Dosje javnega naročila 005929/2019
Naročnik: JAVNI ZAVOD ZAVOD ZA ŠPORT PTUJ, Čučkova ulica 7, 2250 Ptuj
Gradnje: Prenova igrišča z umetno travo ob Mestnem stadionu Ptuj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005929/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.08.2019
JN005929/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005929/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD ZAVOD ZA ŠPORT PTUJ
Čučkova ulica 7
2250
SI032
Ptuj
Slovenija
Čučkova ulica 7, Mertelj Sandi
sandi.mertelj@sport-ptuj.si
+386 27877630
+386 27877631

Internetni naslovi
http://www.sport-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321998/JNMV_1-2019_Prenova_igrisca_z_UT_Ptuj.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12238
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
R93.110 - Obratovanje športnih objektov


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova igrišča z umetno travo ob Mestnem stadionu Ptuj
Referenčna številka dokumenta: JNMV 1-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova igrišča z umetno travo ob Mestnem stadionu Ptuj, ki je potrebna zaradi dotrajanosti umetne trave, v skladu s tehničnimi specifikacijami tega javnega naročila (popisom del, ki je sestavni del dokumentacije).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestni stadion Ptuj, Čučkova ulica 7, 2250 Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova igrišča z umetno travo ob Mestnem stadionu Ptuj, ki je potrebna zaradi dotrajanosti umetne trave, v skladu s tehničnimi specifikacijami tega javnega naročila (popisom del, ki je sestavni del dokumentacije).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 09.09.2019
Konec: 25.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.09.2019   09:10
Kraj: Zavod za šport Ptuj, Čučkova ulica 7, 2250 Ptuj

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje bo potekalo elektronsko.



Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu tehničnih karakteristik umetne trave je bilo ugotovljeno, da se preferira samo en točno določen tip umetne trave. Z zahtevo po predložitvi certifikatov FIFA Quality Pro ste že določili visoko zahtevane standarde kvalitete umetne trav. Da bi se omogočilo sodelovanje na razpisu večjemu številu ponudnikom predlagamo, da se spremenijo naslednje zahtevane karakteristike umetne trave:
- gostota tkanja: min. 13.200 dtex
- gostota tkanja: min. 8.500
- št. filamentov: min. 102.060
- teža vlaken: min. 1.541 gr/m²
- debelina vlaken: min. 360 mikronov
- širina vlaken: min. 1,10 mm
- skupna teža: min. 2.793 gr/m²

Poleg tega zahtevan certifikat FIFA Preferred Producer nima vpliva oziroma ne pogojuje kvalitete ponujenega proizvoda. S tem se dodatno onemogoč sodelovanje na razpisu ponudnikom, ki sodelujejo z proizvajalci, ki so FIFA Licensees. Le ti z svojimi proizvodi dosegajo FIFA Quality Pro certifikat in s tem ponujajo materiale visoko kvalitetne umetne trave.

Hvala in lep pozdrav



ODGOVOR
Glede karakteristik umetne trave, bo naročnik kot primerne sprejel tudi tiste ponudbe, ki bodo primerljive s karakteristikami umetne trave iz razpisa. Prav tako naročnik želi predložitev certifikatov, ki so navedeni v razpisu ali njim primerljivi.


Datum objave: 05.09.2019   10:24
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Naročnik je objavil zelo podroben komercialno tehnični opis umetne trave, ki mu po opisu ustreza le trava CORE 60. Ker pa je očitno, da je naročnik nespretno pridobil tak opis od ponudnika tega produkta v Sloveniji podjetja Fit šport, ki je s tem le želel izločiti svojo konkurenco, od naročnika pričakujemo objavo konkretnih zahtev, ki definirajo dejansko uporabo umetne trave (barva, trajnost, način uporabe, pogoji, , kar bo izenačilo tudi ostale ponudnike.

Različni proizvajalci sicer svoje izdelke komercialno različno definirajo in tako izpostavijo morda nekaj, kar ima drugi proizvajalec drugače komercialno opisano, ključne pa so predvsem uporabnost, trajnost, kar bi naročnik, ki bi želel enakopravno obravnavo ponudnikov moral zahtevati. Od naročnika zato zahtevamo, da umakne komercialne opise proizvajalca Field Turf in se omeji na namen, za katerega bo igrišče dejansko uporabljal.

Zaradi tega naročnika sprašujemo ali bo upošteval kot pravilne ponudbe ponudnikov, katerih umetna trava ne bo popolnoma ustrezala komercialnemu tehničnemu opisu in bodo ponudili travo, ki pa bo po lastnostih (barva, uporaba, trajnost,..) primerljiva z popisano umetno travo?

ODGOVOR
Naročnik bo kot pravilne ponudbe upošteval vse tiste ponudbe ponudnikov, ki bodo po lastnostih primerljive s karakteristikami tipa umetne trave iz razpisa.


