Dosje javnega naročila 005884/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za preselitev Oddelka za pljučne bolezni v UKC Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 88.206,00 EUR

JN005884/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2019
JN005884/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
JN005884/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN005884/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.10.2019
JN005884/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005884/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212681
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12204
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za preselitev Oddelka za pljučne bolezni v UKC Maribor
Referenčna številka dokumenta: 461-E-DeS-NMV-IPDzPOzPBvUM-13/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali lahko ponudnik izkazuje reference kumulativno za primer, ko je v istem objektu opravil rekonstrukcijo objekta v dveh različnih projektnih dokumentacijah?

Hvala

ODGOVOR
Ne. Referenca se mora nanašati na posamezno projektno dokumentacijo, skupna vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijska del pa mora presegati vrednosti določene v razpisni dokumentaciji za posamezna referenčna potrdila.Datum objave: 22.08.2019   13:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zaradi razširitve kroga potencialnih ponudnikov in večje konkurence, naročnika pozivamo da dovoli reference v zadnji 7 letih od datuma objave JN.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval referenčno potrdilo, v kolikor je bil datum primopredaje posameznega referenčnega projekta izveden v zadnjih sedmih (7) letih od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na portalu javnih naročil.

Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.Datum objave: 26.08.2019   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas investicijska vrednost projekt?

Hvala

ODGOVOR
Investicijska vrednost GOI del je bila v investicijski dokumentaciji (DIIP) ocenjena na 2.777.085 EUR, vendar naročnik od ponudnika pričakuje, da glede na obseg predvidenih del, ki izhaja iz Projektne naloge, kvadrature prostorov, ki so predmet obdelave, sam izračuna ocenjeno vrednost GOI del oz. projekta.Datum objave: 26.08.2019   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas vrednost investicije oz. vrednost GOI del?
Hvala

ODGOVOR
Investicijska vrednost GOI del je bila v investicijski dokumentaciji (DIIP) ocenjena na 2.777.085 EUR, vendar naročnik od ponudnika pričakuje, da glede na obseg predvidenih del, ki izhaja iz Projektne naloge, kvadrature prostorov, ki so predmet obdelave, sam izračuna ocenjeno vrednost GOI del oz. projekta.Datum objave: 26.08.2019   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas vrednost razpisanih del?
Hvala

ODGOVOR
Investicijska vrednost GOI del je bila v investicijski dokumentaciji (DIIP) ocenjena na 2.777.085 EUR, vendar naročnik od ponudnika pričakuje, da glede na obseg predvidenih del, ki izhaja iz Projektne naloge, kvadrature prostorov, ki so predmet obdelave, sam izračuna ocenjeno vrednost GOI del oz. projekta.Datum objave: 04.09.2019   11:58
VPRAŠANJE
Dober dan,
ali lahko ponudnik za podizvajalca odda reference, ki so bile dane za drug razpis? V njih sicer ni naveden najnižji limit GOI del, a je razvidno, da gre za velik objekt. Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki morajo predložiti obrazce referenčnih potrdil, ki jih je pripravil naročnik. V kolikor obrazci ne bodo izpolnjeni v celoti oz. pravilno, se bo štelo da ustrezne reference nimajo.Datum objave: 05.09.2019   11:47
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI,
ZARADI KRATKEGA ROKA IN NEODZIVNOSTI INVESTITORJEV PRI PRIDOBIVANJU REFERENC VAS PROSIMO ZA PODALJŠANJE ROKA ZA 7 DNI.


ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 18. 9. 2019.

Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.