Dosje javnega naročila 005965/2019
Naročnik: VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA, Klanec 14A, 5250 Solkan
Storitve: PREVOZI UPORABNIKOV VDC NOVA GORICA ZA OBDOBJE 4 LET
ZJN-3: Odprti postopek

JN005965/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005965/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN005965/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005965/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 163-400835
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA
Klanec 14A
5250
SI
Solkan
Slovenija
Klanec 14 a, Tanja Cink
tajnistvo@vdcng.si
+386 53350600
+386 53350601

Internetni naslovi
http://www.vdcng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322043/JN_PREVOZI_UPORABNIKOV_VDC_NOVA_GORICA__AVGUST_2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12251
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVOZI UPORABNIKOV VDC NOVA GORICA ZA OBDOBJE 4 LET
Referenčna številka dokumenta: JN1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PREVOZI UPORABNIKOV VDC NOVA GORICA ZA OBDOBJE 4 LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PREVOZI UPORABNIKOV VDC NOVA GORICA ZA OBDOBJE 4 LET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   10:30
Kraj: Portal e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA
Klanec 14A
5250
Solkan
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.08.2019   10:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Sprašujemo sledeče:
- relacije prevozov od kraja do kraja
- do kakšne ure morajo biti varovanci pripeljani in odpeljani
- morajo imeti vozila rampo
- mora biti ponudnik na razpolago od ponedeljka do petka od katere ure do ureHvala za odgovor

ODGOVOR

- relacije prevozov od kraja do kraja

V razpisni dokumentaciji, in sicer na straneh 17 in 18 dokumenta VDC_NG-JN_prevozi_obrazci-avg2019, obrazec št. 6, Seznam prevozov, je za vsakega trenutnega uporabnika naveden »naslov prevzema« in »naslova dostave dopoldne oziroma popoldne«.


- do kakšne ure morajo biti varovanci pripeljani in odpeljani

Ure so navede v razpisni dokumentaciji, in sicer na strani 4 dokumenta VDC_NG-RD_PREVOZI_avg2019.pdf, poglavje Oznaka in predmet javnega naročila.


- morajo imeti vozila rampo

Tehnične zahteve vozil so navedene v razpisni dokumentaciji, in sicer na strani 16 dokumenta VDC_NG-JN_prevozi_obrazci-avg2019, obrazec št. 6, prav tako je za vsakega trenutnega uporabnika v razpisni dokumentaciji in sicer na straneh 17 in 18 dokumenta VDC_NG-JN_prevozi_obrazci-avg2019, obrazec št. 6, Seznam prevozov stolpec Voziček, navedeno, ali uporabnik uporablja voziček ali ne.


- mora biti ponudnik na razpolago od ponedeljka do petka od katere ure do ure

V razpisni dokumentaciji, in sicer na straneh 17 in 18 dokumenta VDC_NG-JN_prevozi_obrazci-avg2019, obrazec št. 6, so za vsakega trenutnega uporabnika navedeni dnevi, ko le-ta potrebuje prevoz, Seznam prevozov stolpec Prevoz dnevi.Datum objave: 06.09.2019   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji pod točko 6. Tehnične in strokovne zahteve je potrebno napisati 6 opisov vozil.
Pod tem pa je še pod posebna oprema za prevoz invalidnih oseb potrebno obkrožiti ali imajo vozila opremo za prevoz invalidnih oseb Da /Ne.

Zanima nas ali se lahko prevoznik prijavi na razpis, če razpolaga samo z vozili, ki nimajo opreme za prevoz invalidnih oseb, je pa pripravljen kupiti taka vozila, da bi ustrezala vsem predpisom glede prevoza invalidnih oseb.
Ali se lahko pod opise vozil napiše "novo vozilo", katerega je prevoznik pripravljen kupiti v primeru izbire na razpisu ali vpiše vozila, ki jih ima, pa čeprav ne ustrezajo prevozu invalidnih oseb ( dvižna ploščad....) in povsod označi oznako NE.

Za vaš odgovor se vam najlepše zahvaljujemo.
Lep pozdrav!