Datum objave: 05.09.2019   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu tehničnih karakteristik umetne trave je bilo ugotovljeno, da se preferira samo en točno določen tip umetne trave. Z zahtevo po predložitvi certifikatov FIFA Quality Pro ste že določili visoko zahtevane standarde kvalitete umetne trav. Da bi se omogočilo sodelovanje na razpisu večjemu številu ponudnikom predlagamo, da se spremenijo naslednje zahtevane karakteristike umetne trave:
- gostota tkanja: min. 13.200 dtex
- gostota tkanja: min. 8.500
- št. filamentov: min. 102.060
- teža vlaken: min. 1.541 gr/m²
- debelina vlaken: min. 360 mikronov
- širina vlaken: min. 1,10 mm
- skupna teža: min. 2.793 gr/m²

Poleg tega zahtevan certifikat FIFA Preferred Producer nima vpliva oziroma ne pogojuje kvalitete ponujenega proizvoda. S tem se dodatno onemogoč sodelovanje na razpisu ponudnikom, ki sodelujejo z proizvajalci, ki so FIFA Licensees. Le ti z svojimi proizvodi dosegajo FIFA Quality Pro certifikat in s tem ponujajo materiale visoko kvalitetne umetne trave.

Hvala in lep pozdrav



ODGOVOR
Glede karakteristik umetne trave, bo naročnik kot primerne sprejel tudi tiste ponudbe, ki bodo primerljive s karakteristikami umetne trave iz razpisa. Prav tako naročnik želi predložitev certifikatov, ki so navedeni v razpisu ali njim primerljivi.



Datum objave: 05.09.2019   10:27
VPRAŠANJE
Vezano na tehnično specifikacijo naročnika:

Tehnična specifikacija naročnika je pisana na točno določenega ponudnika, kar je po zakonu o javnem naročanju diskriminatorna oz. se naročnik ne poslužuje ZJN-3 , glejte navedbo 5. člen ZJN-3 oz vam ga. citiramo ( načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki )
(1) javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki
(2) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro postopka in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanje konkurence .

Glede na to, da na slovenskem trgu obstaja 1 ponudnik predmetne umetne trave smo prepričani, da JAVNI ZAVOD PTUJ pred objavo javnega naročila ni naredil raziskave trga, pač pa očitno preferira samo enega ponudnika.

Verjamemo, da se naročnik zaveda, da bodo glede na objavljene tehnične specifikacije prejel samo 1 ustrezno ponudbo.

Naročnika pozivamo, da spremeni specifikacijo tako, da omogoči prijavo tudi ostalim ponudnikom umetne trave , saj verjamemo, da naročnik želi prejeti več konkurenčnih ponudb.

V kolikor ne boste spremenili tehničnih specifikacij oz. razširili možnost prijave drugih ponudnikov, bomo primorani vložiti revizijski zahtevek.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik si zagotovo želi prejeti več konkurenčnih ponudb. Glede karakteristik umetne trave, bo naročnik kot primerne sprejel tudi tiste ponudbe, ki bodo primerljive s karakteristikami umetne trave iz razpisa.

VPRAŠANJE

Spoštovani,

Naročnik je objavil zelo podroben komercialno tehnični opis umetne trave, ki mu po opisu ustreza le trava CORE 60. Ker pa je očitno, da je naročnik nespretno pridobil tak opis od ponudnika tega produkta v Sloveniji podjetja Fit šport, ki je s tem le želel izločiti svojo konkurenco, od naročnika pričakujemo objavo konkretnih zahtev, ki definirajo dejansko uporabo umetne trave (barva, trajnost, način uporabe, pogoji, , kar bo izenačilo tudi ostale ponudnike.

Različni proizvajalci sicer svoje izdelke komercialno različno definirajo in tako izpostavijo morda nekaj, kar ima drugi proizvajalec drugače komercialno opisano, ključne pa so predvsem uporabnost, trajnost, kar bi naročnik, ki bi želel enakopravno obravnavo ponudnikov moral zahtevati. Od naročnika zato zahtevamo, da umakne komercialne opise proizvajalca Field Turf in se omeji na namen, za katerega bo igrišče dejansko uporabljal.

Zaradi tega naročnika sprašujemo ali bo upošteval kot pravilne ponudbe ponudnikov, katerih umetna trava ne bo popolnoma ustrezala komercialnemu tehničnemu opisu in bodo ponudili travo, ki pa bo po lastnostih (barva, uporaba, trajnost,..) primerljiva z popisano umetno travo?

ODGOVOR
Naročnik bo kot pravilne ponudbe upošteval vse tiste ponudbe ponudnikov, ki bodo po lastnostih primerljive s karakteristikami tipa umetne trave iz razpisa.



Datum objave: 05.09.2019   10:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnik je postavil zahtevo za obvezno prilogo predložitev certifikata (v bistvu priporočila) FIFA Preferred Producer, kar v prevodu v slovenski jezik pomeni prednosten ponudnik, ta certifikat pa ima tudi umetna trava proizvajalca iz naročnikovega popisa. Ker pa je to le eden od možnih in predvsem komercialnih certifikatov namenjen trženju sprašujemo naročnika ali bo kot ustrezen certifikat upošteval tudi FIFA Licensee Producer, kar pa v prevodu v slovenski jezik pomeni velecenjen, oziroma skupaj velecenjen ponudnik?

Za vaš odgovor se vam lepo zahvaljujemo.


ODGOVOR
Naročnik želi predložitev certifikatov, ki so navedeni v razpisu.