Dosje javnega naročila 005928/2019
Naročnik: BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Gradnje: Sanacija strehe na objektu Vinarska 14, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 144.002,21 EUR

JN005928/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.08.2019
JN005928/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN005928/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2019
JN005928/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005928/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Vrbanska cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Roman Čančer
tajnistvo@bts.si
+386 22353700
+386 22353701

Internetni naslovi
http://www.bts.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322077/NMV-Sanacija_strehe.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtlm?zadevald=12218
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija strehe na objektu Vinarska 14, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2019/5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija strehe na objektu Vinarska 14, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija strehe na objektu Vinarska 14, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   09:10
Kraj: aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2019   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas če v popisih niso ni zajeta dobava in izdelava novih obrob iz CU pločevine, če so
v kakšni dolžini in širini.

Zanima nas tudi če ni predvidena oz. potrebna dobava in montaža strelovodne napeljave, glede na to,
da v obstoječem stanju je. ali se montira stara napeljava nazaj.
kako je predvidena varnost oz montaža kritine z varnostnimi odri ali z varnostnimi ograjami?

Je na strešnini že izveden zračni most, ker je predvidena montaža sekundarne kritine. Ali je podstrešje
bivalno ali nebivalno - nekoriščeno.

Ali je ponudbena cena glede na zelo skopi popis del na ključ ali po dejansko izvedenih delih?
Rok izvedbe je 21 dni to pomeni delovnih dni oz. koledarskih dni?

Zahvaljujemo se za hiter odgovor

ODGOVOR


Spoštovani,

Potrebno je upoštevati še dodatne obrobe ob dimnikih, prezračevanju.
Pri ponovnem pregledu so ugotovljene poškodbe - 6 kom - pocinkana barvna pločevina.

Potrebno je upoštevati demontažo in ponovno montažo snegolova.

Glede varnosti oz. montaže kritine z varnostnimi odri/ograjami je odvisno od ponudnika, sicer pa je to predmet vseh pripravljalnih in zaključnih del ter mora biti zajeto v vrednosti po enoti mere.

Podstreha je skoraj v celoti izkoriščena.

Obračun izvedenih del se bo vršil po dejansko izvedenih delih.

Rok izvedbe je 21 koledarskih dni.

S spoštovanjem
Datum objave: 29.08.2019   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V kolikor je objekt spomeniško zaščiten objavite soglasje zavoda.

V skladu z veljavnimi predpisi, varnosti načrt izdela investitor in prosimo za objavo varnostnega načrta.
Projektantski nadzor je v pristojnosti investitorja.

Prosimo, da objavite tlorise in prerez strehe,

Navedite sestavo obstoječe strehe.


Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik je na svoji spletni strani objavil kulturnovarstvene pogoje, izdane s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Varnostni načrt izdela investitor in ga bo izvajalec prejel ob uvedbi v delo. Projektantski nadzor je v domeni investitorja.

Ostali detajli bodo tekom dneva objavljeni na spletni strani naročnika.

Hvala za razumevanje,