Dosje javnega naročila 005922/2019
Naročnik: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren
Gradnje: Izgradnja PROTIPOPLAVNEGA ZIDU NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih VISFRIM«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 331.566,45 EUR

JN005922/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.08.2019
JN005922/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN005922/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.11.2019
JN005922/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005922/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 137
5291
SI
Miren
Slovenija
mojca@miren-kostanjevica.si, Mojca Šubic
mojca@miren-kostanjevica.si
+386 53304676
+386 53304682

Internetni naslovi
http://www.miren-kostanjevica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.miren-kostanjevica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12243
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja PROTIPOPLAVNEGA ZIDU NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih VISFRIM«
Referenčna številka dokumenta: 43001-0007/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so gradbena dela: Izgradnja PROTIPOPLAVNEGA ZIDU NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih VISFRIM«, po projektni dokumentaciji PZI številka projekta: P-900/17 z datumom: NOVEMBER 2017, ki ga je izdelala družba HYDROTECH d.o.o., Cankarjeva ul. 62, 5000 Nova Gorica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246000
45246100
45246400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje: MIREN
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so gradbena dela: Izgradnja PROTIPOPLAVNEGA ZIDU NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih VISFRIM«, po projektni dokumentaciji PZI številka projekta: P-900/17 z datumom: NOVEMBER 2017, ki ga je izdelala družba HYDROTECH d.o.o., Cankarjeva ul. 62, 5000 Nova Gorica. Ta projekt ima podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmet javnega naročila so gradbena dela: Izgradnja PROTIPOPLAVNEGA ZIDU NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih VISFRIM«. Ta projekt ima podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.09.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.08.2019   09:03
VPRAŠANJE
5.1 Dobava in montaža mobilne stene iz aluminijaste zlitine (np.: EKO-SYSTEM flood walls), dimenzije lamel 100x200 mm, dolžine 3.0 m in višine 0.4 m, komplet s EPDM tesnili, kovinskimi sidrnimi ploščami, mobilnimi stebrički, utori za namestitev lamel, zaščitami utorov, sidri lamel ter vsem pomožnim materialom. 2,4 m2Podjetje Vistler d.o.o. ponuja najvarnejše in najpreprostejše zaščite na trgu, katere v aluminjastih pregradah nimajo konkurence. Glede na to, da smo ekskluzivni zastopnik za pregrade Water-Gate in da je to naša stalna praksa smo se pripravljeni dogovoriti za sestanek in pregled terena in nato ponuditi najboljšo rešitev, ki bi jo občina Miren potrebovala.


Ali naročnik dovoljuje spremebo protipoplavne zaščite?


ODGOVOR

Ponuja se s projektom določen način protipoplavne zaščite, v kombinaciji s protipoplavnim zidom, za kar je pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.Datum objave: 28.08.2019   15:04
VPRAŠANJE
1. Prosimo za detajle pritrditve protipoplavnih panelov.
2. Ali morajo biti zagatnice ki ostanejo v zemljini korozijsko zaščitene?


ODGOVOR

1. Protipoplavni paneli se pritrjujejo po detajlih proizvajalcev, ki se med seboj razlikujejo. Princip montaže panelov na zid je razviden iz slike, ki bo objavljena na spletni strani občine pod javnim naročilom.

2. Zagatnice niso antikorozijsko zaščitene.

Datum objave: 28.08.2019   16:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za referenčno potrdilo nas zanima, ali vpišemo pod zahtevo " Skupna vrednost projekta brez DDV ...." samo vrednost del, ki se nanašajo na referenčni posel, saj smo po sklenjeni pogodbi opravljali tudi druga dela.

Hvala in lp

ODGOVOR

Pod zahtevo " Skupna vrednost projekta brez DDV ...." navedite samo vrednost del, ki se nanašajo na referenčni posel.


Datum objave: 05.09.2019   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu popisov del in projektov opažamo za prijaha do razhajanja količin pri mobilni steni.
- manjka celoten odsek med 14-15
- odsek 23-24 je v popisu polovična količina
- odsek 24-25 je v popisu polovična količina
- odsek 28-29 je v popisu polovična količina

Prosim za razlago katere količine so pravilne, saj je to bistveno pri pripravi cene za ponudbo.

Hvala in LP,


ODGOVOR

Pozdravljeni,

količine v popisu so pravilne. Popis, ki je v razpisu je osnova za ponudbo.

Lep pozdrav,