Dosje javnega naročila 005942/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA MEDICINSKEGA VAKUUMSKEGA AVTOKLAVA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.999,28 EUR

JN005942/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.08.2019
JN005942/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN005942/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN005942/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.10.2019
JN005942/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005942/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Gerbičeva ulica 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Perušek
mojca.perusek@vf.uni-lj.si
+386 14779103

Internetni naslovi
https://www.vf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.vf.uni-lj.si/javne-objave
ESPD: https://www.vf.uni-lj.si/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12265
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA MEDICINSKEGA VAKUUMSKEGA AVTOKLAVA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in montaža medicinskega vakumskega avtoklava.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in montaža medicinskega vakumskega avtoklava, za sterilizacijo kirurških inštrumentov in poroznih materialov, pakiranih v sterilizacijske bobne, kasete in v komprese zavite sete.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2019   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali lahko ponudimo sterilizator željenih lastnosti vandar okrogle komore z pravokotnim vložkom 150 liter,tako ,da je volumenski izkoristek enak.
Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik sicer preferira kvadratno komoro, vendar oblika komore ne predstavlja izključitvenega pogoja. Lahko ponudite sterilizator z lastnostmi kot ste jih opisali.

Datum objave: 03.09.2019   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot zastopnik vodilnega nemškega proizvajalca sterilizacijske opreme vas naprošamo za podaljšanje dobavnega roka na do 90 dni od podpisa pogodbe.
Z podaljšanjem dobavnega roka omogočate več konkurenčnih ponudb.
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili zahteve po CE oznaki.
Ali naj ponujen sterilizator ima CE oznako, izjavo o skladnosti ter 93/42 ECC.
Zaradi predvidenih gradbeno obrtniških del, ki morajo biti vključeni v končno ceno vas naprošamo, da spremenite kriterij vrednosti reference na vsaj 60% ponudbene cene v EUR brez DDV.
Sterilizator za polnjenje generatorja pare potrebuje dovod demineralizirane vode.
Ali je demineralizirana voda na voljo oziroma vključimo ionski izmenjevalec v ponudbo?
Sterilizator za potrebe hlajenja in napajanja vakuumske črpalke potrebuje vhodno vodo trdote do max.15°d.
Ali je kvaliteta vhodne vode zadovoljiva ali naj ponudba vsebuje tudi avtomatski mehčalec vode?
Prosim vas, da omogočite ogled prostora.

Tehnične specifikacije tehnične zahteve:
Točka 5: Komora za avtoklaviranje pravokotne oblike velikosti 150 L ali več, ki sprejme standardne velikosti kaset in bobnov
Ali lahko ponudimo komoro dimenzij (V x Š x G) v mm: 670 x 350 x 700; Volumen 160L;
2 STE (Sterilizacijski enoti)
Točka 6 : Aparat opcijsko s kolesi in zavoro.
Ali lahko ponudimo aparat, ki je opremljen z kolesi, po montaži pa se ga postavi na »nogice«.
Točka 8,9:
Sterilizator je izdelan v skladu z standardom EN285 in validiran v skladu z standardom EN17665.
Validirani programi so »zaklenjeni in se ne spreminjajo«, lahko se dodaja samo čas sušenja.
Zahteva po programu 135°C z max.časom 10 minut ni v skladu z veljavnimi standardi, vendar se lahko konfigurirajo uporabniški programi v skladu z vašimi zahtevami do 12 programov.
Ali lahko ponudimo tak sterilizator?
Točka 10: Shranjevanje podatkov o poteku sterilizacije za potrebe notranjega in inšpekcijskega nadzora.
Ali omenjeni zahtevi zadostimo z vgrajenim tiskalnikom v sterilizator, ki omogoča izpis parametrov programa, podatkov, napak v tabelarni in grafični obliki.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR

ODGOVOR

Spoštovani.
1. Naročnik podaljšuje dobavni rok DO 20.12.2019.
2. Ponujeni sterilizator naj ima CE certifikat in naj bo skladen z MDD - 93/42 EEC.
3. Reference bo naročnik priznal v kolikor ima ponudnik najmanj tri reference o uspešno opravljeni dobavi in instalaciji avtoklava v posamezni vrednosti vsaj 60% ponudbene cene v EUR brez DDV, v zadnjih treh letih.
4. Naprava bo direktno priključena na ljubljanski vodovod in deminiralizirana voda še ni na voljo.
5. Glede na trdoto vodo naj naprava vsebuje tudi mehčalec vode.
6. OGLED PROSTORA NA UL VF, Klinika za male živali, Cesta v mestni log 47, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z asist. Jurijem Želom. kontakt: 01 4779280, jurij.zel@vf.uni-lj.si


