvajanje storitev čiščenja v poslovnih prostorih, šolah, vrtcih, fakultetah in bolnicah.Datum objave: 12.09.2019   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 4. členu vzorca pogodbe o opravljanju storitev čiščenja je navedeno:
"20% pogodbene cene je fiksne. Izvajalec lahko 80% pogodbene cene usklajuje z rastjo minimalne plače".

Zanima nas ali se bo pogodbena cena dejansko spremenila v primeru spremembe višine
minimalne plače? Namreč, smo že doživeli več primerov, ko naš naročnik, kljub temu, da je v
pogodbi pisalo "se lahko spremeni v primeru dviga minimalne plače", ni pristal na
spremembo pogodbene cene, ko je prišlo do dviga minimalne plače. Kot argument nam je
navedel, da je v pogodbi navedeno "se lahko spremeni" in to po obligacijskem zakonu ni
obveza, temveč je volja naročnika. Ker imate enake navedbo, vas iz previdnosti prosimo, da
jasno opredelite, da se bo v primeru spremembe minimalne plače, pogodbena cena res
uskladila. Gre za zelo pomemben podatek, ki ima velik vpliv na ponudbeno ceno v fazi
oddaje ponudbe.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Menimo, da je predzadnji odstavek 4. člena jasno opredeljuje, od koga je odvisno usklajevanje cene z rastjo minimalne plače. Vseeno podajamo še dodatno pojasnilo: neodvisno od naročnika bo izvajalec lahko, če bo želel, 80% pogodbene cene usklajeval z rastjo minimalne plače.Datum objave: 12.09.2019   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali boste upoštevali tudi refernce katere čiščenje še izvajamo. Z naročniki imamo namreč sklenjene večletne pogodbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Upoštevale se bodo reference s področja razpisane dejavnosti le za že izvedena dela, ki so se izvajala zaporednih 12 mesecev, pri čemer ni potrebno, da je pogodba zaključena, če ima ponudnik sklenjeno večletno pogodbo. Upoštevana bo le ena referenca za eno pogodbeno razmerje.
Upoštevale se bodo reference za 12 zaporednih mesecev znotraj obdobja 1.1.2016 do 23.08.2019. Lahko imate npr. referenco od 1.1.2016 do 31.12.2016, 15.4.2017-15.4.2018 ali npr. 23.8.2018-23.8.2019. Potrjevalci referenc vam izdajo referenco za 12 zaporednih mesecev znotraj obdobja 1.1.2016 do 23.8.2019.
Datum objave: 12.09.2019   10:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali moramo navesti referenčna dela, ki so že zaključena (do datuma objave javnega naročila), ali so dela lahko še v izvajanju in pogodba še ni potekla?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Upoštevale se bodo reference s področja razpisane dejavnosti le za že izvedena dela, ki so se izvajala zaporednih 12 mesecev, pri čemer ni potrebno, da je pogodba zaključena, če ima ponudnik sklenjeno večletno pogodbo. Upoštevana bo le ena referenca za eno pogodbeno razmerje.
Upoštevale se bodo reference za 12 zaporednih mesecev znotraj obdobja 1.1.2016 do 23.08.2019. Lahko imate npr. referenco od 1.1.2016 do 31.12.2016, 15.4.2017-15.4.2018 ali npr. 23.8.2018-23.8.2019. Potrjevalci referenc vam izdajo referenco za 12 zaporednih mesecev znotraj obdobja 1.1.2016 do 23.8.2019.
Datum objave: 23.09.2019   09:12
VPRAŠANJE
1. Imamo več zakonitih zastopnikov, ki jih moramo navesti v obrazec 2.1. Zanima nas ali lahko nadaljujemo seznam s kopiranjem tabele z osebnimi podatki?
2. Ali lahko predložimo referenco za čiščenje prostorov v domu starejših oseb?

ODGOVOR
1. V primeru večih zastopnikov lahko ponudniki nadaljujejo seznam s kopiranjem tabele z osebnimi podatki (OBRAZEC 2.1).
2. Ponudniki lahko predložijo reference za čiščenje prostorov v domu starejših oseb. Upoštevale se bodo reference s področja razpisne dokumentacije čiščenje prostorov.
Datum objave: 23.09.2019   09:13
VPRAŠANJE
Ali je potrebno v ponudbo predložiti dokazila za čistila in higiensko papirnate proizvode v zvezi izpolnjevanjem zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju?

