Dosje javnega naročila 005868/2019
Naročnik: OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Storitve: POSLOVNI NAJEM ELEKTRIČNIH VOZIL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 95.340,00 EUR

JN005868/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.08.2019
JN005868/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN005868/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
JN005868/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005868/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260
SI
Bled
Slovenija
obcina@bled.si, Aleksandra Žumer
aleksandra.zumer@bled.si
+356 45750133
+356 45750137

Internetni naslovi
http://obcina.bled.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.e-bled.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12165
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POSLOVNI NAJEM ELEKTRIČNIH VOZIL
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Njem:
1. sklop 3 električna vozila z velikostjo baterije vsaj 33kWh, močjo motorja vsaj 50 kW, bele barve, s petimi sedeži, za potrebe medobčinskega redarstva poslovni najem za obdobje 4 let in 120.000 km (za posamezno vozilo v obdobju 4 let)
2. sklop 1 električno vozilo z velikostjo baterije vsaj 15 kWh, močjo motorja vsaj 50 kW, bele ali modre barve, z dvema sedežema, za potrebe občine poslovni najem za obdobje 4 let in 100.000 km
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem 3 električnih vozil za medobčinsko redarstvo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bled, Bohinj, Železniki
II.2.4 Opis javnega naročila
1. sklop 3 električna vozila z velikostjo baterije vsaj 33kWh, močjo motorja vsaj 50 kW, bele barve, s petimi sedeži, za potrebe medobčinskega redarstva poslovni najem za obdobje 4 let in 120.000 km (za posamezno vozilo v obdobju 4 let)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
višja sila, objektivne okoliščine
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem 1 električnega vozila za potrebe občine
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
2. sklop 1 električno vozilo z velikostjo baterije vsaj 15 kWh, močjo motorja vsaj 50 kW, bele ali modre barve, z dvema sedežema, za potrebe občine poslovni najem za obdobje 4 let in 100.000 km
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Višja sila, objektivne okoliščine
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2019   11:10
Kraj: E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2019   15:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vozilo sklop 2: se lahko ponudi enakovredno vozilo kot pri sklopu 1?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Za sklop 2 se lahko ponudi enakovredno vozilo kot pri sklopu 1.


Datum objave: 22.08.2019   09:07
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo odgovor na prejšnje vprašanje: na sklop 2 se lahko prijavimo z enakimi vozili kot na sklop 1?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 22.08.2019   12:35
VPRAŠANJE
Ali je garancija za zavarovanje dobre izvedbe javnega naročila potrebna ali ne (st. 6 razpisne dokumentacije), glede na to, da v razpisni dokumentaciji ni vzorca (kot je npr. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti). Če je potrebna, prosimo za pojasnilo, kakšna naj bo in ali jo je potrebno oddati skupaj z oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Vzorec Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je vsebovan na predzadnji strani razpisne dokumentacije (pred Opomnikom za izdelavo ponudb). Skladno s predmetnim opomnikom kot del ponudbe priložite zgolj parafiran vzorec Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.Datum objave: 23.08.2019   08:47
VPRAŠANJE
Ali je potrebno v primeru sodelovanja s podizvajalcem v obrazcu podatki o gospodarskem subjektu navesti dela, ki jih podizvajalec prevzema, ali to velja le za partnerje v skupni ponudbi?

ODGOVOR

Tudi v primeru sodelovanja s podizvajalcem morate v obrazcu Podatki o gospodarskem subjektu navesti dela, ki jih podizvajalec prevzema ter vrednost teh del. To izhaja iz Navodil za pripravo ponudb, točke 3.1.2.


Datum objave: 26.08.2019   12:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je zapisano: »Izvajalec izda račun enkrat mesečno do 8. dne v tekočem mesecu in to ločeno za posamezen sklop.«
Vse mesečne najemnine so enake, ne glede na datum izdobave v mesecu in ne sorazmerne glede na prvo in zadnjo najemnino?
Ali je to za Vas sprejemljivo?

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Vse najemnine so enake, vozila bomo predvidoma prevzeli prvi dan v mesecu. V primeru, da to ne bo prvi dan, se za prvi in zadnji mesec obračuna sorazmerni delež mesečne najemnine.Skladno s tem pojasnilom, se bo nadgradila tudi pogodba.


