Dosje javnega naročila 005882/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup promocijskega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.130,14 EUR

JN005882/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2019
JN005882/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN005882/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN005882/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN005882/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005882/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+368 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12179
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup promocijskega materiala
Referenčna številka dokumenta: NMVPROMA-22/2019; 4300-75/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39294100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup promocijskega materiala v 6 sklopih:
Sklop 1: Pisarniški material in tiskovine;
Sklop 2: Promocijski material;
Sklop 3: Računalniška oprema;
Sklop 4: Pladenj;
Sklop 5: Steklo;
Sklop 6: Flaška;
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Pisarniški material in tiskovine
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22800000
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup promocijskega materiala - Sklop 1: Pisarniški material in tiskovine (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskih strukturnih skladov in investicijskih skladov ter programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 737460.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Promocijski material
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup promocijskega materiala - Sklop 2: Promocijski material (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskih strukturnih skladov in investicijskih skladov ter programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 737460.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Računalniška oprema
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup promocijskega materiala - Sklop 3: Računalniška oprema (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskih strukturnih skladov in investicijskih skladov ter programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 737460.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Pladenj
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39221160
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup promocijskega materiala - Sklop 4: Pladenj (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskih strukturnih skladov in investicijskih skladov ter programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 737460.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Steklo
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39225700
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup promocijskega materiala - Sklop 5: Steklo (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskih strukturnih skladov in investicijskih skladov ter programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 737460.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Flaška
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39225700
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup promocijskega materiala - Sklop 6: Flaška (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskih strukturnih skladov in investicijskih skladov ter programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 737460.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2019   15:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prvo vprašanje:
v specifikaciji izdelka v Sklopu 6 je zapisano, da mora biti Steklenica "programirana po postopku TPS". Po preverjanju nismo našli nobenega slovenskega ali mednarodnega standarda za tovrstno "programiranje", našli pa smo kar nekaj drugačnih zapisov o tem "postopku". Ker je edini javni zapis dostopen na spletni strani "Flaške" (naročili smo tudi preverjanje favoriziranja ponudnika) vas vljudno prosimo, da nam sporočite s katerimi instrumenti in v skladu s katerim standardom boste ugotavljali:
- pravilnost kozmograma
- zaščito vibracijskega programa v steklu
- očiščenost "starih" vibracij
- harmoničnost razmerja informacij iz narave
- količino vtisnjenosti vibracijskega programa v silicijev dioksid

Drugo vprašanje:
Ali je graviran kozmogram nujni sestavni del razpisa?

Obvestite nas prosim tudi, če vsega naštetega ne boste preverjali.

Najlepša hvala vnaprej.

ODGOVOR
Spoštovani,

Prvič (odgovor na prvo vprašanje):
naročnik pri Sklopu 6 pri steklenici za vodo umika zahtevo »Programirana mora biti po postopku TPS (tehnologija programiranja silicija)«.

Drugič (odgovor na drugo vprašanje):
Steklenica za vodo mora imeti vgraviran kozmogram.
Datum objave: 29.08.2019   15:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali prav zastopimo 3 točko navodil?

Pogajanja boste izvedli samo v primeru, če boste prejeli nedopustne ponudbe. Če bodo dopustne pogajanj ne bo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik ne bo izvedel pogajanj v posameznem sklopu, če bo prejel ponudbe, ki v celoti izpolnjujejo pogoje in zahteve naročnika in so dopustne v posameznem sklopu.Datum objave: 29.08.2019   15:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Glede na to, da so možna vprašanja do 4.9 in sta potem samo še 2 delovna dneva do oddaje ponudbe, vas prosimo, če lahko čas za oddajo malce podaljšate.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe, ki je dne 11.09.2019 ob 12.00h.
Datum objave: 04.09.2019   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosila bi za dodatne specifikacije o logotipih za Sklop 2: promocijski material:
koliko logotipov in koliko barv se tiska na vsak artikel/razdeljen na projekt, glede nato da se ceno poda za celoten sklop, vsak izdelek pa je namenjen za posamezni projekt , kar pomeni različne količine in različni logotipi.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je v Tehničnih specifikacijah za javno naročilo, katerega predmet je »Nakup promocijskega materiala« (v nadaljevanju tehnične specifikacije) določeno, da bo na vse promocijske izdelke, ki bodo imeli enega izmed logotipov Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, dodan še logotip projekta ali Ministrstva za javno upravo. Torej na vsakem izdelku bosta dva logotipa, razen pri izdelkih projekta Tehnična pomoč ESS na MJU. Logotipa za tehnično pomoč ne bo. Na izdelke, ki jih je naročila Tehnična pomoč ESS na MJU se natisne zgolj ESI logotip.

