Dosje javnega naročila 005906/2019
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava in izpis dohodninskih potrdil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.345,11 EUR

JN005906/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2019
JN005906/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN005906/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN005906/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005906/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Polanc, Mateja Kobalej
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321899/JAVNO_NAROCILO_430-9-2019_-_DOHODNINSKA_POTRDILA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12220
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava in izpis dohodninskih potrdil
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava in izpis obrazcev dohodninskih potrdil uživalcem pokojninskih in invalidskih dajatev in oddaja le-teh v poštni prenos.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izvajalec in/oziroma njegov podizvajalec (v kolikor ponudnik v predmetnem javnem naročilu nastopa s podizvajalcem) bo predmetne storitve opravljal na svoji lokaciji in izpisana dohodninska potrdila pa
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava in izpis obrazcev dohodninskih potrdil uživalcem pokojninskih in invalidskih dajatev in oddaja le-teh v poštni prenos.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v 53. členu osnutka pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.09.2019   10:01
Kraj: Preko sistema e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   14:34
Zadeva: 1. pojasnilo razpisne dokumentacije

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-9/2019 za izdelavo in izpis dohodninskih potrdil, odgovarja na vprašanje potencialnega ponudnika, kot je razvidno v nadaljevanju:

Vprašanje 1: Datum prejema: 22. 8. 2019 ob 08:13 uri preko Portala JN

Predmet javnega naročila je izdelava in izpis obrazcev in oddaja le-teh v poštni prenos. Prosimo za pojasnilo, ali si pravilno razlagamo, da stroški prenosa teh pisem niso predmet tega naročila in jih plača naročnik po drugi pogodbi. Hvala za vaše pojasnilo.

Odgovor 1:

Pravilno si razlagate, da stroški prenosa dohodninskih potrdil do prejemnikov niso predmet tega javnega naročila. Naročnik ima s Pošto Slovenijo sklenjeno drugo enotno pogodbo za distribucijo vseh svojih pošiljk.

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.