Datum objave: 28.08.2019   16:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Ali je za vas sprejemljivo nadomestno vozilo ranga kot je ponujeno vozilo, vendar z motorjem z notranjim izgorevanjem?
2. Ali se strinjate, da se ob rednem izteku pogodbe in predčasni prekinitvi (kraja, totalka, predčasna prekinitev pogodbe - 1. odstavek 13.člena pogodbe) izvede poračun manj in več prevoženih kilometrov glede na pogodbeno določeno število kilometrov, upoštevajoč toleranco ±5000 km in maksimalno vračilo do 15.000 KM?
3. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pozitiven, ali lahko na ponudbeni predračun ponudnik navede ceno za manj / več prevožen kilometer?
4.Ali je naročnik dolžan povrniti izbranemu ponudniku škodo na vozilu ali v zvezi z vozilom, ki izvira iz njegove sfere (npr. stroški popravila zaradi izključitve garancije posledično nepravilni uporabi vozila s strani naročnika neupoštevanje navodil proizvajalca ali npr. zavrnitev izplačila zavarovalnine zaradi uporabe vozila v vinjenem stanju,)?
5. Ali je dopustna sprememba s pogodbo dogovorjene cene najema, če posledično okoliščinam, ki jih ob oddaji ponudbe ni bilo možno predvideti (sprememba višine dajatev ali uvedba novih dajatev)?
6. Ali dodatna pojasnila naročnika podana na zahtevo ponudnikov predstavljajo del pogodbenega razmerja tako da so pravno zavezujoča za naročnika in izbranega ponudnika?
7. Glede na funkcionalnost elektronske oddaje ponudb, prosimo za odgovor, ali zadostuje elektronski podpis zakonitega zastopnika ponudnika oz. njegovega pooblaščenca?
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Povzemamo vprašanja in k njim podajamo odgovore kot sledi:
1. Ali je za vas sprejemljivo nadomestno vozilo ranga kot je ponujeno vozilo, vendar z motorjem z notranjim izgorevanjem?
Ne, za naročnika tovrstno vozilo ni sprejemljivo.
2. Ali se strinjate, da se ob rednem izteku pogodbe in predčasni prekinitvi (kraja, totalka, predčasna prekinitev pogodbe - 1. odstavek 13.člena pogodbe) izvede poračun manj in več prevoženih kilometrov glede na pogodbeno določeno število kilometrov, upoštevajoč toleranco ±5000 km in maksimalno vračilo do 15.000 KM? Da, predlagano se vključi v naročilo. V tej zvezi bo nadgrajena pogodba z izbranim izvajalcem.
3. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pozitiven, ali lahko na ponudbeni predračun ponudnik navede ceno za manj / več prevožen kilometer?
Naročnik je nadgradil ponudbeni predračun in ga objavil na spletni strani pri razpisni dokumentaciji. Vanj prosim navedite tudi ceno za manj oz. več prevožen kilometer za vozilo za posamezen sklop (brez DDV/z DDV)
4.Ali je naročnik dolžan povrniti izbranemu ponudniku škodo na vozilu ali v zvezi z vozilom, ki izvira iz njegove sfere (npr. stroški popravila zaradi izključitve garancije posledično nepravilni uporabi vozila s strani naročnika neupoštevanje navodil proizvajalca ali npr. zavrnitev izplačila zavarovalnine zaradi uporabe vozila v vinjenem stanju,)?
Pogodba določa, da je naročnik odgovoren za namerno uničenje, poškodbo ali izgubo vozila in je dolžan poravnati izvajalcu vse stroške, ki bi mu zaradi tega nastali. Presojal se bo vsak konkretni primer posebej.
5. Ali je dopustna sprememba s pogodbo dogovorjene cene najema, če posledično okoliščinam, ki jih ob oddaji ponudbe ni bilo možno predvideti (sprememba višine dajatev ali uvedba novih dajatev)?
DA, če gre za davke ali druge dajatve, določene z zakonom. Iskala se bo sporazumna rešitev glede prevzema tovrstnih dodatnih stroškov.
6. Ali dodatna pojasnila naročnika podana na zahtevo ponudnikov predstavljajo del pogodbenega razmerja tako da so pravno zavezujoča za naročnika in izbranega ponudnika? Da.
7. Glede na funkcionalnost elektronske oddaje ponudb, prosimo za odgovor, ali zadostuje elektronski podpis zakonitega zastopnika ponudnika oz. njegovega pooblaščenca? Zadostuje tudi elektronski podpis zakonitega zastopnika ponudnika oz. njegovega pooblaščenca.