Dosje javnega naročila 005876/2019
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup računalniške strojne opreme za potrebe projektov in ZGS - po sklopih.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.664,40 EUR

JN005876/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.08.2019
JN005876/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN005876/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN005876/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN005876/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.09.2019
JN005876/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN005876/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN005876/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005876/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj
mateja.garafolj@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zgs.si/
ESPD: http://www.zgs.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12192
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup računalniške strojne opreme za potrebe projektov in ZGS - po sklopih.
Referenčna številka dokumenta: 430-1176/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup računalniške strojne opreme za potrebe projektov in ZGS - po sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenosni računalniki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, OE in KE po celotni Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenosni računalniki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Dodatne zahteve projektov po razširitvi območjaq zajemanja podatkov oziroma do pravnomočnosti pogodbe po novem javnem naročilu.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira iz dveh projektov:
- VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (aktivnost 4.1.6) in
- Pohorka - VIZIJA POHORJE 2030, Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju
Ostala rač. oprema se financira iz ZGS finančnih virov in ZGS - LPN Medved

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Različna računalniška oprema
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, OE in KE po celotni Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Različna računalniška oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Dodatne zahteve projektov po razširitvi območjaq zajemanja podatkov oziroma do pravnomočnosti pogodbe po novem javnem naročilu.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskalniki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, OE in KE po celotni Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskalniki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Dodatne zahteve projektov po razširitvi območjaq zajemanja podatkov oziroma do pravnomočnosti pogodbe po novem javnem naročilu.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalniki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, OE in KE po celotni Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Tablični računalniki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Dodatne zahteve projektov po razširitvi območjaq zajemanja podatkov oziroma do pravnomočnosti pogodbe po novem javnem naročilu.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se delno financira iz projekta:
- VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (aktivnost 4.1.6).

Ostala rač. oprema se financira iz ZGS finančnih virov.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Strežniška oprema
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, OE in KE po celotni Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Strežniška oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Dodatne zahteve projektov po razširitvi območjaq zajemanja podatkov oziroma do pravnomočnosti pogodbe po novem javnem naročilu.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ponudniki oddajo razpisno dokumentacijo na portal e-JN.
Naročnik objavlja RD, Predračun (OBR-2) in obrazec ESPD na naročnikovi spletni strani: http://www.zgs.si/


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.09.2019   09:30
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji predvidevate veljavnost ponudbe do 04.12.2019 oz. do pričetka veljavnosti pogodbe.
Ali morajo ponujene cene posameznih enot po sklopih veljati tudi za sukcesivne dobave? Ponudnik namreč ne more zagotavljati cen do 30.12.2020, ravno tako ne more zagotavljati, da se modeli v tem obdobju ne bodo menjali.

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik objavlja dne 22.8.2019 spremembo razpisne dokumentacije "Čistopis 1 RD" in "Čistopis 1 - Predračuna".Datum objave: 22.08.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali lahko ponudimo pri Sklopu 3 t5, priložene tonerje (potrošnji material ) CMY za 9000 izpisov in čb toner K za 13.000 izpisov

V pričakovanju pozitivnega odgovora vas pozdravljamo.ODGOVOR
Naročnik objavlja dne 22.8.2019 spremembo RD »Čistopis 1 RD« iDatum objave: 22.08.2019   16:58
VPRAŠANJE
Prosim za sledeče odgovore za SKLOP 3.

T2. ČB Laser A4 Multifunkcijska
Zahtevano: Naprava naj ima priložen potrošni material za izpis vsaj 15000 strani (skladno z ISO19752).
Vprašanje: Ali lahko ponudimo kapaciteto potrošnega materiala tonerja za 9.000 izpisov skladno z ISO19752 standardom?

T5. Barvni Laser A4 Multifunkcijska
Zahtevano: Naprava naj ima priložen potrošni material za izpis vsaj 10000 ČB in vsaj 10000 barvnih izpisov (skladno z ISO 19798).
Vprašanje: Ali lahko ponudimo kapaciteto potrošnega materiala črni toner za 17.000 izpisov in 6.000 barvnih izpisov skladno z ISO19752 standardom?