ODGOVOR
Čistila in higiensko papirnati proizvodi, ki so potrebni za izvajanje storitev predmeta javnega naročila, morajo izpolnjevati temeljne okoljske zahteve za okoljsko manj obremenjujoče blago skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.list RS, št. 51/17). Glede na navedeno morajo ponudniki predložiti dokazila tako za čistila kot tudi za higiensko papirnate proizvode.Datum objave: 23.09.2019   09:14
VPRAŠANJE
Ali lahko izbrani ponudnik na lastne stroške zamenja podajalnike toaletnega papirja, brisač, milnikov?

ODGOVOR
Ne, zamenjava ni predvidena.Datum objave: 23.09.2019   09:15
VPRAŠANJE
Kdo zagotovi vrečke za smeti po pisarnah oz. po ločevalnih otokih?
V kolikor je to izvajalec, prosimo za točno navedbo dimenzij in mesečnih količin.
Hvala.

ODGOVOR
Izvajalec je dolžan zagotoviti vrečke (PVC, biorazgradljive vrečke v koših za bio odpadke) v pisarnah in ločevalnih otokih, ki so na hodnikih in skupnih prostorih. Število košev za ločevanje odpadkov po ločevalnih otokih je cca. 80 (5 delni 3x20l+2x30l). Število ostalih prostorov je cca. 1000.Datum objave: 23.09.2019   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji navajate, med Specifikacijo sanitarno higienskega materiala, da je med drugim izvajalec dolžan zagotoviti tudi PVC vrečke za koše za smeti (bio razgradljivo).

Prosimo za natančnejšo opredelitev omenjenih vrečk. Ali gre za vrečke za smeti v čajnih kuhinjah za bio odpadke? Prosimo za opredelitev dimenzije in informativne mesečne porabe, tako kot za druge artikle.


ODGOVOR
Bio razgradljive vrečke v koših za bio odpadke, cca. 80 košev. Praznenje košev za bio odpadke se izvaja vsak delovnik.Datum objave: 23.09.2019   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za podatke o:
-obojestranski površini okenskih stekel po objektih,
- površini tal, kjer je predviden nanos premazov,
- površino tekstilnih talnih oblog,
- površino parketa in
- površino marmorja.

Hvala.

ODGOVOR
V ponudbenem predračunu se upošteva 15.200 m2 steklenih površin (enostranske) na Jamovi 39 in 3.240 m2 steklenih površin (enostranske) na lokaciji Brinje 40. Podatki po objektih niso potrebni za pripravo ponudbe.
Podatki o talnih oblogah so razvidni iz točke 3.1 razpisne dokumentacije in obrazca za ponudbeni predračun specifikacija.
Datum objave: 23.09.2019   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se navedene Obvezne letne aktivnosti (ki se sestavljajo komplet) izvedejo zgolj 1 x v enem letu?

ODGOVOR
Obvezne letne aktivnosti se izvajajo 1x letno.Datum objave: 23.09.2019   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas:
1. Ali lahko predložimo kopije referenc, ki smo jih pridobili za potrebe drugega razpisa?
2. Ali lahko predložimo kopije pogodb namesto referenčnih potrdil?
3. Ali lahko, zaradi varovanja poslovnih podatkov o vrednosti referenčnih poslov iz zasebnega sektorja, vpišemo vrednost posla v referenčno potrdilo na način: npr. preko 120.000,00 ?ODGOVOR
1. Ne, reference morajo biti na obrazcu »Izjava referenčnega naročnika- OBRAZEC 2.6«
2. Ne.
3. Da.
Datum objave: 23.09.2019   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za dve pojasnili:
1. Ali lahko preložimo tudi reference naročnikov iz hotelske dejavnosti?
2. Ali je potrebno predložiti dokazila za toaletni material (toaletni papir, brisače za roke)?
Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
1. Ponudniki lahko predložijo reference za čiščenje prostorov v hotelih. Upoštevale se bodo reference s področja razpisne dokumentacije čiščenje prostorov.
2. Čistila in higiensko papirnati proizvodi, ki so potrebni za izvajanje storitev predmeta javnega naročila, morajo izpolnjevati temeljne okoljske zahteve za okoljsko manj obremenjujoče blago skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.list RS, št. 51/17). Glede na navedeno morajo ponudniki predložiti dokazila tako za čistila kot tudi za higiensko papirnate proizvode
Datum objave: 23.09.2019   09:20
VPRAŠANJE
Ali bo kavcijsko zavarovanje (zavarovalnica) za resnost ponudbe, kot tudi za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbeih obveznost,i ustrezno?

