Dosje javnega naročila 005902/2019
Naročnik: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano
Storitve: IZDELAVA SPLETNEGA ČEZMEJNEGA PORTALA FEEL & TASTE V OKVIRU PROJEKTA RIVIERA4SEASONS2, PROGRAM INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 20.500,00 EUR

JN005902/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2019
JN005902/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN005902/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN005902/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.10.2019
JN005902/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2019
JN005902/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005902/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
Alena Gluhak
alena.gluhak@piran.si
+386 056710379

Internetni naslovi
https://www.piran.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si
ESPD: https://www.s-procurement.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA SPLETNEGA ČEZMEJNEGA PORTALA FEEL & TASTE V OKVIRU PROJEKTA RIVIERA4SEASONS2, PROGRAM INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72413000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava spletnega čezmejnega portala Feel & Taste v okviru projekta »Skupna dediščina za skupno mednarodno promocijo 365 dni zelenega turizma na Opatijski in Portoroški rivieri« in akronimom »RIVIERA4SEASONS2«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72413000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava spletnega čezmejnega portala Feel & Taste v okviru projekta »Skupna dediščina za skupno mednarodno promocijo 365 dni zelenega turizma na Opatijski in Portoroški rivieri« in akronimom »RIVIERA4SEASONS2«.

Javno naročilo zajema izdelavo novega integriranega čezmejnega portala Feel & Taste. Osnova za njegovo izdelavo so Tehnične specifikacije (maj, 2019), ki določa način izdelave, vsebino in način delovanja portala.

Namen tega informacijsko-komunikacijski portala bo povezovanje in skupna promocija podeželskih območij Portoroža in Opatije potencialnim gostom. Pripomogel bo k prepoznavnosti območja in omogočil boljšo dostopnost in večjo raven sodelovanja podeželskih območij Opatije in Portoroža. Vključeval bo naravne in kulturne dediščine, razvite v okviru projekta FEEL & TASTE. Informacije bodo zbrane na enem mestu in bodo zagotovile čim hitrejši odziv ponudnikov turističnih storitev. Obiskovalci bodo lahko izbirali med različnimi jeziki: SLO, HRV, ITA, NEM in ANG.

Poudarek portala bo na kulturni in naravni dediščini, povezani z gastronomijo, domačimi obrtmi, pešpotmi in kolesarskimi stezami ter drugimi značilnostmi podeželskih območij Opatije in Portoroža. Vsak itinerarij bo vključeval najmanj en objekt kulturne in naravne dediščine.

Za obiskovalce, ki se bodo na itinerarije podali v lastni režiji, bo na voljo vodenje s pomočjo GPS-aplikacije z večpredstavnostnim večjezičnim avdiovizualnim prikazom posamezne točke in opozorili na zaslonu v zvezi s spoštovanjem vedenjskih pravil. Vsi projektni partnerji bodo zagotovili besedilno in slikovno vsebino za portal. Po vzpostavitvi bo portal v skupni rabi, zlasti obeh turističnih združenj.

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Tehničnih specifikacijah (maj, 2019). Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila pogodba v vsebini, kot je opredeljena z OBR-Vzorec pogodbe.

Rok za dokončanje del (vzpostavitev spletnega portala) je 31.10.2019.

Izvajalec mora izvajati vzdrževanje in servisiranje strežnika ter spletnega portala v skladu s sodobnimi trendi in tehnologijami ter v skladu s potrebami naročnika do konca projekta (31.12.2019).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Aktivnost je sofinancirana v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija Hrvaška, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru projekta »Skupna dediščina za skupno mednarodno promocijo 365 dni zelenega turizma na Opatijski in Portoroški rivieri« in akronimom RIVIERA4SEASONS2.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.08.2019   11:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega naročila ali na portalu javnih naročil pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.08.2019   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani

Iz razpisne dokumentacije in tehničnih specifikacij nam ni točno jasno, ali v okviru projekta pričakujete tudi razvoj mobilnih aplikacij? V določenem delu je zapisano, da bo ta projekt osnova za mobilne aplikacije, v tehničnih specifikacijah pa je zapisano, kot da se mobilna aplikacija razvija istočasno.

Hvala.

ODGOVOR
Osnova za portal so tehnične specifikacije. Izbrani izvajalec bo moral izdelati tudi mobilne aplikacije, skladno s tehničnimi specifikacijami.