T6. ČB Laser A4 manjši
Zahtevano: Naprava naj ima priložen potrošni material za izpis vsaj 15000 strani (skladno z ISO19752).
Vprašanje: Ali lahko ponudimo kapaciteto potrošnega materiala tonerja za 8.400 izpisov skladno z ISO19752 standardom?

T9. Barvni Laser A3 Multifunkcijska
Zahtevano: Naprava naj ima priložen potrošni material za izpis vsaj 25000 ČB strani in vsaj 25000 barvnih izpisov
Vprašanje: Ali lahko ponudimo kapaciteto potrošnega materiala črni toner za 31.000 izpisov in 19.000 barvnih izpisov skladno z ISO19752 standardom?


ODGOVOR
1.
T2. ČB Laser A4 Multifunkcijska:
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

2.
T5. Barvni Laser A4 Multifunkcijska
Naročnik objavlja dne 22.8.2019 spremembo RD »Čistopis 1 RD«

3.
T6. ČB Laser A4 manjši
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

4.
T9. Barvni Laser A3 Multifunkcijska
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

Datum objave: 22.08.2019   16:59
VPRAŠANJE


Pri sklopu 3 tiskalniki t9 barvni laser A3 Multtifunkcijska nas zanima

a) ali lahko priložimo norginalen potrošnji material v dodatni embalaži,

b) ali mora biti kapaciteta potrošnjega materiala omogočat vse 3 barvne tonerje za 25.000 in črni 25.000 odtisov ob 5%

lep pozdrav

ODGOVOR

a) Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.
b) Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji je opredeljeno število izpisov, ki ga mora omogočati priloženi potrošni material


Datum objave: 27.08.2019   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

ESPD obrazca ni mogoče uvoziti. Prosim za popravek.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Obrazec ESPD najprej izvozite v snojo mapo ponudbe.
Nato odprete PJN in greste na ESPD okence.
SLEDITE naslednjim korakom:
- sem gospodarski subjekt,
- odprem naročnikom ESPD,
- izberete predhodno shranjeni ESPD naročnika in ga uvozite,
Odpre se vam ESPD, ki ga izpolnite, shranite in priložite med dokumenti k ponodbi.
V kolikor rabite pomoč me lahko kontaktirate na kontekt naveden v poglavju 8 RD na strani 10.Datum objave: 27.08.2019   15:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vprašanje za SKLOP 3.
Ali lahko damo dodatni komplet tonerjev, da zadostimo zahtevani kapaciteti?

Hvala za podani odgovor.

ODGOVOR

Naročnik soglaša s predlagano obliko zagotavljanja kapacitet.


Datum objave: 27.08.2019   16:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 3, zahtevate pri t2, t5 in t6 ISO standard tonerjev 19752/19798, ki pomenijo, da je deklarirano, koliko izpisov naredi toner.

Te standarde imajo ponavadi original tonerji. Ali zahtevate original tonerje?
Ali nam lahko uvoznik poda izjavo, kjer je napisano, da tonerji naredijo število izpisov, ki je predpisano za dotični toner?

Lahko ponudimo tonerje s standardom ISO 9001 (je globalni standard za sistem vodenja kakovosti. Določa zahteve za vzpostavitev, izvajanje in nenehno izboljševanje procesov, ki izpolnjujejo zahteve kupcev ter veljavne zakonske in regulativne zahteve) in ISO 1400, ki je sistem ravnanja z okoljem. Ta mednarodni standard pomaga podjetjem in organizacijam po vsem svetu vzpostaviti in vzdrževati najboljši sistem upravljanja z okoljem, Organizacije, ki uporabljajo ISO 14001, so našle uspeh na različnih področjih, vključujoč zmanjšano porabo naravnih virov, bolj sistematičen pristop k izpolnjevanju zakonodajnih zahtev in izboljšale ozaveščenost zaposlenih ter okoljsko učinkovitost.

Hvala lepa in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je na to vprašanje že odgovoril in ne spreminja RD kjer je navedel, da zahteva originalne tonerje.Datum objave: 28.08.2019   15:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

obrazci so v pdf obliki, ali jih lahko naložite v word obliki za lažje izpolnjevanje?

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik po ustaljeni praksi zaradi zavarovanja vsebine obrazcev ohranja pdf obliko objave.