ODGOVOR
Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe in kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla je ustrezno.Datum objave: 23.09.2019   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za dodatno pojasnilo, ali je predmet 1x letnega generalnega čiščenja tudi čiščenje notranjih in zunanjih žaluzij? Vnaprej hvala za vaše pojasnilo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Čiščenje notranjih žaluzij in zunanjih žaluzij ni predmet letnega generalnega čiščenja.
Datum objave: 23.09.2019   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na ogledih ste nam svetovali, da o točnih kvadraturah okenskih steklenih površin povprašamo preko Portala javnih naročil.
Prosimo vas, ali nam lahko sporočite obojestransko kvadraturo okenskih stekel, ki so predmet letnega čiščenja?

Vnaprej hvala za posredovan podatek in lep pozdrav!

ODGOVOR
V ponudbenem predračunu se upošteva cca 15.200 m2 steklenih površin (enostranske) na Jamovi 39 in cca. 3.240 m2 steklenih površin (enostranske) na lokaciji Brinje 40.Datum objave: 24.09.2019   10:40
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ali je potrebno priložiti dokazila za sanitarno higienski material.

LP

ODGOVOR
Da. Čistila in higiensko papirnati proizvodi, ki so potrebni za izvajanje storitev predmeta javnega naročila morajo izpolnjevati temeljne okoljske zahteve za okoljsko manj obremenjujoče blago skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.list RS, št. 51/17).


Datum objave: 25.09.2019   13:03
VPRAŠANJE
Kakšno je število košev v sklopu sanitarnih prostorov?

ODGOVOR
V sanitarnih prostorih so nameščeni koši pri umivalnikih, na ženskih tudi pri wc školjki. Na lokaciji Jamova 39 je cca. 92 sanitarnih prostorov (od tega 40 ženskih), na lokaciji Brinje 40 je cca. 44 sanitarnih prostorov (od tega 19 ženskih).Datum objave: 25.09.2019   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V zahtevi o kadrih je navedeno število čistilcev in ure. Glede na krajše urnike, nas zanima, ali lahko planiramo organizacijo dela tako, da se zagotavlja samo število ur. Npr. 10 čistilcev po 8ur, je lahko v teoriji tudi npr. 8 zaposlenih po 8 ur in 4 zaposleni po 4 ure. Fond ur je enak. Imamo različne urnike zaposlenih.
Ali bodo možne variacije znotraj npr. 80ur?

2. Ali razumemo pravilno, da se za čiščenje službenih stanovanj, vključi tudi strošek avtomobila za namensko rabo. Ali lahko dela 1 zaposleni za 4 ure in pomoč za 2 uri, ali je zahteva striktna 2 osebi za 3 ure med 9.30 in 12.30?

Lep pozdrav


ODGOVOR
1. Ne, variacije niso možne. Naročnik zahteva, da se dnevno zagotovi najmanj 10 čistilcev, ki čistijo prostore na naročnikovih objektih s polnim delovnim časom.
2 . Prevoz na lokacije in stroške prevoza zagotovi in krije izvajalec. Zahteva se 2 čistilca za čiščenje službenih stanovanj, ki sta prisotna najmanj 3 ure dnevno predvidoma od 9.30. do 12.30. Spremembe te zahteve niso možne.
Datum objave: 25.09.2019   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi z izjavo referenčnega naročnika imamo naslednje vprašanje (obrazec 2.6).
Nameravamo oddati ponudbo v kateri se bomo sklicevali na kapacitete drugih gospodarskih subjektov.
Ker gre za tuje gospodarske subjekte, ki imajo referenčne naročnike v tujem jezikovnem okolju se postavlja vprašanje ali mora biti izjava referenčnega ponudnika prevedena v slovenski jezik in ali mora biti tak prevod kakorkoli overjen. Prosimo za odgovor v zvezi s tem.
Prosimo tudi za odgovor ali mora izjava referenčnega ponudnika v popolnosti ustrezati tej, ki je podana v okviru obrazca 2.6 razpisne dokumentacije ali zadostuje, da je v drugačni obliki vendar podaja smiselno enake informacije kot izjava vsebovana na obrazcu 2.6 razpisne dokumentacije.