ODGOVOR

Skladno z razpisom mora ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izpolniti obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
ena izmed zahtev iz razpisne dokumentacije pa je tudi "da so vsa vozila že ob oddaji ponudbe ustrezno prilagojena potrebam uporabnikov naročnika".
Datum objave: 12.09.2019   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas od kdaj naprej bi se pričeli izvajati prevozi ( s katerim mesecem)?

Hvala za vaš odgovor.ODGOVOR

VDC Nova Gorica bo z izbranim ponudnikom, po pravnomočnosti sklepa o izbiri in skladno z razpisno dokumentacijo, sklenil pogodbo, v kateri bo določen datum pričetka izvajanja storitve.Datum objave: 18.09.2019   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji pod točko 8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja piše:

-da mora ponudnik imeti bonitetno oceno SB4 ali boljšo ( po sistemu BASEL II).

Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB5 do SB10 bodo kot nedopustne izključene.

Kot resnega interesenta za prijavo na razpis se nam zdi, da je bonitetna ocena SB5 visoka zahteva ponudnika.
Bonitetno oceno SB5 ali višjo lahko dosežejo le večja podjetja, kar pomeni, da manjša do te ocene težko pridejo in so že avtomatično izključena za prijavo na razpis, pa čeprav izpolnjujejo vse ostale razpisne pogoje.
Tudi manjša podjetja lahko dobro in korektno poslujemo.

Zanima nas ali se lahko tudi z manjšo bonitetno oceno prijavimo na razpis in ne bomo izločeni iz postopka ?

Hvala.

ODGOVOR

Za naročnika je finančna sposobnost ponudnika bistvenega pomena, saj je predmet javnega naročila delovno intenzivna storitev, ki se izvaja skucesivno z mesečnimi plačili, delovnimi sredstvi, ki morajo biti vzdrževana, in za daljše obdobje.

Naročnik je preučil razmere na trgu in se odločil, da se razpisni pogoj za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja bonitetna ocena SB4 ali boljša spremini, tako da se zahteva bonitetna ocena SB6 ali boljša.


Datum objave: 23.09.2019   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Pod točko 8.1.3. Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja naročnik zahteva, da pravna oseba predloži obrazec SBON-1/P, samostojni podjetiki pa obrazec SBON-1.

Dokazilo oz.potrdila ne smejo biti starješa od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

Obe dokazili SBON-1/P ali SBON-1 prikazujejo stanje podjetja glede na leto prej, torej leto 2018. Zanima nas ali kot interesenti za prijavo na razpis lahko vseeno oddamo potrdila, ki so bila dejansko izdana v letošnjem letu, nimajo pa datuma za mesec nazaj.

Iz Ajpesa bodo izdali vedno enako potrdilo za leto 2018, le datum izdaje je drugi. Podatki so vedno enaki, zato se nam zdi nesmiselno, če že imamo potrdilo, da nam ga izdajajo samo zaradi datuma izdaje.
Ali morajo tudi podizvajalci oddati dokumente?

hvala za odgovor.


ODGOVOR

Odgovor:Pod točko 8.1.3. Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja razpisne dokumentacije naročnik kot dokazilo o izpolnjevanju v cit. točki navedenih pogojev zahteva izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«) in ne predložitve oz. oddaje obrazca SBON-1/P ali SBON-1.

Si pa naročnik v razpisni dokumentaciji pridržuje pravico, da od ponudnika v fazi preverjanja ponudb, kot dokaz o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja zahteva tudi dokazila oz. potrdila navedena pod točko 8.1.3. (npr. SBON-1/P, S.BON-1, potrdila poslovnih bank ipd).

Res je, da SBON-1/P in SBON-1 prikazujeta stanje bonitetne ocene za preteklo leto, ne glede na datum izdaje dokumenta, vendar bo v primeru poziva naročnika ponudnik moral izkazati tudi izpolnjevanje drugih dveh pogojev v točki 8.1.3., in sicer, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni bil v blokadi na kateremkoli poslovnem računu in da na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, kar bo lahko storil s katerimkoli dokazilom/potrdilom, ki bo izkazoval izpolnjevanje zahtevanega pogoja.V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora ravnati v skladu z navodili v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in predložiti zahtevano dokumentacijo tudi za podizvajalca/e, ki ga/jih prijavlja (glej točka 10.3.2 navodil ponudba s podizvajalci).