Dosje javnega naročila 005890/2019
Naročnik: UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica
Blago: Po meri izdelani manipulator za ultra visoki vakuum s 4 prostostnimi stopnjami
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005890/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2019
JN005890/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.09.2019
JN005890/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.09.2019
JN005890/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN005890/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005890/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica
Vipavska cesta 13
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tina Krusec
erika.gojkovic@ung.si
+386 56205820/26

Internetni naslovi
http://www.ung.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320879/cistopis_RD_nano_region_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12183
I.4 Vrsta javnega naročnika
univerza
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Po meri izdelani manipulator za ultra visoki vakuum s 4 prostostnimi stopnjami
Referenčna številka dokumenta: 86/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Manipulator je orodje, ki omogoča izvajanje operacij na vzorcih, ki se nahajajo v vakuumu, vzpostavljenem v vakuumski komori.
Manipulator lahko gosti različne vzorce, od kovinskih materialov, superprevodnikov do organskih kompleksov, v okolju z ultra visokim vakuumom (10-10 millibar). Na ta način se vzorci lahko pravilno pripravijo v pogojih ektremne čistosti. Na vzorcih lahko tako izvajamo meritve njihovih lastnosti v odsotnosti efektov, ki jih povzroči izpostavljenost zraku (npr. oksidacija površine).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vipavska cesta 11c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Manipulator je orodje, ki omogoča izvajanje operacij na vzorcih, ki se nahajajo v vakuumu, vzpostavljenem v vakuumski komori.
Manipulator lahko gosti različne vzorce, od kovinskih materialov, superprevodnikov do organskih kompleksov, v okolju z ultra visokim vakuumom (10-10 millibar). Na ta način se vzorci lahko pravilno pripravijo v pogojih ektremne čistosti. Na vzorcih lahko tako izvajamo meritve njihovih lastnosti v odsotnosti efektov, ki jih povzroči izpostavljenost zraku (npr. oksidacija površine).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Nakup opreme bo izveden v okviru projekta Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij, ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija - Slovenija 2014 2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot je navedno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2019   13:30
Kraj: https://ejn.gov.si/

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
kot je navedeno v razpisni dokumentacijiOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2019   12:00

Dodatne informacije:
Nakup opreme bo izveden v okviru projekta Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij, ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija - Slovenija 2014 2020.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2019   10:26
1. For R1 resolution can we offer 0,1deg instead of 0,05deg?

Pri ponovnem pregledu tehničnih specifikacij smo ugotovili napako in sicer, da so bile pri zapisu strorjene očitne napake pri zapisu številk.

Narejen je popravek razpisne dokumentacije.


2. Can we offer delivery cost as an option?

V točki 14.2.3 Obrazec " predračun" je določeno:

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.


V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

usklajevanje z naročnikom,
nabave vsega potrebnega blaga,
plačilo vsega strokovnega kadra,
zavarovanje prevozov in tovorov,
dostava na lokaciji Univerze Nova Gorica, Vipavska cesta 11c, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
pridobitev vseh predpisanih atestov opreme in materiala,
morebitni popusti in manipulativni stroški,
ipd.

Cena je fiksna in nespremenljiva do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. Cena mora biti oblikovana DDP lokacija naročnika in mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, npr. blago - opremo, dostavo, odpravo morebitnih napak v garancijskem roku, davek na dodano vrednost, ostale nepredvidene stroške, morebitni popust in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z realizacijo naročila.


Unofficial translation:

1. For R1 resolution can we offer 0,1deg instead of 0,05deg?

please see the correction of the documentation


2. Can we offer delivery cost as an option?

no, the delivery cost must be included in price...please see the point 14.2.3 of the tender documentation (Obrazec " predračun")