Glede na željo po ogledu prostorov in kratkim rokom za oddajo ponudbe bo naročnik PODALJŠAL ROK ZA ODDAJO PONUDB.
Podaljšanje roka bo objavljeno na portalu JN


Tehnične specifikacije tehnične zahteve:

Točka 5: KOMORA JE LAHKO VEČJA OD 150 LITROV VOLUMNA.
Točka 6 : MOBILNOST APARATA PO KONČANI MONTAŽI NI KLJUČNI KRITERIJ ZA IZBIRO AVTOKLAVA.
Točka 8,9: TOVRSTNI PROGRAM POTREBUJEMO ZA HITRO STERILIZACIJO NEPAKIRANIH INŠTRUMENTOV (NPR MED OPERACIJO ČE SE ONESTERILIJO), ZATO MOŽNOST TEH NASTAVITEV IN ČASOVNE OKVIRJE POTREBUJEMO.
Točka 10: APARAT MORA BELEŽITI CIKLE AVTOKLAVIRANJA, DA ZADOSTIMO POTREBAM INŠPEKCIJSKEGA NADZORA.Datum objave: 03.09.2019   12:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V razpisnih pogojih zahtevate tri reference o uspešno opravljeni dobavi opreme ponudnika.Mnenja smo,da gre za nesorazmeren pogoj,ki ne sledi enakopravnemu obravnavanju ponudnikov,ter izloča sicer usposobljene ponudnike.
Načelo sorazmernosti določa,da naj se Jn izvaja sorazmerno predmetu Jn glede uporabe pravil,ki morajo biti smiselno povezane z predmetom Jn.
Prosimo naročnika naj dopusti predložitev EU reference proizvajalca,saj je predmet naročila in ponudbe blago proizvajalca,ki s tem dokazuje,da je blago dobavljeno in obratuje,proizvajalec pa ne nastopa kot podizvajalec.Usposobljenost ponudnika pa zagotavljajo splošne zahteve,izjave ter potrdila proizvajalca.
Prepoved razširitve referenc na proizvajalca je praktično tudi revizijsko sporna,nesorazmerna in neupravičeno omejuje konkurenco med sicer usposobljenimi ponudniki
Ai lahko ponudimo sterilizator željenih lastnosti z referenco proizvajalca in potrdilom o usposobljenosti montaže,šolanja in servisa.
Hvala za odgover


ODGOVOR

Spoštovani,
glede na to, da dobava opreme vključuje tudi ostale zahteve iz razpisne dokumentacije, naročnik zahteve po referenci ponudnika ne bo spreminjal. Zahtevana je referenca ponudnika.

Naročnik bo zaradi zagotavljanja konkurence zgolj znižal višino zahtevanih referenc:
Reference bo naročnik priznal v kolikor ima ponudnik najmanj tri reference o uspešno opravljeni dobavi in instalaciji avtoklava v posamezni vrednosti vsaj 60% ponudbene cene v EUR brez DDV, v zadnjih treh letih.Datum objave: 06.09.2019   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na podane odgovore in v izogib napačnim tolmačenjem vas naprošamo za ponovno pojasnilo glede dimenzij komore.
Ali lahko ponudimo okroglo komoro, v katero lahko vstavimo 2 sterilizacijski košari dimenzij v mm: 300 x 300 x 600; 2STE sterilizacijski enoti zaporedno oziroma eno na drugo.
Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
Ponujeno ni ustrezno! Kasete katere naročnik uporablja so daljše od vaših ponujenih dimenzij košar.Datum objave: 10.09.2019   08:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Voluemnski podatek 150 Litrov za komoro nam ne zadostuje pri pripravi ponudbe.
Navedite dimenzije delovne komore parnega sterilizatorja v mm z dovoljenim odstopanjem ter volumenski podatek v litrih.
V primeru kvadratne pravokotne oblike potrebujemo podatek za širino x višino x globino (mm), v primeru okrogle komore potrebujemo podatek za premer x globina (mm).
Uporabni volumen kvadratne pravokotne komore in okrogle komore zaradi svoje oblike in oblike sterilizacijskega materiala nista primerljiva.
Ali mora biti sterilizator izdelan v skladu z standardom EN285?

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni.
Minimalna uporabna širina komore mora biti vsaj 30 cm, komora mora biti daljša (uporabna dolžina) od 63 cm. Višina lahko variira, vendar mora biti višja od 30 cm, da komora doseže ustrezno litražo.
Glede na to, da se standard nanaša na avtoklave s komoro nad 60 l, ki se uporabljajo za avtoklaviranje medicinskih pripomočkov, je potrebno, da avtoklav ustreza EN285.