Dosje javnega naročila 005912/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR - ENOTA RIBIŠKA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN005912/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN005912/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN005912/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN005912/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN005912/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2020
JN005912/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005912/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marko Gregl
marko.gregl@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12228
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR - ENOTA RIBIŠKA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
Referenčna številka dokumenta: 41001-788/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR - ENOTA RIBIŠKA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45210000
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR - ENOTA RIBIŠKA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   10:18
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da objavi ESPD obrazec in PZI dokumentacijo.

ODGOVOR

Naročnik je na svoji spletni strani objavil oba dokumenta.

LP


Datum objave: 27.08.2019   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo za objavo projektantskih popisov del.
Hvala

ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik za predmetno javno naročilo izvaja konkurenčni postopek s pogajanji, ki je dvofazni postopek. V prvi fazi bo naročnik preverjal sposobnost prijaviteljev. V drugi fazi pa bo tistim ponudnikom, ki jim bo bila priznana sposobnost, posredoval tudi popis del in morebitno drugo relevantno dokumentacijo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.08.2019   09:38
VPRAŠANJE
Glede na to, da je v tem času poplava razpisov in še vedno trajajo dopusti, celo najbolj obremenjena dva tedna v avgustu sta, prosimo naročnika, da podaljša rok oddaje ponudbe najmanj za 1 teden. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo prijav do 13.9.2019.Datum objave: 28.08.2019   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v RD točka 5.4. Tehnična in strokovna sposobnost ne zasledimo, da bi bila zahtevana višina strojno inštalacijskih del. Na referenčnih potrdilih Obrazec 5.1. pa je zahtevana navedba "od tega strojno inštalacijska dela v znesku _______." Zanima nas, kolikšna mora biti zahtevana vrednost oziroma če ni zahtevana ali je to sploh potrebno vpisovati?

Hvala za vaš odgovor že v naprej.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik ne zahteve reference za strojno-instalacijska dela, zato bo korigiral obrazec 5.1. iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.08.2019   16:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da je predvideni obračun objekta "ključ" naprošamo za objavo projektantskih popisov, da lahko pravočasno pregledamo vso projektno dokumentacijo vezano na ponudbeni predračun. čeprav je to prednmet 2 faze.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik bo ponudbeni predračun (popis del) posredoval zgolj tistim ponudnikom, ki jim bo priznana sposobnost za sodelovanje v II. fazi predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav.


Datum objave: 30.08.2019   07:23
VPRAŠANJE
Spoštovani
kdaj je predvideni rok izvedbe del ( datumsko)


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Dela ki so predmet tega javnega naročila je potrebno izvesti v 10 mesecih od izvajalčevega prejema pogodbe. Datumsko tega roka ni mogoče opredeliti, saj je to odvisno od uspešnega zaključka predmetnega postopka.

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.09.2019   09:32
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da predmetno javno naročilo razveljavi, saj za predmetni postopek (konkurenčni dialog s pogajanji) nima zakonske osnove, in sicer:
- potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev;
- vključujejo zasnovne ali inovativne rešitve;
- zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, kompleksnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi povezanih tveganj, javnega naročila ni mogoče oddati brez predhodnih pogajanj;
- naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih specifikacij s sklicevanjem na standard, evropsko tehnično oceno, skupno tehnično specifikacijo ali tehnično referenco v smislu 24. do 27. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona;
Naročnik ima namreč jasno izdelane popise del, na osnovi katerih ponudniki oddamo cene.
Prosimo, da objavite postopek v skladu z zakonom.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

V postavljenem vprašanju je navedenih več trditev ki niso točne. In sicer:
1. Naročnik ne izvaja konkurenčnega dialoga, kot je navedeno, pač pa konkurenčni postopek s pogajanji;
2. Citirane so določbe a. točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3, ki pa ni pravna podlaga za predmetni postopek. Le-tega namreč naročnik izvaja skladno s c. točko prvega odstavka 44. člena ZJN-3, kar je naročnik jasno navedel tudi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;
3. Popisi del so stvar II. faze postopka in še niso bili objavljeni, zato naročnik ne more vedeti na kateri podlagi so podane zgoraj navedene trditve.

Naročnik javnega naročila ne bo razveljavil, saj je mnenja da je voden strokovno in zakonito.Datum objave: 02.09.2019   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da lahko ponudniki predložimo potrjene reference na že obstoječih obrazcih, v kolikor so iz slednjih razvidni vsi podatki, ki jih v svojih obrazcih zahtevate vi? Z namenom, da ne bi po nepotrebnem obremenjevali naročnikov s potrjevanjem referenc, vas prosimo za razumevanje.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Da, pravilno razumete.

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.09.2019   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazcu 6.1. (potrdilo kadra) se še vedno nahaja prostor za vnos vrednosti strojno instalacijskih del. Ali lahko ponudniki ta prostor pustimo prazen?

Hvala. S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik bo na svoji spletni strani (www.www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618) objavil korigiran dokument II. Obrazci in vzorci dokumentov, popravek, dne 2. 9. 2019.


Datum objave: 04.09.2019   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da naročnik natančno opredeli, koliko krogov pogajanj bo izvedel v postopku.

Lep ppzdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni.

Pogajanja so stvar II. faze postopka, saj se bo naročnik pogajal zgolj s tistimi gospodarskimi subjekti, ki jim bo priznal sposobnost za sodelovanje v II. fazi postopka.

Naročnik se bo naknadno odločil koliko krogov pogajanj se mu bo zdelo primerno izvesti, s tem da bo skladno s 15. odstavkom 44. člena ZJN-3 ponudnike obvestil kateri bo zadnji krog pogajanj.

Lep pozdrav.


Datum objave: 05.09.2019   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Datoteke "II. Obrazci in vzorci dokumentov, popravek, dne 2. 9. 2019." ni mogoče prenesti. Prosimo, da ponovno naložite obrazce.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Pozdravljeni.

Ker pri nekaterih ponudnikih datotek v zadnji verziji worda ni odpiralo datoteke, smo jih shranili v eni izmed starejših verzij, ki deluje tudi v starejših okoljih.

Lep pozdrav.