Dosje javnega naročila 006083/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup dveh otoloških enot, s pregledovalnim stolom za pacienta, stolom za zdravnika in dvema čelnima svetilkama
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006083/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.08.2019
JN006083/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.09.2019

    JN006083/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Delak, mag. manag.
barbara.delak@zd-lj.si
+386 13003925
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-lj.si/zdlj/
ESPD: http://www.zd-lj.si/zdlj/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12166
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup dveh otoloških enot, s pregledovalnim stolom za pacienta, stolom za zdravnika in dvema čelnima svetilkama
Referenčna številka dokumenta: NMV-24/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup dveh otoloških enot, s pregledovalnim stolom za pacienta, stolom za zdravnika in dvema čelnima svetilkama
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zdravstvenega doma Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup dveh otoloških enot, s pregledovalnim stolom za pacienta, stolom za zdravnika in dvema čelnima svetilkama
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2019   09:05
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2019   09:42
VPRAŠANJE
V točki 2.5 navajate zahtevo do zagotovitve testiranja opreme v roku 5 dni od poziva. Zaradi operativnih omejitev pri transportu in obenem neracionalne zahteve po zagotovitvi natančno določene opreme po vaši zahtevani specifikacije v podanem roku, vas pozivamo k potrditvi opcije, da opremo pregledate in testirate pri naši najbližji stranki s sorodno opremo. Ponudnik pri tem prevzema stroške prevoza vašega osebja.

ODGOVOR
Kot izhaja iz 2.5 točke razsipne dokumentacije naročnik dovoljuje testiranje ponujene (ne sorodne) opreme pri ponudnikovi najbližji stranki.


Datum objave: 03.09.2019   09:42
VPRAŠANJE
Razpisujete 4 sklope, za katere navajate da se lahko podajo zgolj v celoti. Ker so navedene specifikacije pisane na kožo zgolj enemu ponudniku ter s tem onemogočate transparentnost ponudb in obenem preprečujete konkurenco pri izboru, vas pozivamo, da omogočate ponudnikom prijavo le na posamezen sklop.

ODGOVOR
Naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije. Z oddajo javnega naročila v celoti naročnik zagotavlja gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno dosego ciljev svojega delovanja.Datum objave: 03.09.2019   11:00
VPRAŠANJE
Med pogoji za sodelovanje zahtevate izvedeno dobavo ponudnika vsaj 3 enakovrednih naprav različnim naročnikom. Glede na velikost slovenskega trga je tak pogoj omejujoč in ga praktično ni moč zagotoviti. Naprošamo vas za potrditev usklajenega pogoja zagotavljanja tehnične in strokovne sposobnosti pod tretjo alinejo točke 2.3:
"Da je proizvajalec v preteklih 3 letih pred objavo javnega naročila, sam ali v sodelovanju z EU distributerji, izvedel dobavo vsaj treh (3) enakovrednih aparatov, z enakim namenom uporabe, vsaj trem različnim naročnikom (zdravstvenim ustanovam) v EU."

ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji pri Tehnični in strokovni sposobnosti pod točko 2.3 ni postavil lokacijske omejitve glede referenc, zato so te lahko iz Slovenije ali EU.


Datum objave: 05.09.2019   09:02
VPRAŠANJE
Ali vam lahko ponudimo delovno postajo dimenzij 1870x970x545mm

ODGOVOR
Zaradi prostorskih omejitev naročnik ostaja pri zahtevi iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 05.09.2019   09:06
VPRAŠANJE
Pri specifikacijah stola za pacienta ni jasno če želite elektrificirano verzijo ali le pneumatsko. Navedite natančneje

ODGOVOR
Stol za pacienta mora imeti vgrajen električni pogon.

Naročnik bo takoj po roku za odgovore objavil čistopis razpisne dokuentacije.