Dosje javnega naročila 005880/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: IZGRADNJA RAZSVETLJAVE V ŠPORTNEM KOMPLEKSU LJUDSKI VRT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 226.864,78 EUR

JN005880/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2019
JN005880/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN005880/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.11.2019
JN005880/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005880/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12199
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA RAZSVETLJAVE V ŠPORTNEM KOMPLEKSU LJUDSKI VRT
Referenčna številka dokumenta: 41001-760/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA RAZSVETLJAVE V ŠPORTNEM KOMPLEKSU LJUDSKI VRT- IZVEDBA GOI DEL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZGRADNJA RAZSVETLJAVE V ŠPORTNEM KOMPLEKSU LJUDSKI VRT- IZVEDBA GOI DEL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.09.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   09:29
VPRAŠANJE
spoštovani
zanima nas, kaj natančno se zahteva nad 100.000, 00 EUR
razsvetljava znotraj objekta, ali skupna dela, kjer je bila razsvetljava.
ali boste upoštevali, če je izvajalec izvajal javno razsvetljavo nad 100.00,00?
Da vemo, če se prijavimo.
hvala


ODGOVOR

Spoštovani!

Upošteva se referenca skupnih del, kjer se je izvajala razsvetljava; tudi javna razsvetljava.

Lep pozdrav


Datum objave: 30.08.2019   07:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas kolikšna je zahtevana osvetljenost nogometnega igrišča?

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Zahtevana srednja horizontalna osvetljenost Esr pomožnega nogometnega igrišča je 600lx ob splošni enakomernosti Emin/Esr 0,7 in Emin/Emax 0,6.

Lep pozdravDatum objave: 03.09.2019   07:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je ogled kraja izvajanja javnega naročila obvezen?
Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani!

Ogled kraja je možen, ni pa obvezen.

Lep pozdrav

Datum objave: 03.09.2019   07:57
VPRAŠANJE
Tehnični parametri žarometov:
V popisu del tenis igrišča in balinišča je zahtevana zaščita proti udarcem stopnje IK09. Večina renomiranih proizvajalcev ima za žaromete stopnjo zaščite IK08. Prosimo za dopolnitev tehnične dokumentacije, da lahko ponudniki za tenis igrišče in balinišče ponudijo tudi reflektorje z IK08.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudniki lahko za razsvetljavo tenis igrišča in balinišča ponudijo tudi reflektorje z IK08.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.09.2019   08:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za objavo tehnične dokumentacije - Elektro načrt, z fotometričnim izračunom..

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Tehnična dokumentacija je na voljo na naslovu naročnika. Za ogled dokumentacije se je potrebno predhodno najaviti.VPRAŠANJE
Prosimo, za situacijo, kje se bodo izvajala gradbena dela?

ODGOVOR

Spoštovani!

Tehnična dokumentacija je na voljo na naslovu naročnika. Za ogled dokumentacije se je potrebno predhodno najaviti.


Datum objave: 03.09.2019   08:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji manjka tehnična dokumentacija (situacija igrišča (dostop z avtodvigali ???), detajli), prosim za podatke za označene z ?????.


T.2.1. POPIS DEL - NOGOMET

07. Rušenje in ponovna postavitev betonske
površine (podest stopnic) (betonska ali armirano betonska, debelina plošče ???) m2 2
08.
Trganje asfalta (obst. debelina ???) in ponovno asvalt (deb. ??? vrsta asf.)
(rezanje, odvoz na deponijo,
priprava in utrditev tampona...) m2 10


T.2.1. POPIS DEL - TENIS
08. Trganje asfalta (obst. debelina ???)in ponovno asvalt(deb. ??? vrsta asf.).
(rezanje, odvoz na deponijo,
priprava in utrditev tampona...) m2 4

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani!

Tehnična dokumentacija je na voljo na naslovu naročnika. Za ogled dokumentacije se je potrebno predhodno najaviti.

T.2.1. POPIS DEL - NOGOMET

07. Rušenje in ponovna postavitev betonske
površine (podest stopnic) (betonska ali armirano betonska, debelina plošče ???) m2 2
Odgovor: Obstoječa betonska površina je debeline cca. 25 cm.

08.
Trganje asfalta (obst. debelina ???) in ponovno asvalt (deb. ??? vrsta asf.)
(rezanje, odvoz na deponijo,
priprava in utrditev tampona...) m2 10
Odgovor: Obstoječa debelina asfalta je cca. 6 cm.T.2.1. POPIS DEL - TENIS
08. Trganje asfalta (obst. debelina ???)in ponovno asvalt(deb. ??? vrsta asf.).
(rezanje, odvoz na deponijo,
priprava in utrditev tampona...) m2 4
Odgovor: Obstoječa debelina asfalta je cca. 6 cm.

Lep pozdrav

Datum objave: 03.09.2019   09:07
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na Tehnično in strokovno sposobnost
Kot zainteresiran ponudnik naročnika prosimo, da omogoči več možnosti pri referencah.
Predlagamo:
a.) En posel ali največ dva posla v skupni vrednosti 100.000 EUR
b.) Najmanj en posel v vrednosti vsaj 150.000 EUR v zadnjih šestih letih


Enako prosimo za spremembo referenc pri vodji del.
a.) En posel ali največ dva posla v skupni vrednosti 100.000 EUR


ODGOVOR


Spoštovani!

Zahtev glede tehničnih in strokovnih sposobnosti (referenc) naročnik ne bo spreminjal.

Zahteve naročnika glede referenc ostajajo nespremenjene.

Lep pozdrav

Datum objave: 03.09.2019   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas če je dopustna uporaba simetričnih reflektorjev??

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Uporaba simetričnih reflektorjev ni dovoljena saj le-ta ni skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Lep pozdrav