Za odgovore se vam lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR
Izjava referenčnega naročnika mora v popolnosti ustrezati obrazcu 2.6 v razpisni dokumentaciji in je lahko v tujem jeziku. Ponudnik mora priložiti prevod v slovenski jezik s strani uradnega prevajalca.

Datum objave: 01.10.2019   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali prav razumemo (DA/NE), da se ČIŠČENJE PISARN, LABORATORIJEV, DELAVNIC, GARAŽE - 18.442 m2 izvaja 1x tedensko?


ODGOVOR
Da.Datum objave: 01.10.2019   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji pišete, da je potrebno vzpostaviti organizacijo čiščenja, da ne bo moten delovni proces, zato vas sprašujemo do katere ure se v objektu zadržujejo vaši sodelavci, oz. od katere ure naprej menite, da čistilci ne več motijo vašega delovnega procesa. Prav tako vas prosimo za potrditev, ali je delovni čas Inštituta samo od ponedeljka do petka.

Hvala.

ODGOVOR
Na lokaciji Jamova 39 v Ljubljani je predvideno redno čiščenje v popoldanskem času (predvidoma od 14:00 do 22:00), na lokaciji Brinje 40 v Podgorici pa v dopoldanskem času (predvidoma od 6:00 do 14:00). Redne dnevne, tedenske, mesečne ter pol-letne aktivnosti se izvajajo od ponedeljka do petka.Datum objave: 01.10.2019   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Pri postavki čiščenja okenskih stekel in okenskih okvirjev nas zanima, na katerih objekti je potrebno očistiti nedostopna stekla/steklene fasade in kakšna je količina le teh, saj so bila le ta na ogledu opažena.
Podatke bi potrebovali kakor so postavke navedene v predračunu: Jamova cesta A-glavna stavba, B-prizidek, C-objekt, in Reaktorski center 1-Reaktor Fizika, 1-Reaktor Prizidek, 1- Reaktor pogon, 2- Objekt Vroče celice, ...
2. Ali si potrebni kje specialni premazi talnih površin?
3. Kakšna je kvadratura marmorja predvidena za kristalizacijo?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1. Površine zasteklitve na višinsko oddaljenih mestih (enostransko)

Lokacija Jamova cesta 39, Ljubljana Reaktorski center, Brinje 40, Dol pri Ljubljani
Objekt A - glavna stavba - 170 m2 4 - Šolski center ICJT- 35 m2
C (L)- objekt - 60 m2 5 Pospeševalnik -120 m2
E (K7) - objekt - 10 m2

2. Ne.
3. Pri izvedbi letnih aktivnosti je predvidena tudi izvedba kristalizacije marmorja. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo izvedbo vseh navedenih letnih aktivnosti razen izvedbe kristalizacije marmorja, ki jo bo naročnik po potrebi naročil ločeno.
Datum objave: 01.10.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali se bodo obvezne letne aktivnosti naročale ali jih lahko ponudnik načrtuje sam skozi koledarsko leto?
Ali obstajajo kakšne posebnosti, omejitve ipd. glede na znano znanstveno raziskovalno namembnost objektov naročnika (kot so npr. najave in dostopi v poslovne prostore naročnika, morebitne posebnosti v reaktorskem centru, prisotnost tehničnega osebja naročnika v času izvedbe, morebitne časovne omejitve/prilagajanja v smislu izvedbe dopoldan, popoldan, med vikendi, remonti, morebitna opremljenost izvajalcev z dozimetri)

Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Vezano na zahtevo po nadzorni osebi nas zanima ali lahko ponudnik za to delo postavi osebo po lastni presoji? Izobrazba namreč ni zahtevana.

2. Za nadzorno osebo, ki je prisotna 2 uri dnevno od 10h do 12h, razumemo, da je ta čas oseba na razpolago naročniku. V tem času ne more izvajati namena svoje vloge, saj se čiščenje izvaja v kasnejšem času. Ali bo dovoljena sprememba tega časa tudi na kasnejše ure v dnevu? Npr. 14 do 16h?

