Dosje javnega naročila 005873/2019
Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Blago: Dobava okoljsko manj obremenjujočih pnevmatik - ponovljen postopek
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 125.832,96 EUR

JN005873/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.08.2019
JN005873/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2019
JN005873/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN005873/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.10.2019
JN005873/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005873/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Jasmina Purič
jn@snaga-mb.si
+386 26205818
+386 26205810

Internetni naslovi
http://www.snaga-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.snaga-mb.si/razpisi.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12188
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava okoljsko manj obremenjujočih pnevmatik - ponovljen postopek
Referenčna številka dokumenta: JN 17/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava okoljsko manj obremenjujočih pnevmatik
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava okoljsko manj obremenjujočih pnevmatik za obdobje 24 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja javnega naročila za nadaljnjih 12 mesecev
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2019   10:01
Kraj: ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2019   15:18
VPRAŠANJE
Glede na to, da je dostop do razpisne dokumentacije omejen, nas zanima, kakšen je postopek do pridobitve le-te?
Na povezavi na spletno stran ne pridobimo omenjene informacije.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija bo objavljena danes tekom dneva.
Datum objave: 28.08.2019   20:09
VPRAŠANJE
Skupna vrednost na ponudbenem predračunu
Ali se vpiše skupna vrednost samo pnevmatik, glede na to, da je na naslednjem listu potrebno ločeno vpisati ceno senzorjev?
Razpis namreč ni ločen po sklopih, pa tudi izbrali boste ponudnika, ki ponuja najcenejšo skupno ceno?

ODGOVOR

Skupna ponudbena vrednost na Prilogi št. 1 je skupna ponudbena vrednost pnevmatik. Merilo je najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV iz obrazca ponudbe (Priloga št. 1). Cena senzorja ni merilo za izbor.


Datum objave: 28.08.2019   20:10
VPRAŠANJE
Skupna vrednost na ponudbenem predračunu
Ali se vpiše skupna vrednost samo pnevmatik, glede na to, da je na naslednjem listu potrebno ločeno vpisati ceno senzorjev?
Razpis namreč ni ločen po sklopih, pa tudi izbrali boste ponudnika, ki ponuja najcenejšo skupno ceno?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Čemu ste izločili povpraševanje po osebnih pnevmatikah (C)?
Mar to pomeni, da jih boste naročali izven javnega naročila?

ODGOVOR
Pnevmatike za osebna vozila so izločen sklop v skladu s 5. odstavkom 73. člena ZJN-3.Datum objave: 28.08.2019   20:13
VPRAŠANJE
Ponudbeni predračun - popis blaga moramo po navodilih priložiti v razdelek ponudbeni predračun.
Razdelek ponudbeni predračun je na javnem odpiranju viden.
Menimo, da bi popis blaga spadal v rubriko Ostale priloge.
15.1. Sestavni del ponudbe Ponudbeni predračun - popis blaga ni naveden.


ODGOVOR

Ponudbeni predračun obsega vse pnevmatike, ki so predmet javnega naročila in je tudi hkrati popis blaga. Glede na to, da vsebuje ponudbene vrednosti za posamezno pnevmatiko se ponudbeni predračun - popis blaga oddaja v razdelek ponudbeni predračun, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija bo ustrezno dopolnjena.
Datum objave: 28.08.2019   20:22
VPRAŠANJE
Po Zakonu o obligacijskih razmerjih je garancijski rok določen minimalno 12 mesecev, zato nimate pravice zahtevati minimalno 24 mesecev.
Prosimo za pojasnilo oziroma spremembo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Obligacijski zakonik ne določa minimalnega garancijskega roka.
Zahtevan minimalen garancijski rok ostaja nespremenjen.

Datum objave: 29.08.2019   14:52
VPRAŠANJE
Kakšna je vaša telematika v vozilih?
Tip, model in ime proizvajalca.

ODGOVOR

GPSWin 2.4, Sledenje d.o.o.


Datum objave: 29.08.2019   14:53
VPRAŠANJE
Kakšno strojno oziroma programsko opremo imajo vaši čitalci?

ODGOVOR

Čitalci so stvar kasnejše dobave.


Datum objave: 29.08.2019   14:53
VPRAŠANJE
Ali morajo biti RF senzorji montirani tudi izven pnevmatike oziroma na ventilu platišča?

ODGOVOR

Senzorji morajo biti primerni za montažo v pnevmatiki.