Oba logotipa bosta barvna. Koliko barv vsebuje vsak logotip, je razvidno iz seznama logotipov na koncu tehničnih specifikacij. Projektov je 18, 23 logotipov in 30 izdelkov.

Število projektov je navedeno v excel tabeli z oznako NMVPROMA-22_2019 - Izdelki in količine po projektih, kjer so tudi razvidne količine izdelkov po posameznih projektih. Različni projekti pomenijo dotisk različnih logotipov, znotraj enega projekta je lahko več različnih logotipov. Pri pripravi je potrebno upoštevati pripombe v opombah.
Datum objave: 05.09.2019   15:00
VPRAŠANJE
Prosimo vas za odgovore:

Prvič:
sklop 2.1. - kemični svinčnik s tiskom - ali so pri projektu 8.TRUST na kemičnem svinčniku vsi trije logotipi?
Nekateri logotipi se bodo na pisalu izgubili, ker je maximalna višina za dotisk polovica preseka. Ali se bodo logotipi temu prilagodili?

Drugič:
Sklop 2.2. - ali ima lahko dežnik tudi raven gumiran ročaj?
Ali bo dežnik pri projektu 6.Gradniki imel vseh pet logotipov na istem dežniku? Prosimo za bolj podrobno obrazložitev.

Tretjič:
Sklop 2.3. - pri majicah ni jasno opredeljeno kakšna bo velikost dveh logotipov. Kaj naj se računa:
- dva majhna,
- dva velika ali
- en majhen in en velik logotip
Prosimo vas za točno definiranje velikosti logotipov, da bomo lahko pripravili ustrezno ponudbo. Oziroma ali dajete nam možnost izbire velikosti logotipa po naši izbiri.

Četrtič:
Sklop 2.8. - iz razpisa ni razvidno kakšne barve naj bodo rutke - slika rutke je barvna, pripisano pa je za poslikavo. Ali to pomeni, da se bo poslikavalo rutko da bo barvna ali želite rutko na katero se bo tiskal logotip?


ODGOVOR
Spoštovani,

Prvič:
Na enem kemičnem svinčniku niso vsi trije logotipi, temveč se količina 500 kom za projekt SI-TRUST razdeli med tri projekte po principu: smsPASS + ESS = 165 kom; SI-PASS + ESS = 165 kom; SI-TRUST + ESS = 170 kom.

Logotipe bo naročnik skupaj z dobaviteljem oblikovno postavil tako, da bodo primerni za tisk na pisalih.

Drugič:
Naročnik zahteva ukrivljen ročaj.

Naročnik je v excel tabeli »NMVPROMA-22_2019 - Izdelki in količine po projektih« med opombami za klasične dežnike pri projektu Gradniki določil, da je potisk z enobarvnim logotipom VS (bela), (VS: projekt Varnostna shema) ter na ločeni lameli logotip ESS.

Tretjič:
V tehničnih specifikacijah je pri izdelku majica T-shirt navedena velikost logotipov: »Velikost logotipov: 10 x 5 cm (z možnim odstopanjem do +/- 10%).«

Vse postavitve tiska so v dogovoru z naročnikom.

Četrtič:
Naročnik zahteva barvne rutke, na katere se bo natisnil samo logotip zahtevanega projekta. V tehničnih specifikacijah je določeno, da pri artiklih, kjer ni posebej zapisana barva izdelka oz. je zapisano barva po dogovoru, več barv, slednje pomeni, da se za vsak projekt, zahteva svojo barvo izdelka. Navedeno pride v poštev pri ruticah in kravatah za razstavljavce na dogodkih. O barvah rutk se bo naročnik skupaj z dobaviteljem odločal naknadno.