Hval in lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Za nadzorno osebo se upošteva enake zahteve kot za čistilce (razpisna dokumentaciji, točka 3.2).
2. Čas oz. termin prisotnosti nadzorne osebe (najmanj 2 uri dnevno) določa naročnik.
Datum objave: 01.10.2019   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 3.3 prvi odstavek navajate, da mora ponudnik dnevno zagotoviti najmanj 10 čistilcev s polnim delovnim časom za izvajanje dnevnih/tedenskih/mesečnih aktivnosti, po drugi strani pa se cena podrobno specificira glede na površino čiščenja.

Menimo, da je taka zahteva v nasprotju z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev, saj onemogoča, da bi z dobro organizacijo dela le to izvedli z manj zaposlenimi. Takšen način tudi določa spodnjo mejo izvedbe storitev, ki jo določa minimalni zakonsko še dopusten strošek dela.

Zaradi navedenega naročnika pozivamo, da zahtevo umakne oz. določi standard čiščenja in ne standard števila delavcev, ki čiščenje izvajajo. Število delavcev namreč ni funkcionalno neposredno povezano z zahtevo, ki jo ima naročnik, ta pa je da so prostori očiščeni v skladu s postavljenim standardom čiščenja.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Število čistilcev je določeno na podlagi priporočil Obrtne zbornice Slovenije (Sekcija čistilcev objektov) za čiščenje tovrstnih površin in na podlagi dosedanjih izkušenj. Število čistilcev ostane kot je navedeno v razpisni dokumentaciji točki 3.3.Datum objave: 01.10.2019   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navedena je informativna mesečna poraba potrošnih materialov. Kako boste ravnali v primeru odstopanja, prekoračitve teh količin. Ali je izvajalec upravičen do poravnava stroškov za dodatne količine. Ali se lahko pričakuje pregled porabe in poračun na 6 mesecev? Po kakšni ceni se lahko strošek potrošnih materialov zaračuna, priložimo cenik? Ali dodatno zaračunavanje ni predvideno v okviru 48 mesecev?

Hvala za pojasnila.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Dodatno zaračunavanje ni predvideno.Datum objave: 01.10.2019   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali se bodo obvezne letne aktivnosti naročale ali jih lahko ponudnik načrtuje sam skozi koledarsko leto?
Ali obstajajo kakšne posebnosti, omejitve ipd. glede na znano znanstveno raziskovalno namembnost objektov naročnika (kot so npr. najave in dostopi v poslovne prostore naročnika, morebitne posebnosti v reaktorskem centru, prisotnost tehničnega osebja naročnika v času izvedbe, morebitne časovne omejitve/prilagajanja v smislu izvedbe dopoldan, popoldan, med vikendi, remonti, morebitna opremljenost izvajalcev z dozimetri)

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Letne aktivnosti se izvajajo kot je predvideno v razpisni dokumentaciji. Terminski plan letnih aktivnosti, ki ga mora predložiti izvajalec, potrdi naročnik.
Glede posebnosti oz. omejitev je potrebno upoštevati točko 3.2 Splošne zahteve v razpisni dokumentaciji.
Na lokaciji Jamova 39 v Ljubljani je predvideno čiščenje v popoldanskem času, na lokaciji Brinje 40 v Podgorici pa v dopoldanskem času. Termin prisotnosti čistilk določa naročnik.
Datum objave: 01.10.2019   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tretjem odstavku točke 3.3. (Zahteve o kadrih) iz razpisne dokumentacije ni nedvoumno razumljivo ali zahtevate 1 čistilca za potrebe dežurstva, ki pokriva oba naročnikova objekta (Jamova cesta in Brinje/Dol pri Ljubljani), ali sta zahtevana 2 čistilca za potrebe dežurstva, za vsak objekt eden.

Že v naprej hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Za potrebe dežurstva se zahteva 1 čistilec na lokaciji Jamova 39, Ljubljana.Datum objave: 03.10.2019   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v pogodbi je predvideno usklajevanje pogodbene cene z rastjo minimalne plače. Minimalna plača se bo spremenila s 1.1.2020, ponudbo oddajamo v letu 2019, vendar mora biti veljavna do konca februarja 2020. Ali je predvideno, da se pogodbena cena uskladi že takoj v začetku leta 2020 pred pričetkom izvajanja del, ali moramo v ponujeni ceni že predvideti dvig minimalne plače?

Že v naprej hvala za odgovor.

ODGOVOR
Izvajanje storitev čiščenja je predvideno od 3.1.2020 dalje. Glede na navedeno morajo ponudniki že v ponudbeni ceni upoštevati spremembo minimalne plače 1.1.2020.Datum objave: 03.10.2019   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

DKOM se je v svoji odločitvi Številka: 018-013/2019-6 jasno opredelila, da: »Državna revizijska komisija ocenjuje, da zgolj dejstvo, da vlagatelj ni predložil referenčnega potrdila na obrazcu, ki ga je predvidel naročnik, ne more privesti do zaključka, da so reference neustrezne. Pri presoji ustreznosti reference je namreč potrebno primerjati vsebino in ne formo, kar izhaja že iz narave pogoja, saj je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti in z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil.«

Upoštevajoč navedeno stališče prosimo za povratno informacijo, ali še vedno vztrajate na tem, da morajo biti reference podane na obrazcu, ki je predpisan ali zadostuje, da so podani podatki, ki so v obrazcu zahtevani, vendar v drugačni formi s katero naročnik že razpolaga.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudnik lahko poda podatke v drugačni obliki, vendar morajo vsebovati vse zahtevane podatke iz naročnikovega obrazca 2.6Datum objave: 03.10.2019   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na razpisane pogoje in pripadajoči opis storitev čiščenja ocenjujemo, da je objavljena ocenjena skupna vrednost prenizka. Zanima nas, kako boste ravnali v primeru, da bodo ponujene cene nad ocenjeno vrednostjo, pomeni, da bo ekonomsko najugodnejša ponudba presegla zagotovljena sredstva. Ali boste naročilo kljub temu oddali in zagotovili dodatna sredstva ali se naročilo v tem primeru ne bo oddalo?

Hvala za pojasnilo.


ODGOVOR
Storitve čiščenja se bodo izvajale v obdobju od leta 2020 do leta 2023. Naročnik bo lahko v prihodnjih letnih finančnih načrtih upošteval vrednost izbrane ponudbe.Datum objave: 03.10.2019   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri prijavi želimo uporabljali zmogljivosti našega matičnega podjetja iz druge članice EU, ki ima večje število zaposlenih, pri čemer bomo pri prijavi na razpis uporabili kapacitete tega podjetja v smislu zaposlenih (več kot zahtevanih 10). Naše slovensko podjetje, s katerim bi se prijavili na razpis trenutno zaposluje manj kot 10 zaposlenih. Zanima nas ali smo v takem primeru dolžni storitve izvajati z zaposlenimi iz našega matičnega podjetja ali lahko kasneje storitve izvajamo samo z zaposlenimi v slovenskem podjetju.

Že v naprej hvala za odgovor.

ODGOVOR
Če boste pri oddaji ponudbe uporabili zmogljivosti matičnega podjetja skladno z 81. členom ZJN-3, morate storitve izvajati z zaposlenimi iz matičnega podjetja.Datum objave: 03.10.2019   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, ali moramo strošek obveznih letnih aktivnosti razčleniti na posamezne stavbe, ali zadostuje zgolj podan skupni strošek za oba objekta? V primeru, da je potrebno specificirati po objektih, vas lepo prosimo za specifikacijo talnih oblog za vsak posamezni objekt in za specifikacijo steklenih površin po objektu.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ceno izvedbe letnih aktivnosti je potrebno specificirati na posamezne stavbe. Specifikacija talnih oblog po objektih je sledeča:

Lokacija - Jamova cesta 39, Ljubljana
A - glavna stavba - 57% plastificirane talne obloge; 33% parket; 2% keramika; 1,5% epoksi tlaki; 6% kamen; 0,5% tapison; 1.378 m2 površina stekla (dvostranska)
B - prizidek 42,9% plastificirane talne obloge; 23,9% parket; 2,4% keramika; 25,6% epoksi tlaki; 3,2% kamen; 2% tapison; 884 m2 površina stekla (dvostranska)
C (L)- objekt 31,3% plastificirane talne obloge; 58% parket; 3,2% keramika; 7,5% kamen; 1.555 m2 površina stekla (dvostranska)
D - delavniški kompleks - 27% plastificirane talne obloge; 65% parket; 4% keramika; 4% beton; 268 m2 površina stekla (dvostranska)
E (K7) - objekt - 32% plastificirane talne obloge; 46,7% parket; 6,3% keramika; 15% kamen; 243 m2 površina stekla (dvostranska)
JP -južni prizidek 40,5% plastificirane talne obloge; 41,3% parket; 4% keramika; 6,4% epoksi tlaki; 7,8% kamen; 562 m2 površina stekla (dvostranska)
K - objekt - 27% plastificirane talne obloge; 21,6% parket; 16,3% keramika; 10% epoksi tlaki; 14% kamen; 0,9% beton; 10,2% tapison; 810 m2 površina stekla (dvostranska)
M- menza -75% parket; 18% keramika; 7% kamen; 74m2 površina stekla (dvostranska)
N - objekt 23,8% plastificirane talne obloge; 54,7% parket; 6% keramika; 10,5% epoksi tlaki; 5% kamen; 320m2 površina stekla (dvostranska)
Hlevček 88,8% plastificirane talne obloge; 11,2% keramika; 24 m2 površina stekla (dvostranska)
Pod Smreka - 98,9% plastificirane talne obloge; 1,1% keramika; 32m2 površina stekla (dvostranska)
Začasni objekt - 90,6% plastificirane talne obloge; 9,4% keramika; 22 m2 površina stekla (dvostranska)
Vratarnica IJS - plastificirane talne obloge, 28 m2 površina stekla (dvostranska)

Lokacija - Reaktorski center , Brinje 40, Dol pri Ljubljani

1 - Reaktor Fizika 73,6% plastificirane talne obloge; 17,4% parket; 2% keramika; 7% laminat; 1.100 m2 površina stekla (dvostranska, skupaj z objekti 1-Reaktor Prizidek, 1-Reaktor-Pogon in objektom vroče celice)
1 - Reaktor Prizidek -10,9% plastificirane talne obloge; 87,5% parket; 1,6% keramika;
1 - Reaktor-Pogon -60,4% plastificirane talne obloge; 3% parket; 5% keramika; 21% kamen; 10,6% tapison;
2 - Objekt Vroče Celice- 29,8% plastificirane talne obloge; 70,2% epoksi tlaki;
3 - Okolje - Laboratorijski del - 34% keramika; 42,5% epoksi tlaki; 23,5% beton; 306 m2 površina stekla (dvostranska)
3 - Okolje - Pisarniški del -51,6% parket; 38,3% keramika; 10,1% epoksi tlaki; 258m2 površina stekla (dvostranska)
4 - Šolski center -ICJT 26,5% plastificirane talne obloge; 38,7% parket; 3,3% keramika; 5,3% kamen; 26,2% tapison; 410 m2 površina stekla (dvostranska)
5 - Pospeševalnik 4,6% plastificirane talne obloge; 69,4% parket; 26% keramika; 340 m2 površina stekla (dvostranska)
7 - Arhiv -30,5% plastificirane talne obloge; 69,5% keramika; 148 m2 površina stekla (dvostranska)
8 - Tehnika-Baraka-kotlovnica -keramika
0 - Vratarnica -plastificirane talne obloge; 38 m2 površina stekla (dvostranska)
Datum objave: 04.10.2019   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
med letnimi aktivnostmi je navedeno čiščenje okenskih stekel, v vašem odgovoru naj bi upoštevali cca 15.200 m2 steklenih površin (enostranske) na Jamovi 39 in cca. 3.240 m2 steklenih površin (enostranske) na lokaciji Brinje 40.
Ali prav razumemo (DA/NE), da so navedene količine 15.200m2 in 3.240 m2 enostranske in moramo pri kalkulaciji upoštevati dvojno količino (ponavadi se čisti obe strani, ne samo notranja ALI zunanja stran (ena stran-enostransko), torej je obojestranska kvadratura (predmet razpisa) 30.400m2 in 6.480m2 steklenih površin?

ODGOVOR
Ponudniki naj v predračunu upoštevajo naslednje količine:

Skupno površino zasteklitve (m2)- dvostransko na Jamovi cesti 39, Ljubljana znaša 6200,
Skupno površino zasteklitve (m2)- dvostransko na Reaktorskem centru, Brinje 40, Dol pri Ljubljani pa znaša 2600